Weber Flislim Rapid - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Flislim Rapid

Weber Flislim Rapid
Weber Flislim Rapid

Produktfordeler

  • Hurtigtørkende
  • Meget lett å påføre
  • Meget lett å vaske

Weber Flislim Rapid er et hurtigtørkende fleksibelt flislim. Sementbaserte og plastforsterket. C2 FTE etter NS- EN 12004.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Flislim Rapid er et hurtigtørkende fleksibelt flislim. Sementbaserte og plastforsterket. C2 FTE etter NS- EN 12004.

Underlag

Betong eldre enn 2 måneder med luftfuktighet mindre enn 95%, Sparklet lettbetong eller Leca. Også for ekstra avstivet trebjelkelag med min 12 mm fiberforsterket avrettingsmasse, Weber våtromssystem, eksisterende keramikk eller andre stabile ikke-vannabsorberende underlag. Utmerket i kombinasjon med elektrisk gulvvarme og vannbåren varme. Gipsplater og andre stabile våtromsplater og underlag av keramisk flis.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0200

PR-nummer: 312017

EGENSKAPER
Materialforbruk Tannsparkel størrelse
4 mm: ca 1,8 kg/m2
6 mm: ca. 2,7 kg/m2
8 mm: ca 3,6 kg/m2
10 mm: ca 4,5 kg/m2
Påføringstemperatur +0°C til +25°C
Tørketid Fugbar etter ca. 3 timer
Brukstid 0,5 timer
Tid utkammet 20 min (1346)
Tilsetningsstoffer Polymer
Bindetidsregulatorer Åpentid >10 min. NO 1346
Maks tykkelse 5 mm ved 100% dekning
Utendørs bruk Nei
Innendørs bruk Ja
Vannmengde Ca. 4,6 l/20 kg sekk
Strekkfasthet >1 MPa NO 1348
28 dager: 1,5-1,8MPa EN1348
Bindemiddel Portlandsement
Aluminat Sement
Ballast Naturlig sand, Dolomitt
Brukstid Ca. 25 min
Wetting capabillity 80-100% 10 min NO 1347
Deformasjonsklass 3 SP

Bruksområde

Weber Flislim Rapid brukes for setting og legging av all type keramisk flis, både vannabsorberende og ikke-vannabsorberende fliser i våte og tørre rom der det er krav om hurtig fremdrift. Passer også til mosaikk fliser, kunstige fliser som terazzo. For underlag av betong eldre enn 2 måneder med luftfuktighet mindre enn 95%, Sparklet lettbetong eller Leca. Også for ekstra avstivet trebjelkelag med min 12 mm fiberforsterket avrettingsmasse, Weber våtromssystem, eksisterende keramikk eller andre stabile ikke-vannabsorberende underlag. Utmerket i kombinasjon med elektrisk gulvvarme og vannbåren varme. Gipsplater og andre stabile våtromsplater.

Lagring

Oppbevares tørt og kjølig. Lagring i uåpnet original emballasje l ca 12 måneder fra produksjonsdatoen.

Utførelse

Blanding

Weber Flislim Rapid blandes med 0,23 liter vann pr. kilo pulver (4,6 liter pr. 20 kg sekk). Bland med blandemaskin og visp i minst 3 min. La den blandede massen stå og modne i minst tre minutter. Rør deretter opp igjen i ca. 1 minutt eller til en jevn masse er oppnådd. Mengden vann bør ikke overskrides da for mye vann minsker styrken.

Påføring

Trekk ut Weber Flislim Rapid på overflaten, bruk den glatte siden av tannbrettet. Deretter kammes massen ut med den tannede siden av brettet. Utkammet flislim kan ikke skinnherde før flisene legges. Sjekk at flislimet er klebrig nå og da med fingrene. Trykk og vri fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. En 100% dekning under keramisk flis er spesielt viktig ved flislegging på gulv. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen.

Vær oppmerksom på

Da det ofte er ulike forhold og forutsetninger, kan Saint-Gobain Byggevarer as ikke være ansvarlig for annet enn de tekniske verdiene som er oppgitt. Eksempler på forhold og vilkår som ligger utenfor vårt ansvar kan være lokale forhold for lagring, arbeidsplass forhold, vær, temperatur og samvirke med andre materialer etc. og lokale forhold.

Praktiske råd

Verktøy rengjøres i vann før massen har stivnet.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Flislim som har startet å stivne må ikke blandes med mer vann. Les produktdatabladene og anvisninger før arbeidet startes. lle tider som er angitt er ut ifra et tørkeforhold på +20°C og < 65% relativ fuktighet. På sugende underlag, og ved høyere temperatur forkortes åpen tiden. På lavere temperatur og høyere fuktighet kan tørketiden forlenges. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelt produktdatablad er fulgt.

Miljøanvisninger

Tom sekk kan kastes som restavfall.
Rester (pulver) oppbevares tørt for senere bruk.
Herdet produkt kan brukes/leveres som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging