FDV - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

FDV

I henhold til plan- og bygningsloven kan myndighetene kreve at det utarbeides dokumentasjon for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Vi har utarbeidet eksempel på FDV-dokumentasjon for våre produkter som må fylles ut av den som bruker produktene i det aktuelle bygget. Skjemaene er ment brukt som en "as built" dokumentasjon.