Weber Flislim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Flislim

Weber Flislim
Weber Flislim

Produktfordeler

  • Støvredusert
  • Flislegging innendørs

Weber Flislim er et semifleksibelt flislim. Sementbasert og plastforsterket. Klasse C1TE i henhold til NS-EN 12004.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Flislim er et semifleksibelt flislim. Sementbasert og plastforsterket. Klasse C1TE i henhold til NS-EN 12004.

Underlag

Betong mer enn 6 måneder med en relativ fuktighet mindre enn 95%, lett betong eller murverk i leca pusset/sparklet med sementbasert puss, gipspuss, gipsplater, og andre stabile våtroms plater og Weber våtroms-systemer. .

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0199

PR-nummer: 312018

EGENSKAPER
Materialforbruk Tannsparkel størrelse 4 mm: ca 1,8 kg/m2, 6 mm: ca. 2,7 kg/m2, 8 mm: ca 3,6 kg/m2, 10 mm: ca 4,5 kg/m2
Påføringstemperatur + 10 + 25°C
Tørketid Tid / fugbar: ca 1 dag
Brukstid 3 h
Åpentid 20 min (1346)
Tilsetningsstoffer Polymer
Åpentid ca. 20 min NO 1346
Max tykkelse 5 mm med 100% dekning
Bruksområde For innendørs bruk
Vann mengde Ca 0, 28-0,30 l
Vann per kg pulver Ca 4, 2-4,5 l vann pr 15 kg sekk
Strekkfasthet > 0,5 MPa NO 1348
Bindemiddel Portland sement
Ballast Naturlig sand
Brukstid Ca. 3 timer
Våt volum vekt Ca 1500 kg/m³
Intern test Metode 124
Vanntett Nei
Wetting capabillity På 10 min 80-100 %
På 20 min > 65 % NO 1347
Deformationsklass 2
SP-metod i 1910, Edition 4
Frost motstand Nei NO 1348
Glid motstand 0, 100, 20 mm NO 1308

Bruksområde

Weber Flislim brukes til montering og liming av keramiske fliser på gulv og vegg. Til keramisk flis, klinker, granitt keramikk i våte og tørre rom, samt også til mosaikk. Ikke fargegjennomskinnende glassmosaikk og kunstig fliser for eksempel terazzo. For underlag av betong mer enn 6 måneder med en relativ fuktighet mindre enn 95%, lett betong eller murverk i leca pusset/sparklet med sementbasert puss, gipspuss, gipsplater, og andre stabile våtroms plater og Weber våtroms-systemer. Skal ikke brukes til fliser følsomme for farge gjennomtrenging, og fliser med reaktivt innholdet av kisel der risikoen er stor for alkalikiselreaksjoner. Ved slike fliser brukes Weber Universal Flislim. Fungerer også over gulvvarme.

Lagring

Oppbevares tørt og kjølig. Lagring i uåpnet original embaalsje l ca 12 måneder fra produksjonsdatoen.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Støpt etasjeskiller: betong skal være plan. Ujevnheter opptil 10 mm, avrettes med Weber Flytlim, eller alternativt med den riktige Weber gulvavrettingsprodukt. Lett-betong må avrettes med Weber Floor 4320 i tykkelse 6 -20mm. Sterkt absorberende overflater forkorter åpentiden på produktet. Underlaget primes med Floor 4716 fortynnet med 3 deler vann før påføring av flislimet. Underlaget skal være dokumentert hensiktsmessig som underlag for keramisk flis. Det bør være rent, tørt, fritt for støv, olje, fett, sprekker og annet som kan påvirke vedheften.. Betong bør ha hatt gunstige herdebetingelser. Material og underlag bør ikke ha en lavere temperatur enn +10°C de 3 etterfølgende dagene.

Blanding

Weber Flislim blandes med 0,28-0,30 liter vann pr. kilo pulver (4,2-4,5 liter per 15 kg bag). Bland med blandemaskin og visp i minst 3 min. La den blandede massen stå og modne i minst tre minutter og Rør deretter opp igjen i ca. 1 minutt eller til en jevn masse er oppnådd. Mengden vann bør ikke overskrides når for mye vann minsker styrken.

Påføring

Trekk ut Flislim på overflaten, bruk den glatte siden av tannbrettet. Deretter kammes massen ut med den tannede siden av brettet. Utkammet flislim kan ikke skinnherde før flisene legges. Sjekk at flislimet er klebrig nå og da med fingrene. Trykk og vri fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. En 100% dekning under keramisk flis er spesielt viktig ved flislegging på gulv. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen.

Vær oppmerksom på

Flislim som har startet å stivne må ikke blandes med mer vann. Les produktdatabladene og anvisninger før arbeidet startes. lle tider som er angitt er ut ifra et tørkeforhold på +20°C og < 65% relativ fuktighet. På sugende underlag, og ved høyere temperatur forkortes åpen tiden. På lavere temperatur og høyere fuktighet kan tørketiden forlenges. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelt produktdatablad er fulgt.

Praktiske råd

Verktøy rengjøres i vann før massen har stivnet.

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

Tom sekk kan kastes som restavfall.
Rester (pulver) oppbevares tørt for senere bruk.
Herdet produkt kan brukes/leveres som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging