Weber Saint-Gobain - Official website of the company

NS–3420 Juni 2014

NS-3420 er Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner. Her finner du noen av de mest vanlige av våre eksempler laget i pdf- og xml-format.xml er det standardiserte elektroniske filformatet som benyttes ved utveksling av prosjektdata basert på NS 3459 utg 3. og 4. Programsystemer som er tilpasset NS 3459 utg. 3 og 4, kan importere xml-filer inn i sitt beskrivelsesprogram.

Velg område i "rullgardin" til høyre

HER KAN DU LASTE NED NS-3420 BESKRIVELSER VERSJON 4