Sintef Teknisk Godkjenning (TG) - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sintef Teknisk Godkjenning (TG)

SINTEF Teknisk Godkjenning dokumenterer at et byggprodukt eller en konstruktiv løsning er funnet egnet i bruk i Norge. En teknisk godkjenning inkluderer dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet. I tillegg angis hvordan produktet skal monteres og andre betingelser for bruk. Miljøegenskaper inkluderes også. En SINTEF Teknsik Godkjenning (TG) er en komplett dokumentasjon i forhold til kravene i teknsik forskrift.

Informasjon om Leca sine produkter finner du på www.leca.no

Krav til produktdokumentasjon

TEK angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk, som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte. Slik produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggprodukter, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.

Mer informasjon om krav til produktdokumentasjon finner du hos SINTEF Certification