Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber EXM 741 Elementfugemørtel Frostsikker

Tidligere navn: weber JMS 841 Elementfugemørtel Frostsikker

weber EXM 741 Elementfugemørtel Frostsikker
weber EXM 741 Elementfugemørtel Frostsikker

Produktfordeler

  • Kan pumpes
  • Tiksotrop
  • Kan brukes ved temperaturer ned til -10ºC
  • Komplette fuger i én operasjon
  • God heft til godt forberedt betong
  • Frostbestandig

Tørrmørtel til fuging av elementfuger og natursteinsmurer etc.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber EXM 741 Elementfugemørtel Fostsikker er en ferdig blandet, fabrikkontrollert tiksotrop sementbasert fugemørtel til bruk ved lave temperaturer. Mørtelen er basert på portlansement, sand og tilsetningsstoffer. 

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 321416

EGENSKAPER
Materialforbruk En 25 kg sekk EXM 741 gir ca 13 liter ferdig masse.
Påføringstemperatur > -10oC
Vannforbruk Ca. 4,3 ltr/ 25 kg
V/C 0,5
Bindemiddel Portlandsement
Begynner å herde Ca. 4 timer
Brukstid Ca. 20-30 minutter
Ekspansjon 2%
Trykkfasthet ved -10ºC 7 døgn:   > 8 MPa
28 døgn: > 15 MPa
Trykkfasthet ved 20oC 1 døgn:   > 20 MPa
7 døgn:   > 30 MPa
28 døgn: > 40 MPa

Leveringsform

Leveres i 25 kg sekk.

Bruksområde

Fylle vertikale fuger i ferdigmonterte betongelementer. Sammenføye nye ferdigmonterte betongelementer. Fylle stålrammer, samt til bruk på steder hvor forskaling er vanskelig.

weber EXM 741 er beregnet for støping av vertikale sammenføyninger ved temperaturer over -10oC med en fugebredde på 10-50 mm. Kan også brukes i horisontale fuger.

MERK! Brukes sementbaserte produkter i kontakt med galvaniserte bolter og profiler, bør overflaten beskyttes.

Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres.

Lagring

Uåpnede sekker som lagres tørt har en holdbarhet på minimum 12 måneder.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Før mørtelen støpes, må alle betongoverflater være rengjort. Løse partikler og sementslam må fjernes. Fugen må være fri for snø, ikke frosset, absorberende, fortrinnsvis ru og minst 10 mm bred. Metalloverflater må være fri for rust og glødeskall. Eventuelt fett og oljesøl må fjernes.

Blanding

Tørr mørtel gir en tiksotrop og pumpbar mørtel som kan bearbeides og som ikke skiller seg når den blandes med den anbefalte vannmengden.

Tøm den angitte vannmengden, ca 4,3 liter pr 25 kg i blandekaret, tilsett tørrmørtelen og bland grundig. Mørtelen skal blandes i ca 5 minutter inntil den er homogen og fri for klumper. Juster konsistensen med vann eller tørrmørtel for å få en konsistens som passer til bruksområdet.

Ved blanding, forsøk å få en temperatur i den ferdigblandede mørtelen på 15-20oC.

NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

Påføring

Den blandede mørtelen pumpes inn i fugen og jevnes ut med en stålsparkel. Ved vertikal sammenføyning skal massen aldri vibreres. Massen siger ikke i fugen når en bruker riktig vannmengde. Hvis fugen er åpen på begge sider, plasseres en forskaling på en av sidene før fylling. Eller man pumper fra begge sider. Etter en tid (avhengig av temperaturen, luftfuktigheten og andre faktorer som påvirker herdingen) fjernes forskalingen. Glatt ut massen på denne siden også enten med en stålsparkel eller filsebrett. Det er viktig at arbeidet utføres svært omhyggelig for å sikre at fugen blir fullstendig fylt og dermed unngå fare for oppsprekking.

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Det enkleste er å dekke til med plast. Hvis beskyttelse mot rask kjøling er nødvendig, anbefaler vi å dekke til med en isolasjonsmatte.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikekrhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.