Transport - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Transport

Webers virksomhet har en utstrakt grad av transport av byggevarer. Transportsektoren er selvsagt en miljømessig belastning, derfor ønsker vi å minimalisere de problemene dette skaper.

Biltransport

All intern transport for Weber mellom fabrikker og lagre går alltid med fulle vogntog. På distribusjon ut til kunde samkjører vi mindre ordre for å holde transportprisen lav – og spare miljøet for utslipp. Majoriteten av lastebiler i transport for Weber har motorer i Euroklasse 4 og 5

Båttransport

Vi benytter båttransport i stor utstrekning langs kysten, både til å levere til våre regionale lagre, men også transport direkte til kunder langs kysten. Båttransport gir langt færre Leca-/ Weberbiler på veien, noe som er spesielt gunstig i pressområdene mellom fabrikken vår i Borge i Østfold, og til våre lagre i Drammen, Tønsberg og Porsgrunn. Alle våre lagre ligger til kai, og mange båter benyttes til interntransport av både Leca, mørtel og sement.

Jernbane

Vi benytter jernbanetransport der det er konkurransedyktig på fremføringstid og kostnader. Alle våre Weber Floor-produkter som skal til Tromsø/ Tovik/ Bodø går med tog direkte fra produksjonssted i Vingåker, Sverige til Narvik (Artic Rail Express). Vi transportere også mørtelprodukter fra vår fabrikk i Trondheim til hovedlageret på Lillestrøm med containere på jernbane.