Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Veggsparkel 5-100

weber Veggsparkel 5-100
weber Veggsparkel 5-100

Produktfordeler

  • Tixotrop
  • Hurtigtørkende
  • Tykkelse 5-100 mm

Hurtigtørkende puss- og reparasjonsmørtel for vegg og tak.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Vegg 5-100 er hurtigtørkende og tixotrop mørtel basert på spesialsement, mineralske fyllstoffer og tilsetningsstoff. D-max. 0,5 mm. Produktets konsistens justeres med vanntilsetning ut fra tykkelse som skal påføres. Tørketid 1-3 døgn ut fra temperatur, vanntilsetning og tykkelse.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 85586

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,3 kg pr. liter ferdig masse.
10 mm tykkelse = 13 kg/ m²
5 mm tykkelse = 6,5 kg/m²
1 mm tykkelse = 1,3 kg/ m²
Påføringstemperatur > +5,0oC
Anbefalt tykkelse 5-100 mm
Bruksområde Utendørs: Nei
Innendørs: Ja
Vannbehov Ca 4 liter vann /15 kg pulver
Trykkfasthet 28 døgn 4,0 MPa
Vedheft 0,5 MPa
Krymp 1 døgn 0,5 ‰
Bindemiddel Specialcement
Tilslag Natursand 0-0,5 mm

Bruksområde

Tixotropt, hurtigtørkende og formbar mørtel til sparkling / puss på vegger og tak innendørs. Mineralske underlag for eksempel betong, lettbetong, Leca, tegl og puss. Kan benyttes utendørs når overflaten overmales. Tykkelse fra 5-100 mm.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være rent og fritt for støv eller andre forurensninger som kan hindre god heft. Tørre og sugende underlag forvannes eller primes med weber.floor 4716 Primer. Underlagets temperatur skal være min. +5oC. Beste resultat oppnås ved temperaturer fra +10 - +25oC.

Blanding

1 sekk a 15 kg blandes maskinelt med ca. 4 liter vann. Blandes i min. 2 minutter med drill og visp til en klumfri masse. Brukstid ca. 45 minutter.

Påføring

Mørtelen påføres underlaget med tradisjonelt murerverktøy. Når mørtelen har satt seg noe, bearbeides overflaten til ønsket struktur med for eksempel brettskuring eller filsing. Tidspunkt for bearbeiding avhenger av temperatur og tykkelse.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen innholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.