Weber Flytlim Rapid - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Flytlim Rapid

Weber Flytlim Rapid
Weber Flytlim Rapid

Produktfordeler

  • Hurtigherdende
  • Gir bedre limdekning mellom flis og gulv
  • Egnet for store gulvarealer

Hurtigherdende sementbasert og polymerforsterket flytende flislim til rasjonell liming av fliser på gulv. Klasse C2F i henhold til NS EN 12004.

Generelt

Produktbeskrivelse

Hurtigherdende sementbasert og polymerforsterket flytende flislim til rasjonell liming av fliser på gulv. Klasse C2F S1 i henhold til NS EN 12004.

Underlag

Betong eldre enn 6 måneder, sparklet lett- betong eller Leca. Treunderlag, skal være ekstra avstivet med f.eks avrettingsmasse eller andre stabile gulv paneler. Weber våtroms system og eksisterende keramikk

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0202

PR-nummer: 312015

EGENSKAPER
Materialforbruk Tannbrett / Materialforbruk / 20 kg sekk er tilstrekkelig for 8 x 8 5,5 kg/m2 5,0 m 210 x 10 7 kg/m2 4,0 m2 13 x 20 10 kg 3.0 m2 19 x 20 15 kg 2.0 m2
Tørketid Gang og fugbar min 4 timer. Belastbar for fotgjengertrafikk til min 24 timer Fullt lastbare min 3 dag
Tilsetningsstoffer Polymer Bindetidsregulator
Åpentid 20 min NO 1346
Min tykkelse ca. 4 mm
Max tykkelse 15 mm
Vann behov 23 %
Trykkfasthet 28 dager 20 MPa
Strekkfasthet > 1 MPa NO 1348
Bindemiddel Portland sement, Aluminat sement
Ballast Naturlig sand
Fiber Nei
Begynner å stivne ca. 120 min
Brukstid ca 45 min
Wetting capabillity < 10 min 100 % < % 20 min 80-100% NO 1347
Frost motstand Ja NO 1348

Bruksområde

Flytlim Rapid kan med fordel benyttes der det er krav om hurtig belastning. Etter ca 4 timer kan overflaten fuges Brukes til liming av alle typer keramiske flis til gulv, både absorberende og ikke-vannabsorberende i våte og tørre rom. Passer også til kunstige flis for eksempel terazzo. Skal ikke brukes til fliser følsomme for farge gjennomtrenging, og plater med reaktivt innholdet av kisel der risikoen er stor for alkalikiselreaksjoner. Ved slike fliser brukes Weber Universal Flislim. For underlag av betong eldre enn 6 måneder med luftfuktigheten er mindre enn 95%, Sparklet lett-betong eller leca. Også for ekstra avstivet trebjelkelag med min 12 mm fiber-forsterket avrettingsmasse. Weber våtroms system, eksisterende keramikk eller andre stabile ikke-vannabsorberende underlag. Utmerket i kombinasjon med elektrisk gulvvarme og vannbåren varme. Overflater kan avrettes i tynne sjikt med Weber Flytlim Rapid før flislegging utføres.

Lagring

Oppbevares tørt og kjølig. Lagring av pall med laminert i folie l ca 12 måneder fra produksjonsdatoen.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Støpt etasjeskiller: betong skal være plan. Ujevnheter opptil 10 mm, avrettes med Weber Flytlim, eller alternativt med den riktige Weber gulvavrettingsprodukt. Lett-betong må avrettes med Weber Floor 4320 i tykkelse 6-20 mm. Sterkt absorberende overflater forkorter åpentiden på produktet. Underlaget primes med Floor 4716 fortynnet med 3 deler vann før påføring av flislimet. Underlaget skal være dokumentert hensiktsmessig som underlag for keramisk flis. Det bør være rent, tørt, fritt for støv, olje, fett, sprekker og annet som kan påvirke vedheften.. Betong bør ha hatt gunstige herdebetingelser. Material og underlag bør ikke ha en lavere temperatur enn +10°C de 3 etterfølgende dagene.

Blanding

Weber Flytlim Rapid blandes med 0,23 liter vann pr. kilo pulver (4,6 liter per 20 kg bag). Bland materialet i en 20 liters bøtte som holder en hel sekk og vannmengden. Bland med blandemaskin og visp i minst 3 min. La den blandede massen stå og modne i minst tre minutter og Rør deretter opp igjen i ca. 1 minutt eller til en jevn masse er oppnådd. Mengden vann bør ikke overskrides når for mye vann minsker styrken.

Påføring

Trekk ut Flytlim Rapid på overflaten, bruk den glatte siden av tannbrettet. Deretter kammes massen ut med den tannede siden av brettet. Utkammet flislim kan ikke skinnherde før flisene legges. Sjekk flislimet nå og da med fingrene. Trykk fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. En 100% dekning under keramisk flis er spesielt viktig hvis flisene utsettes for Intensiv trafikk eller rullende laster. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen. Flytlim Rapid erstatter som regel dobbeltliming.

Vær oppmerksom på

Flislim som har begynt å herde i blandedunken må ikke tilsettes mer vann eller flislimpulver og røres opp igjen. Liming på sugende underlag, og ved høy luftog underlagstemperatur kan forkorte limets åpenog tørketid, mens ved lavere temperaturer dog ikke under +10 °C kan tiden forlenges noe. Angitte åpenog tørketider gjelder ved +20°C og RF <65%. Den utførende skal kunne dokumentere at bruken av produktet er gjort i samsvar med relevant produkt og sikkerhetsdatablad.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Flislim som har startet å stivne må ikke blandes med mer vann. Les produktdatabladene og anvisninger før arbeidet startes. lle tider som er angitt er ut ifra et tørkeforhold på + 20 ° C og < 65% relativ fuktighet. På sugende underlag, og ved høyere temperatur forkortes åpen tiden. På lavere temperatur og høyere fuktighet kan tørketiden forlenges. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelt produktdatablad er fulgt.

Miljøanvisninger

Tom sekk kan kastes som restavfall.
Rester (pulver) oppbevares tørt for senere bruk.
Herdet produkt kan brukes/leveres som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging