Inneklima - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Inneklima

Vi bruker i gjennomsnitt 90% av vår tid innendørs. Det er derfor en forutsetning at vi har vi et godt inneklima. 

Skap de beste rammene om livet ditt

Vi har gjennom mange år hatt fokus på boligens energiforbruk, estetikk og interiør, mens selve opplevelsen av å bo i boligen har vært mindre viktig. Hos Saint-Gobain ønsker vi å sette mennesket i sentrum av boligen, og derfor har vi utviklet en rekke løsninger som vil skape komfort og velvære i boligen din. En kan lese mer om disse løsningene på en egen dedikert webside til disse miljøvennlige løsningene.

www.my-comfort.no

Weber avrettingsmasser – Positivt for inneklima

For å minimalisere risikoen for at en avrettingsmasse skal bidra til forurensning av inneklimaet, bør den merkes med både den Finske M 1 klassifiseringen og den Tyske EMICODE EC 1. Begge disse begrenser de primære emisjonene fra produktet.

For å minimalisere risikoen for sekundære emisjoner fra alkaliske angrep på lim og gulvbelegg bør produktet oppfylle klasse AN 1 ifølge en industriprotokoll fra den Svenske bygningsbransjen. Videre, dersom den kritiske relative fuktigheten er oppgitt som høyere enn 85% RF (CM > 2%), bør det gis et bevis for dette. Et slikt bevis krever langtidstesting av sekundær emisjoner.

Avrettingsmasser som oppfyller disse kriteriene kan sies å ikke bare minimalisere risikoen for en dårlig påvirkning av inneklimaet, men snarere å være positive for inneklimaet, siden alternativet, ved ikke å bruke dem, betyr påføring av gulvbelegget direkte på betongen, hvor risikoen for at sekundære emisjoner skal forekomme er avgjort høyere.