weber flow rapid fix - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber flow rapid fix

weber flow rapid fix
weber flow rapid fix

Produktfordeler

  • Hurtigherdende
  • Fugbar etter ca. 4 timer
  • God flyt

Hurtigtørkende og støvredusert flytlim for liming av store keramiske fliser inne i tørre og våte rom. Klasse C2F (ved bruk innendørs) iht. EN 12004.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber flow rapid fix er et hurtigtørkende og støvredusert flytlim for liming av store keramiske fliser inne i tørre og våte rom. flow rapid fix erstatter normalt behovet for dobbeltliming av fliser større enn 30x30 cm.

Klasse C2F (ved bruk innendørs) iht. EN 12004. flow rapid fix er listet i husproduktportalen og kan brukes i Svanemerkede bygg, og har EPD, Environmental Product Declaration.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Sprekker, sår eller ujevnheter i underlaget utbedres på forhånd med produkt tilpasset underlaget.

weber flow rapid fix kan benyttes på stabile underlag av f.eks. betong (RF<90%), Leca, sementbasert puss, formstabile våtroms-/membranplater, trebjelkelag oppstivet med gulvavretting eller andre stabile ikke vannabsorberende underlag.

Ved flislegging på sugende underlag, primes underlaget med weberprim 801 eller weberfloor 4716 (kun innendørs). Flislegging på ikke sugende underlag primes med weberprim 803 (kun i tørre rom). Se tilhørende produktdatablad for mer info.

Material og underlag skal ved påføring og de 3 påfølgende døgnene ha en temperatur på minimum +10°C.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Forbruk Forbruk kg/m2 ved ulike dimensjoner på tannsparkel:
-  - 8 mm; ca. 3,0 kg
 - 10 mm; ca. 5,6 kg
Vannbehov ca. 4,5 ltr/20 kg (= ca. 0,23 ltr/kg)
Påføringstemperatur +10°C til +25°C
Brukstid ca. 45 min. etter tilsetning av vann.
Åpentid ca. 10 min
Herdetid før fuging ca. 4 timer (T=23°C)
Herdetid før gangbelastning ca. 6 timer (T=23°C). På tette underlag og/eller tette fliser forlenges tiden.
Herdetid før full belastning ca. 2 døgn (T=23°C, RF=50%)
Bindemiddel Sement
Vedheftstyrke, 28 døgn > 1,0 N/mm² (EN 1348)
Farge Grå
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Emballasje; vekt og type Plastsekk á 20 kg

 

PRODUKTSERTIFISERING/DOKUMENTASJON
DoP/Ytelseserklæring DoP-FI-130016-010818
PR-nummer 617468
CE, Emisjon, EPD CE / EPD / Emisjon:M1
Klasse iht EN 12004 C2F (ved bruk innendørs)
NOBB-nr. 55365452

Bruksområde

weber flow rapid fix kan med fordel benyttes til arealer som man raskt trenger tilgang til. Etter ca. 4 timer kan overflaten fuges.

For flislegging av store keramiske fliser med lav til moderat vannabsorpsjon. Brukes til flislegging av gulv innendørs i tørre og våte rom. Anbefales ved flislegging der det er behov for full limdekking. Skal ikke benyttes til fliser som er ømfintlige for misfarging eller til fliser med reaktivt innhold av kisel pga risikoen for alkalikiselreaksjoner.

Passer utmerket sammen med elektrisk eller vannbåren gulvvarme. Ved bruk på gulv med gulvvarme må varmen være slått av minimum to dager før liming av flis. Gulvvarmen skal ikke skrus på før tidligst en uke etter at gulvet er fuget. NB: Nystøpt gulv kan kreve lenger herdetid. Varmen kan da gradvis økes.

Se også tabell "Velg rett flislim" på www.weber-norge.no for mere info.

Utførelse

Blanding

weber flow rapid fix blandes med ca. 4,5 ltr vann til 20 kg pulver. Vanntemperatur skal ikke overstige +30 °C. Blandes med drill og visp i ca. 3 minutter til en jevn masse. La så limet stå i ro i ca. 3 min og bland deretter igjen til en smidig konsistens. Vannmengden kan økes med maks 5%. 

Påføring

Trekk ut flow rapid fix på overflaten, bruk den glatte siden av tannbrettet. Deretter kammes massen ut med den tannede siden av brettet. Utkammet flislim skal ikke skinnherde før flisene legges. Sjekk flislimet nå og da med fingrene. Trykk fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. Full limdekning under keramisk flis er spesielt viktig hvis flisene utsettes for intensiv trafikk eller rullende laster. Gjelder også ved flislegging i våtsone. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen. Overflødig lim som presses ut i fugene skal fjernes. Flytlim erstatter som regel dobbeltliming.

Ved flislegging og 3 dager etter påføring, må temperaturen på underlaget og flisene være over +10 °C.

Fugning kan utføres etter ca. 24 timer avhengig av underlaget og flisenes tetthet.

Vær oppmerksom på

Avhengig av forhold som temperatur og relativ fuktighet i omgivelsene, kan limets åpnings- og bearbeidingstid endres. Høy/lav temperatur kan f.eks. forlenge/forkorte disse tidene.

Pass på å alltid kontrollere limets kleberlighet underveis i limeprosessen. Skinnherdet lim skal alltid fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før man fortsetter limingen. Skinnherdet lim ”kleber” ikke til fingeren! 

Praktiske råd

Verktøy skal rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet flislim kan kun fjernes mekanisk.

 

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 2):
Produktet har sertifikat for emisjonsklasse M1 for byggematerialer.

EPD (Mat 1):
NEPD-1722-704

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 3):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.