weber.color 877 fugemasse - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color 877 fugemasse

weber.color 877 fugemasse
weber.color 877 fugemasse

Produktfordeler

  • Hurtigherdene
  • For innvendig og utvendig
  • Fleksibel

Fleksibel, sementbasert fugemasse.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.color 877 er en fleksibel, hydraulisk bindende fugesement med høyt kunststoffinnhold.
Klassifisering: CG 2 etter DIN-EN 13888. 


weber.color 877 er en fleksibel, hydraulisk bindende fugesement med høyt kunststoffinnhold som anvendes for fuger som er utsatt for små bevegelser og spenninger. weber.color 877 anvendes for fugebredder fra 2 mm til 20 mm.

Den ferdig fugesementen skal kun blandes med vann, og gir en smidig og godt bearbeidbar masse å arbeide med. Den utherdete fugesementen er rissfri, vannavvisende, ”vanntett”- og ripefast, samt bestandig mot alle vanlige husholdningsrengjøringsmidler.

Fargene på weber.color 877, weber.color 870, og weber.color 881 er innbyrdes avstemt med hverandre.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 91240

EGENSKAPER
Materialforbruk Alt etter fugebredde ca. 0,2 til 1,0 kg/m2. Ved små mosaikkfliser ca. 1,5 kg/m2.
Påføringstemperatur +5°C til +30°C under utførelse
Brukstid Bearbeidelsestid: Ca. 30 minutter.
Herdetid: Ca. 12 timer (alt etter temperatur og sugeevne i underlaget).
Farge Mellomgrå, sementgrå, sølvgrå og antracit
Konsistens Pulver
Rengjøring av utstyr Vann

Bruksområde

weber.color 877 kan anvendes såvel innvendig som utvendig, også i bad og våtrom samt for varig undervannsbelastning. Ikke egnet for drikkevannsbeholdere eller svømmebasseng. Sammen med de fleksible flislimene weber.set 858 og weber.set 853 F er weber.color 877 spesielt godt egnet som vanntett og diffusjonsåpen fuge på underlag utsatt for små bevegelser, f.eks. sponplater, lettvegger og gulv med varmekabler. Egnede fliser er mosaikk, remser av steintøy, spalteplatter, glassmosaikk, samt alle normale flisekvaliteter og kunststoffliser.

Tørke-/herdetid

Gangbar etter 2 til 4 timer, alt etter underlag og temperatur.

Lagring

weber.color 877 tåler frost. Tørt lagret i lukket originalemballasje er lagringstiden minst 9 måneder.

Utførelse

Blanding

4,7 til 5,2 liter vann pr. 25 kg sekk.
weber.color 877 delblanding: 0,9 til 1,0 liter vann pr. 5 kg pose, eller 1 romdel vann : 3,2 til 3,5 romdeler pulver.

Utførelse

Innfargingen av Weber fugesementer foretas utelukkende med fargeekte, mineralske sementfargepigmenter i h.h.t. en spesiell fargeprosess. Sammen med en fagmessig utførelse er forutsetningene gitt for ensartet farge på fugene etter tørking.

Følgende punkter må allikevel ivaretas:

• Fugesementen må blandes med den angitte vannmengde.
• Foreta fuging kun etter at fliselimet er helt gjennomtørket.
• Fug ikke på flater med ulik overflatetemperatur, (f.eks. varmtvannsledninger eller påsatte varmekabler. Ei heller når arealet er direkte utsatt for solstråler).
• Påse at det er jevn sugeevne i underlaget og på fugesidene.
• Foreta fuginger og rengjøringen i avpassede, naturlige arealer.
• Fug bare på bæredyktige underlag.

(merk: hurtig avbinding gjør bruk av fugejern ikke egnet).

På grunn av alle de innflytelsesfaktorene i underlag og omgivelser, kan man ikke gi en helt sikker garanti for en ensartet fugefarge. Ved høyere mekaniske belastninger, f.eks. som følge av rengjøringsmaskiner og/ eller kjemiske belastninger, anbefaler vi vår 2-komponent epoxyfugemasse weber.xerm 848. Anvendelse i konstruksjoner med varig vanntrykk under 5° tyske ,,Härte‘‘ (varig vannbelastning av særdeles bløtt vannfor sementbaserte produkter) er ikke å anbefale på grunn av fare for økning av vannets PH-verdi.

Påføring

Overskytende flislim fjernes og fugene utkrasses til tilfredstillende fugedybde, og arealet rengjøres. Fliselimet må være helt utherdet, ellers kan misfarging av fugene forekomme. Sugende underlag forvannes. Alt etter ønsket konsistens (vegg- eller gulvfuge) blandes en sekk weber.color 877 med 4,7 til 5,2 liter vann. Fugesementen blandes til en homogen og klumpfri masse. Bland ikke mer fugesement enn det kan forbrukes innen 30 minutter. Vi anbefaler kun å blande ut nok masse til å dekke det avgrensete arealet som skal fuges - dette for å unngå fargenyanser.

weber.color 877 bearbeides helt ned i bunnen av fugen med en fugesparkel (gulv og vegg), eller med et gummibrett. Etter noen minutter trekkes nok et sjikt fugesement diagonalt over flisene for å etterfylle. Overflødig material fjernes. Fyll ikke fugesement ned i ekspansjonsfuger som senere skal fylles med elastisk fugemasse. Rester av fugesementen fjernes med en lett fuktig svamp eller svampebrett. Det tørre restsløret av fugesement på flisearealet fjernes med en ren lett fuktig svamp. Start ikke dette arbeidet for tidlig.

Etterbehandling

Fukt fugene igjen etter 24 timer. Anvend ikke husholdningsrengjøringsmidler før etter 14 dager.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.
 

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 4: Fuging av flisene