Ytelseserklæringer (DoP) og CE-merking - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ytelseserklæringer (DoP) og CE-merking

Et stort antall av våre produkter har en Ytelseserklæring, Declaration of Performance - DoP. Ytelseserklæringen skal blant annet inneholde opplysninger om produsent, byggevarens tilsiktede bruk, eventuelle sertifikater og teknisk kontrollorgan involvert, og produktets ytelser i det tilsiktede bruksområdet. Et CE-merke er en forkortet versjon av den viktigste informasjonen i Ytelseserklæringen, og skal følge produktet.

Obligatorisk med CE-merking og Ytelseserklæring (DoP)

Det er obligatorisk med CE-merking og Ytelseserklæring (DoP) for alle byggevarer som er dekket av en harmonisert produktstandard. En harmonisert produktstandard er en standard laget på mandat fra Europakommisjonen med tanke på CE-merking av byggevarer. Harmoniserte produktstandarder inneholder et såkalt tillegg ZA som angir hva som kan og skal dokumenteres. Eksempler på CE-merkede weberprodukter er mur- og pussmørtler, gulvavretting og flislim.

I mangel av en harmonisert standard kan produsenter CE-merke sine byggevarer ved å skaffe en europeisk teknisk vurdering (ETA). Dette er en dokumentert vurdering av den spesielle byggevarens ytelser. En europeisk teknisk vurdering er en frivillig ordning. Eksempel på weberprodukter som har slike godkjenninger er weber.tec Superflex D2.

Ikke dekket av en harmonisert produktstandard

En del produkter er ikke dekket av en harmonisert produktstandard, og kan derfor ikke få et CE-merke eller en Ytelseserklæring. For disse produktene skal man dokumentere de produktegenskapene som er nødvendige for å kunne vurdere om byggevaren er egnet til bruk i byggverket. Eksempler på weber-produkter som ikke er dekket av en harmonisert produktstandard er maling, fiberduk og en rekke byggkjemiske produkter som primere og tilsetningsstoffer.

Det er viktig å vite at et CE-merke ikke er en bekreftelse på at produktet er egnet for bruk i byggverk i Norge. Sluttbrukere må vurdere i hvert tilfelle om produktet har egenskaper som gjør at byggverk vil oppfylle byggteknisk forskrift (TEK).

Declaration of Performance

Ønsker du mer informasjon kan du også lese mer på European Commission sin sider