Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color Rapid Fugemasse

weber.color Rapid Fugemasse
weber.color Rapid Fugemasse

Produktfordeler

  • Fugebredde 3 - 20 mm
  • Hurtig tørkende, gangbar etter 3 - 4 timer
  • Gir en meget hard og slitesterk fug
  • Meget lett å påføre
  • Meget lett å vaske
  • 8 farger

Sementbasert fugemasse for vegg - og gulvflis innvendig og utvendig. Spesielt godt egnet for gulv.

Generelt

Produktbeskrivelse

Sementbasert fugemasse for vegg - og gulvflis innvendig og utvendig. Spesielt godt egnet for gulv.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 311713

EGENSKAPER
Materialforbuk Ca. 0.5-2.0 kg/m² avhengig av fugebredden, flisstørrelsen og tykkelsen.
Påføringstemperatur Under fuging og 2 dager etter skal temperature I underlaget, fugemassen og rommet være over +5°C.
Forpakning 5 kg plast sekk. 15 kg papirsekk med håndtak.
Holdbarhet 2 år fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Tørketid Tørketid før vasking: 10-30 minutt etter fuging.
Herdetid 2 dager, avhengig av omgivelsene og temperatur.
Anbefalt fugebredde 3 - 20 mm
Vannmengde 23 - 25% (ca. 0,23-0,25 l/kg)
Trykkfasthet 28 dager≥ 15 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Bøyestrekkfasthet 28 dager ≥ 3.5 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Svinn 28 days ≤ 2 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vannabsorbsjon ≤ 2 g (30 min) ≤ 5 g (240 min) (SFS-EN 12808-5)
Bindemiddel Sement
Tilslag Kalkstein, maksimum korn størrelse 0,6mm.
Brukstid Ca. 0,5 - 1 time
Farger Black, Antracit, Medium grey, Grey, Silver grey, Light Grey, White, Beige

Bruksområde

For fuging av keramisk flis, klinker og naturstein innvendig og utvendig.

Lagring

2 år fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.

Utførelse

Blanding

Pulveret blandes med rent vann (maks +30°C) med f.eks en blandemaskin med blandevisp til en jevn konsistens er oppnådd. Vent så i ca 5 minutt før massen blandes lett opp igjen.

Utførelse

Under fuging og 2 dager etter skal temperature I underlaget, fugemassen og rommet være over +5°C. Riktig tidspunkt for fuging avhenger av tørketid på flislimet og de generelle arbeidsforholdene. Fugene skal være rene. Flislimet bør ikke stige opp I fugen høyere enn halve fugedybden. Overflaten på uglassert flis bør forfuktes med en våt svamp før fuging for å forenkle vaskingen. Påfør fugemassen diagonalt over fugene med et mykt fugebrett. Press massen inn I fugene for å fylle de skikkelig. Overflødig fugemasse bør fjernes fra flisoverflaten.

Avhengig av temperatur, luftfuktighet og vannoppsug I flisene kan fugemassen tørke ca 10 - 30 minutt før vaskingen starter. Fugene vaskes med en fuktet svamp. Vask over overflaten helt til slutt med rent vann og svamp. Fjern det siste rest-sløret med en lett fuktet ren svamp ved å dra den rolig over overflaten. Ved vasking med for mye vann kan fugen bli lysere og kan forårsake en ikke helt ensfarget fugefarge. Skift vaskevann ofte, da det forenkler rengjøringen og minsker skum dannelse i vaskevannet. Hvis det forsatt er igjen et rest-slør når fugemassen har tørket,kan dette fjernes med å tørke det vekk med en tørr tøyfille eller polergarn. For å oppnå skikkelig hardhet på fugen kan fugen lett fuktes 1 - 3 ganger den første dagen.

Gulvvarme skal være avslått en dag før fuging og kan slås på igjen 1 uke etter fuging. Varmen økes gradvis. Tørketid før fugemassen er gangbar, er ca 3 - 4 timer.

Store flislagte områder deles opp med bevegelsesfuger etter anbefalinger fra rådgiver eller arkitekt.

Hjørner, dilatasjonsfuger og fuger mellom forskjellige materialer samt overganger mot rør bør utføres med Weber.color Silikon.

Praktiske råd

Best resultat oppnås ved å bruke riktig vannmengde og starte vasking når fugen er tørr nok. For tidlig vasking kan føre til lysere farge og porer I massen. Vasking med for mye vann bør unngås da det kan forårsake fargeforskjeller og en svakere fugemasse. Ved bruk av varmt vann ved blanding forkortes brukstiden.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Ikke egnet for bruk i svømmebasseng eller områder utssatt for høy påkjenning som f.eks i meierier, slakterier og storkjøkken. I disse tilfellene anbefaler vi Weber Epoxyfug eller weber.color 873 høyfast fug. Ved fuging av porøs og fuktømfintlig naturstein bør det gjørs et test forsøk først.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 4: Fuging av flisene