weber classic grout - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber classic grout

weber classic grout
weber classic grout

Produktfordeler

  • Fugebredde 1-8 mm
  • Lavt vannopptak
  • Meget god bearbeidelighet
  • 12 farger

Sementbasert fugemasse for vegg- og gulvflis til bruk innvendig og utvendig.

Generelt

Produktfordeler

• Fugebredde 1-8 mm
• Lavt vannopptak
• Meget god bearbeidelighet
• 12 farger

Produktbeskrivelse

weber classic grout er en sementbasert fugemasse for vegg- og gulvflis til bruk innvendig og utvendig.
For fugebredde 1-8mm. Finnes i 12 farger som er tilpasset weber neutral silicone. Klasse CG2WA.

 

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 311714

EGENSKAPER
Materialforbuk Ca. 0,5-2,0 kg/m² avhengig av fugebredde samt størrelse og tykkelse på flisene.
Påføringstemperatur Under fuging og 2 dager etter skal temperaturen i underlaget, fugemassen og rommet være over +10°C.
Forpakning 3 og 15 kg plastsekk.
Holdbarhet 2 år fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Tørketid Tørketid før vasking: Ca. 30 min. etter fuging.
Herdetid Ca. 7 dager (ved 23°C, RH 50%)
Anbefalt fugebredde 1-8 mm
Vannmengde 27-30% (ca. 0,27-0,30 l/kg)
Trykkfasthet 28 dager≥ 15 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Bøyestrekkfasthet 28 dager ≥ 2.5 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Svinn 28 days ≤ 3 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vannabsorbsjon ≤ 2 g (30 min) ≤ 5 g (240 min) (SFS-EN 12808-5)
Bindemiddel Sement
Tilslag Kalkstein, maks. kornstørrelse 0,3 mm.
Brukstid Ca. 1 time.
Farger White, Marble, Silver grey, Smoke, Concrete, Grey, Medium grey, Dark grey, Anthracite, Cream, Oak, Leather
Klasse CG2WA
Produktsertifikat VTT 142/00, VTT 149/01, M1

 

Bruksområde

For fuging av porøse fliser, klinker, mosaik og naturstein. Spesielt tilpasset bruk på vegg innendørs i tørre
og våte rom men kan også benyttes utendørs.

Ved fuging av naturstein med lavt eller ujevnt sug anbefales bruk av weber rapid grout.

Lagring

2 år fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.

Utførelse

Blanding

Pulveret blandes med rent vann (maks +30°C) med f.eks en blandemaskin med blandevisp til en jevn
konsistens er oppnådd. Vent så i ca 5 minutt før massen blandes lett opp igjen.

Utførelse

Fuging kan normalt utføres dagens etter at flisene ble limt, avhengig av type flislim og flis.
Under fuging og 2 dager etter skal temperaturen i underlaget, fugemassen og rommet være over +10°C. Riktig tidspunkt for fuging avhenger av tørketid på flislimet og de generelle arbeidsforholdene. Fugene skal være rene. Flislimet bør ikke stige opp i fugen høyere enn halve fugedybden. Overflaten på uglassert flis bør forfuktes med en våt svamp før fuging for å forenkle vaskingen. Påfør fugemassen diagonalt over fugene med et mykt fugebrett. Press massen inn i fugene for å fylle de skikkelig.

Overflødig fugemasse bør fjernes fra flisoverflaten.Avhengig av temperatur, luftfuktighet og vannopptak i flisene kan fugemassen tørke ca 10-30 minutt før vaskingen starter. Fugene vaskes med en fuktet svamp. Vask over overflaten helt til slutt med rent vann og svamp. Fjern det siste rest-sløret med en lett fuktet ren svamp ved å dra den rolig over overflaten. Ved vasking med for mye vann kan fugen bli lysere og kan forårsake en ikke helt ensfarget fugefarge. Skift vaskevann ofte, da det forenkler rengjøringen og minsker skum dannelse i vaskevannet. Hvis det fortsatt er igjen et rest-slør når fugemassen har tørket kan dette fjernes med å tørke det vekk med en tørr tøyfille eller polergarn. For å oppnå skikkelig hardhet på fugen kan fugen fuktes lett 1-3 ganger den første dagen.

Gulvvarme skal være avslått en dag før fuging og kan slås på igjen 1 uke etter fuging. Varmen økes gradvis.

Store flislagte områder deles opp med bevegelsesfuger etter anbefalinger fra rådgiver eller arkitekt.
Hjørner, dilatasjonsfuger og fuger mellom forskjellige materialer samt overganger mot rør bør utføres med weber neutral silicone.

Praktiske råd

Best resultat oppnås ved å bruke riktig vannmengde og starte vasking når fugen er tørr nok. For tidlig vasking kan føre til lysere farge og porer i massen. Vasking med for mye vann bør unngås da det kan forårsake fargeforskjeller og en svakere fugemasse. Ved bruk av varmt vann ved blanding forkortes brukstiden.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Ikke egnet for bruk i svømmebasseng eller områder utsatt for høy påkjenning som f.eks i meierier, slakterier og storkjøkken. I disse tilfellene anbefaler vi Weber Epoxyfug eller webercolor 873. Ved fuging av porøs og fuktømfintlig naturstein bør det gjørs testforsøk først.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.