Transport - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Transport

Webers virksomhet har en utstrakt grad av transport av byggevarer. Transportsektoren er selvsagt en miljømessig belastning, derfor ønsker vi å minimalisere de problemene dette skaper.

Biltransport

All intern transport for Weber mellom fabrikker og lagre går alltid med fulle vogntog. På distribusjon ut til kunde samkjører vi mindre ordre for å holde transportprisen lav – og spare miljøet for utslipp. Majoriteten av lastebiler i transport for Weber har motorer i Euroklasse 4 og 5

Båttransport

Vi benytter båttransport i stor utstrekning langs kysten, både til å levere til våre regionale lagre, men også transport direkte til kunder langs kysten. Båttransport gir langt færre Leca-/ Weberbiler på veien, noe som er spesielt gunstig i pressområdene mellom fabrikken vår i Borge i Østfold, og til våre lagre i Drammen, Tønsberg og Porsgrunn. Alle våre lagre ligger til kai, og mange båter benyttes til interntransport av både Leca, mørtel og sement.