Materialer - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Materialer

Vi har flere produkter som er miljømessige gunstige.

 

 

 

 

Kun naturlige råvarer

Betong

Består av en blanding av sement, tilslag (singel eller pukk og sand) og vann. For å variere betongens egenskaper etter formålet, blir ofte noe av sementen erstattet med forskjellige typer tilsatsstoffer. Dette er hovedsakelig organiske materialer som ikke har negative påvirkninger på miljøet.

Mørtel

Mørtel består av sement og natursand. For å oppnå ønskede kvaliteter brukes ofte mindre mengde tilsetningsstoffer som ikke har en negativ påvirkning på miljøet.

Gulv, lim og fug produkter

De fleste av våre gulv, lim og fug produkter består av sement, filler og sand. Her brukes normalt noe større mengder organiske tilsetningsstoffer for å oppnå spesielle egenskaper. Det legges stor vekt på at disse tilsetningene skal være miljøvennlige.

Ulike hjelpeprodukter for gulv, lim og fug er organiske produkter som dispersjoner og epoxy.

Også her legges det stor vekt på både å begrense bruken av disse samt å bruke kun de hjelpeprodukter som har minst negativ effekt på miljøet.