weber.color 872 Fugemørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color 872 Fugemørtel

weber.color 872 Fugemørtel
weber.color 872 Fugemørtel

Produktfordeler

  • Lett bearbeidbar
  • Gjennomfarget
  • Gode heftegenskaper

Vannfast, sementbasert fugemørtel.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber.color 872 er en vannfast, sementbasert fugemørtel for fuging av keramiske fliser med fuger fra 3 til 20 mm .

• Lett bearbeidbar
• Blandes kun med vann
• Gjennomfarget
• Gode heftegenskaper

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 32579

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,5 –1,5 kg pr. m2 avhengig av fliseformatet
En 25 kg sekk gir ca. 18 liter ferdig mørtel.
Påføringstemperatur Min. +5°C, max. +30°C
Vannbehov 4,5 - 5,5 liter vann pr. 25 kg sekk
Brukstid 1-2 timer
Densitet 1,4 kg/dm³
Farge Leveres i fargene Manhattan (lys grå), Mellomgrå og Antracit.

Bruksområde

Weber.color 872 brukes for utfylling av fuger mellom keramiske fliser. Weber.color 872 passer for tørre og våte (t.o.m. under vann) rom, så vel inne som ute.

Lagring

12 måneder ved tørre og kjølige forhold i uåpnet forpakning.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Rens fugene for flislim til minst halve flisens tykkelse. La flislimet herde før fugingen begynner.

Blanding

Weber.color 872 blandes med vann i en bøtte til en klumpfri masse (ca. 3 minutter). La massen stå og hvile i ca. 5 minutter før den til slutt røres opp igjen. Blandingsforhold: 4,5 –5,5 liter vann pr 25 kg sekk. Blande med langsomtgående drill med visp (max. 500 omdreininger/ min.) For å unngå fargeavvik må man ved blanding av delmengder være meget nøye med blandingsforholdet. Bland ikke mer mørtel enn hva som brukes innen 1 til 2 timers arbeid.

Påføring

Weber.color 872 påføres med en fugesparkel og arbeides dypt inn i fugene så de blir helt fylt. Skrap bort overflødig fugemasse med sparkelen, arbeid diagonalt over fugene. Hold bevegelsesfuger fri for mørtel. Grovrengjør platene med en fuktig svamp. Fugene skal være porefri og slette. Skyll svampen ofte. Finrengjør flisene med tørr twist el. poleringsgarn. For å herde og styrke fugene skal de holdes fuktige et par døgn. Verktøy: Gummiskrape, fugesparkel

Arbeidsredskapene rengjøres i vann direkte etter bruk.

Etterbehandling

For å hindre rask uttørking bør den nylagte mørtelen beskyttes mot direkte sollys og kraftig vind. I noen tilfeller kan det være nødvendig å dekke den nylagte overflaten med en plastfolie.

Vær oppmerksom på

Følgende faktorer kan skape fargeforskjeller i fugemassen:

• Unngå bruk av fugemasse med ulike produksjonsnummer på samme overflate.
• Unngå fuging av flater som er helt, eller delvis utsatt for sol.
• Bland ikke opp igjen fugemasse, som har begynt å stivne, ved å tilsette mer vann.
• Ved bruk i undervannsområder skal hardheten på vannet være over 5dH°
• Ved bruk utvendig kan det forekomme utvasking av pigmenter.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se eget sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.
 

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 4: Fuging av flisene