weber flex fix - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber flex fix

weber flex fix
weber flex fix

Produktfordeler

  • Flislegging på underlag med svinn/bevegelse
  • Superflexibelt Hvitt lettvektslim
  • Fiberforsterket
  • Montering av storformat fliser

Et fleksibelt, støvredusert, hvitt lettvektslim for flislegging på underlag med risiko for bevegelser. Klasse C2ES2 iht EN 12004.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber flex fix er et fleksibelt, støvredusert, hvitt lettvektslim for flislegging på underlag med risiko for bevegelser. Kan også benyttes som monteingslim for plater og lignende. Klasse C2ES2 iht EN 12004. flex fix er listet i husproduktportalen og kan brukes i Svanemerkede bygg, og har EPD, Environmental Product Declaration.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Sprekker, sår eller ujevnheter i underlaget utbedres på forhånd med produkt tilpasset underlaget.

Kan benyttes på stabile underlag av f.eks. betong som er eldre enn 1 måned (RF<95%), Leca, sementbasert puss, formstabile våtroms-/membranplater, fliser, gipsplater eller andre stabile ikke vannabsorberende underlag.

Ved flislegging på sugende underlag, primes underlaget med weberprim 801 eller weberfloor 4716 (kun innendørs). Flislegging på ikke sugende underlag primes med weberprim 803 (kun i tørre rom). Se tilhørende produktdatablad for mer info.

Material og underlag skal ved påføring og de 3 påfølgende døgnene ha en temperatur på minimum +10°C.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Forbruk Forbruk kg/m2 ved ulike dimensjoner på tannsparkel:
-  6 mm; ca. 2,0 kg
- 8 mm; ca. 3,0 kg
- 10 mm; ca. 4,5 kg
Vannbehov ca. 4,0 ltr/15 kg (= ca. 0,27 ltr/kg)
Påføringstemperatur +10°C til +30°C
Brukstid ca. 2 timer etter tilsetning av vann.
Åpentid ca. 20 min
Herdetid før fuging ca. 24 timer (T=23°C)
Herdetid før gangbelastning ca. 2 døgn (T=23°C, RF=50%)
Herdetid før full belastning ca. 2 uker (T=23°C, RF=50%)
Bindemiddel Sement
Vedheftstyrke, 28 døgn > 1,0 N/mm² (EN 1348)
Farge Offwhite
Lagring 2 år fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Emballasje; vekt og type Plastsekk á 15 kg

 

PRODUKTSERTIFISERING/DOKUMENTASJON
DoP/Ytelseserklæring DoP-FI-130014-010818
PR-nummer 617196
CE, Emisjon, EPD CE / EPD / Emisjon:M1
Klasse iht EN 12004 C2ES2
NOBB-nr. 55365478

Bruksområde

weber flex fix benyttes til flislegging av de fleste typer av fliser på både sugende og ikke sugende underlag innendørs. flex fix er tilpasset liming av store fliser og på underlag med risiko for bevegelser. Også tilpasset liming av fliser på vegg i bastu samt rundt peis. Kan også benyttes for liming av bygningsplater og lignende mot spon-/trebaserte underlag.

Passer utmerket sammen med elektrisk eller vannbåren gulvvarme. Ved bruk på gulv med gulvvarme må varmen være slått av minimum to dager før liming av flis. Gulvvarmen skal ikke skrus på før tidligst en uke etter gulvet er fuget. NB: Nystøpt gulv kan kreve lenger herdetid. Varmen kan da gradvis økes.

Se også tabell "Velg rett flislim" på www.weber-norge.no for mere info.

Utførelse

Blanding

Blandes med ca. 4,0 ltr vann til 15 kg pulver. Vanntemperatur skal ikke overstige +30 °C. Blandes med drill og visp i ca. 3 minutter til en jevn masse. La så limet stå i ro i ca. 3 min og bland deretter igjen til en smidig konsistens. Vannmengden skal ikke overstiges, da dette gir dårligere fasthet/vedheft.

Påføring

Trekk ut flex fix på overflaten, bruk den glatte siden av tannbrettet. Deretter kammes massen ut med den tannede siden av brettet. Utkammet flislim skal ikke skinnherde før flisene legges. Sjekk flislimet nå og da med fingrene. Trykk fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. En 100% dekning under keramisk flis er spesielt viktig hvis flisene utsettes for intensiv trafikk eller rullende laster. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen. Overflødig lim som presses ut i fugene skal fjernes.

Ved flislegging og 3 dager etter påføring, må temperaturen på underlaget og flisene være over +10 °C.

Fuging kan utføres etter ca. 24 timer avhengig av underlaget og flisenes tetthet.

Vær oppmerksom på

Avhengig av forhold som temperatur og relativ fuktighet i omgivelsene, kan limets åpnings- og bearbeidingstid endres. Høy/lav temperatur kan f.eks. forlenge/forkorte disse tidene.

Pass på å alltid kontrollere limets kleberlighet underveis i limeprosessen. Skinnherdet lim skal alltid fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før man fortsetter limingen. Skinnherdet lim ”kleber” ikke til fingeren! 

Praktiske råd

Verktøy skal rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet flislim kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 2):
Produktet har sertifikat for emisjonsklasse M1 for byggematerialer.

EPD (Mat 1):
NEPD-1724-705

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 3):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.