EPD og ECOproduct - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

EPD og ECOproduct

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.

EPD & ECOproduct

EPD (Environmental Product Declaration)

Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA). De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. 

Mer info om EPD finnes her

ECOproduct

ECOproduct er en metode og en database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig materiale og produktvalg i et byggeprosjekt. Metoden er basert på informasjon fra miljødeklarasjoner i henhold til ISO 14025 (Environmental Product Declaration, forkortet EPD). Dette er for øvrig et krav for å publisere miljødata i databasen.

Mer info om ECOproduct finnes her

EPD og ECOproduct for mørtler

Weber B20EPDECOproduct
Weber B20 PumpebetongEPDECOproduct
Weber B30EPDECOproduct
Weber Murmørtel M5EPDECOproduct
Weber.base KC 50/50EPDECOproduct
Weber.base KC 35/65EPDECOproduct

Fasadeplate: Aquapanel Outdoor

EPDECOproduct
Weber.base 261 FiberpussEPD

ECOproduct

Weber Sprøytebetong VEPD
Weber UnderstøpEPD
Weber SteinlimEPD
Weber.mix M5 SSEPD
Weber BoltEPD
Weber Bolt ZinkEPD

*EPD'en er uverifisert av tredjepart, men er basert på og utarbeidet fra en verifisert EPD fra samme produktkategori.

EPD Gulv

Vår EPD for gulvavretting er deklarert ut fra en funksjonell enhet på 1 m² gulvavretting i 20 mm tykkelse. For å enklere kunne sammenligne dette med andre materialer har vi nedenfor regnet om til nøkkelindikatorer pr. kilo gulvavretting i tabellen under.

Weber Floor 110 FineECOproduct
Weber Floor 120 RenoECOproduct
Weber Floor 130 CoreECOproduct
Weber Floor 140 NovaECOproduct
Weber Floor 4350 Fibre Base FlowECOproduct
Weber Floor 4360 Fibre Base Flow RapidECOproduct

EPD weber.floor 4150 / 4160 /4310 / 4320 /4350 / 4360

Støpemørtel Bad

 

 

 

Nøkkelindikatorer Enhet weber.floor 110 Fine, A1-A3 weber.floor 120 Reno, A1-A3 weber.floor 130 Core, A1-A3 weber.floor 140 Nova, A1-A3
Global oppvarming kg CO2 ekv 0,206 0,210 0,152 0,150
Total energiforbruk MJ 2,459 2,574 1,674 1,950
Farlige stoffer fra REACH kandidatliste - Ingen Ingen Ingen Ingen