weber.color 870 Finfugemørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color 870 Finfugemørtel

weber.color 870 Finfugemørtel
weber.color 870 Finfugemørtel

Produktfordeler

  • Lettbearbeidelig
  • Gjennomfarget
  • Gode heftegenskaper

Gjennomfarget finfugemørtel for keramiske fliser med opp til 6 mm brede fuger.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.color 870 er en finfugemørtel. Klassifisering: C G 1 etter DIN-EN 13888.
For fuging av keramiske fliser med opp til 6 mm brede fuger.

Blandes kun med vann.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 75272

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 0,2 – 1,0 kg pr. m2 avhengig av flisformatet
En 25 kg sekk gir ca. 18 liter ferdig fugemasse
Påføringstemperatur Min. +5°C, max. +30°C
Anbefalt tykkelse Fugebredde 0-6 mm
Brukstid 1-2 timer
Densitet 1,25 kg/dm3
Farge Weber.color 870 leveres i fargene Edel Hvit, Manhattan (lys grå), Mellomgrå og Bahama Beige. Dette gjelder begge forpakningsstørrelser. Faktorer som kan påvirke, og gi fargeforskjeller i ferdig herdet fugemasse:
• Unngå å bruk fugemasse med ulike produksjonsnummer på samme overflate.
• Unngå fuging av flater som er delvis utsatt for sol uten å iverksette avskjermende tiltak
• Fugemasse som har begynt å herde i blandebøtta skal ikke tilsettes mer vann og/ eller blandes opp igjen
Rengjøring av utstyr I fersk tilstand

 

Bruksområde

weber.color 870 brukes til utfylling av fuger mellom keramiske fliser, mosaikk og ikke-fuktømfintlige naturstein. weber.color 870 passer som fugemasse på tørre og våte flater på ut- og innvendige flater. weber.color 870 tåler å stå under vann. Fugebredde fra 0 til 6 mm.

Tørke-/herdetid

weber.color 870 kan bearbeides i opp til 2 timer. weber.color 870 kan belastes etter ca. 24 timer. For å hindre for rask uttørking av weber.color 870 bør den nylagte fugemassen beskyttes mot direkte sollys og kraftig vind. I noen tilfeller kan det være nødvendig å dekke den nylagte overflaten med en plastfolie.

Lagring

12 måneder ved tørre og kjølige forhold i uåpnet forpakning.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Før fuging må flisfugene være fri for flislimrester ned til en dybde av minst halve flisens tykkelse. Flislimet må være herdet før fuging kan utføres. Sjekk med gjeldende flislims produktdatablad.

Blanding

weber.color 870 blandes med vann i en ren bøtte til en klumpfri masse (blandetid ca. 3 minutter). La massen stå og hvile i ca. 5 minutter før den gis en ny omrøring.
Blandingsforhold: 6 - 7 liter vann pr 25 kg sekk.

Bland med en langsomtgående drill med visp (maks. 500 omdreininger/min.) For å unngå fargeavvik må man ved blanding av delmengder være meget nøye med blandingsforholdet. Bland ikke mer fugemasse enn hva som går med under 1 til 2 timers arbeid. For å redusere faren for fargeavvik ved større fugearbeider bør man tilstrebe å benytte fugemasse fra samme produksjonsbatch.

Påføring

weber.color 870 påføres med fugesparkel/ gummisparkel/ fugebrett, og arbeides dypt ned i fugene, slik at disse blir helt fylte. Ved påføring anbefales å bearbeide massen ned i fugene ved å dra fersk masse diagonalt over fugene - minimum to ganger. Skrap bort overflødig fugemasse med sparkelen. Pass på å ikke fylle masse ned i bevegelsesfuger.

Grovrengjør flisene med en fuktig svamp. Fliser med lav absorpsjonsevne kan bidra til lengre ventetid for grovrengjøring. Fugene skal være porefri og slette. Ferdig fugehøyde tilpasses valgt flis kantutforming. Ved vasking skal svampen skylles ofte. Finrengjør flisene tilslutt med tørr tvist / poleringsgarn. For å sikre sterke og holdbare fuger må fugene holdes fuktige i et par døgn.
Bearbeidingstid ved +20°C: Ca. 1-2 timer.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 4: Fuging av flisene