Weber.color Universal - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color Universal Fugemasse

weber.color Universal Fugemasse
weber.color Universal Fugemasse

Produktfordeler

  • Fugebredde 1-8 mm
  • Lavt vannoppsug
  • Mange farger tilgjengelig
  • Meget god bearbeidelighet

Sementbasert fugemasse for vegg - og gulvflis innvendig og utvendig.

Generelt

Produktbeskrivelse

Sementbasert fugemasse for vegg - og gulvflis innvendig og utvendig.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 311714

EGENSKAPER
Material forbuk Approx. 0.5-2.0 kg/m² avhengig av fugebredden, flisstørrelsen og tykkelsen.
Påføringstemperatur Under fuging og 2 dager etter skal temperature I underlaget, fugemassen og rommet være over +5°C.
Forpakning 2 kg plast sekk. 5 kg plast sekk. 15 kg papirsekk med håndtak.
Holdbarhet Ca 2 år fra produksjonsdato i plastsekker og ca 1 år i papirsekker i uåpnet forpakning i tørre forhold
Tørketid Tørketid før vasking: 10-30 minutt etter fuging.
Herdet 2 dager, avhengig av omgivelsene og temperatur.
Anbefalt fugebredde 1-8 mm
Vannmengde 27-30% (ca. 0,27-0,30 l/kg)
Trykkfasthet 28 dager ≥ 15 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Bøyestrekk fasthet 28 dager ≥ 3.5 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Svinn 28 days ≤ 2 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vann absorbsjon ≤ 2 g (30 min),≤ 5 g (240 min),(SFS-EN 12808-5)
Bindemiddel Sement
Tilslag Kalkstein, maksimum korn størrelse 0,3mm.
Brukstid Ca. 1 time

LEVERES I FARGENE
Black, Antracit, Medium grey, Grey, Silver grey, Light Grey, White, Light Brown, Beige, Brown, Brick, Mist blue, Ocean, Mint, Forrest, Sahara, Choco, Elephant, Smoke, Mocca, Terracotta, Nubuck, Honey, Leather, Cream, Marble, Salmon, Flamingo, Lemon, Aqua.

Bruksområde

For fuging av keramisk flis og klinker innvendig og utvendig.

Lagring

1 år. Gjelder for uåpnet emballasje lagret tørt og kjølig.

Utførelse

Blanding

Pulveret blandes med rent vann (max. +30°C) med f.eks en blandemaskin med blandevisp til en jevn konsistens er oppnådd. Vent så i ca 5 minutt før massen blandes lett opp igjen.

Utførelse

Under fuging og 2 dager etter skal temperature I underlaget, fugemassen og rommet være over +5°C. Riktig tidspunkt for fuging avhenger av tørketid på flislimet og de generelle arbeidsforholdene. Fugene skal være rene. Flislimet bør ikke stige opp I fugen høyere enn halve fugedybden. Overflaten på uglassert flis bør forfuktes med en våt svamp før fuging for å forenkle vaskingen. Påfør fugemassen diagonalt over fugene med et mykt fugebrett. Press massen inn I fugene for å fylle de skikkelig. Overflødig fugemasse bør fjernes fra flisoverflaten. Avhengig av temperatur, luftfuktighet og vannoppsug I flisene kan fugemassen tørke ca 10 - 30 minutt før vaskingen starter.

Fugene vaskes med en fuktet svamp. Vask over overflaten helt til slutt med rent vann og svamp. Fjern det siste rest-sløret med en lett fuktet ren svamp ved å dra den rolig over overflaten. Ved vasking med for mye vann kan fugen bli lysere og kan forårsake en ikke helt ensfarget fugefarge. Skift vaskevann ofte, da det forenkler rengjøringen og minsker skum dannelse i vaskevannet. Hvis det forsatt er igjen et rest-slør når fugemassen har tørket, kan dette fjernes med å tørke det vekk med en tørr tøyfille eller polergarn. For å oppnå skikkelig hardhet på fugen kan fugen lett fuktes 1 - 3 ganger den første dagen.

Gulvvarme skal være avslått en dag før fuging og kan slås på igjen etter 1 uke etter fuging. Varmen økes gradvis.

Store flislagte områder deles opp med bevegelsesfuger etter anbefalinger fra rådgiver eller arkitekt.

Hjørner, dilatasjonsfuger og fuger mellom forskjellige materialer samt overganger mot rør bør utføres med Weber.color Silikon

Vær oppmerksom på

Ikke egnet for bruk i svømmebasseng eller områder utssatt for høy påkjenning som f.eks i meierier, slakterier og storkjøkken. I disse tilfellene anbefaler vi Weber epoxyfug eller weber.color 873 høyfast fug. Ved fuging av porøs og fuktømfintlig naturstein bør det gjøres et test forsøk først.

Praktiske råd

Best resultat oppnås ved å bruke riktig vannmengde og starte vasking når fugen er tørr nok. For tidlig vasking kan føre til lysere farge og porer I massen. Vasking med for mye vann bør unngås da det kan forårsake fargeforskjeller og en svakere fugemasse. Ved bruk av varmt vann ved blanding forkortes brukstiden.

Ikke herdede limrester på verktøy kan fjerrnes med vann. Herdet lim må fjernes mekanisk.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 4: Fuging av flisene