Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Veggsparkel 0-100

weber Veggsparkel 0-100
weber Veggsparkel 0-100

Produktfordeler

  • Tixotrop
  • Hurtigtørkende
  • Tykkelse 0-100mm
  • Allround sparkel for innvendig bruk

Gipsbasert veggsparkel for vegg og tak.

Generelt

Produktbeskrivelse

Tixotrop allround sparkel basert på gips, mineralske tilslag og tilsetningsstoff.
D-max 0,1 mm. Produktets konsistens justeres med vanntilsetning ut fra tykkelse som skal påføres. Tørketid 1-48 timer ut fra temperatur, vanntilsetning og tykkelse.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 85585

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,9 kg pr. liter ferdig masse.
1 mm tykkelse = 0,9 kg/m²
5 mm tykkelse = 4,5 kg/m²
10 mm tykkelse = 9,0 kg/m²
Påføringstemperatur > +5oC
Anbefalt tykkelse 0-100 mm
Anvendelsesområde Innvendig
Vannbehov 1,75 - 2,0 liter / 4 kg pulver 6,5-7,5 liter/15 kg pulver
Trykkfasthet 28 døgn 5,0 MPa
Vedheft 28 døgn > 1,0 MPa
Krymp 1 døgn 0,3 ‰
Kemiske egenskaper  
pH i uttørket materiale pH 8
Tilslag Natursand 0 - 0,1 mm
Våt volumvekt 1200 kg/m³

Bruksområde

Tixotrop, hurtigtørkende og formbar sparkel til bruk på vegger og tak innendørs. Benyttes på underlag av gips, lettbetong, Leca, puss, tegl og gipsplater. Stabil overflate som er formbar og overmalbar. Tykkelse fra 0-100 mm. Produktet benyttes på våte og tørre rom.

Lagring

24 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være rent og fritt for støv eller andre forurensninger som kan hindre god heft. Tørre og sugende underlag primes med weber.floor 4716 Primer. Underlagets temperatur skal være min. +5oC. Beste resultat oppnås ved temperaturer fra +10 - +25oC.

Blanding

Blandes maskinelt med drill og visp i min. 2 minutter. Materialet blandes med vann til pastaform. 1,75-2 liter pr. 4 kg pulver. 6,5-7,5 liter pr. sekk a 15 kg. Brukstid etter blanding ca. 30 minutter.  

Påføring

Sparkelen påføres underlaget med tradisjonelt maler / sparkelverktøy. Større tykkelser må sparkles i flere omganger. Finsparkles til slutt i tynt sjikt. Tørr overflate er lett å skrape og etterjustere.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen innholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.