Weber Flytlim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Flytlim

Weber Flytlim
Weber Flytlim

Produktfordeler

  • Hurtigtørkende
  • Gir bedre dekning under flisene
  • Lett å dra ut

Sementbasert og polymerforsterket flytende flislim til rasjonell liming av fliser på gulv. Klasse C2E det vil si forlenget åpentid i henhold til NS EN 12004.

Generelt

Produktbeskrivelse

Sementbasert og polymerforsterket flytende flislim til rasjonell liming av fliser på gulv. Klasse C2E det vil si forlenget åpentid i henhold til NS EN 12004. Har svært god vedheft mot flis med lav vann absorpsjon, for eksempel granitt keramikk. Med sin høye trykkfasthet kombinert med at 100% dekning under flisene lettere oppnås er Weber Flytlim svært egnet for flislegging på gulvet utsatt for intens trafikk eller rullende laster. Dette produktet erstatter behovet for dobbelt liming på fliser opptil 900 cm2 (30 x 30 cm).

Underlag

Betong eldre enn 2 måneder, sparklet lettbetong eller Leca. Treunderlag, skal være ekstra avstivet med f.eks avrettingsmasse eller andre stabile gulv paneler. Weber våtroms system og eksisterende keramikk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0201

PR-nummer: 312016

EGENSKAPER
Materialforbruk Tannbrett / Materialforbruk / 20 kg sekk er tilstrekkelig for 8 x 8 5,5 kg/m2 5,0 m2, 10 x 10 7 kg/m2 4,0 m2, 13 x 20 10 kg 3.0 m2, 19 x 20 15 kg 2.0 m2
Tørketid gang og fugbar ca 24 timer.
Fullt lastbare min 7 dager
Tilsetningsstoffer Polymer Bindetidsregulator
Åpentid 30 min NO 1346
Min tykkelse ca. 4 mm
Max tykkelse 15 mm
Bruksområde For både utendørs og innendørs bruk
Vann behov 23-25 %
Trykkfasthet 28 dager 20 MPa
Strekkfasthet > 1 MPa NO 1348
Bindemiddel Portland sement, Aluminat sement
Ballast Naturlig sand
Fiber Nei
Begynner å stivne ca. 3 timer
Brukstid ca 2 timer
Wetting capabillity < 10 min 100 % < % 20 min 80-100% NO 1347
Frost motstand Ja NO 1348

Bruksområde

Flytlim kan med fordel benyttes der det er krav om lang åpentid. Brukes til liming av alle typer keramiske flis til gulv, både absorberende og ikke-vannabsorberende i våte og tørre rom. Passer også til kunstige flis for eksempel terazzo. Skal ikke brukes til fliser følsomme for farge gjennomtrenging, og plater med reaktivt innholdet av kisel der risikoen er stor for alkalikiselreaksjoner. Ved slike fliser brukes Weber Universal Flislim. For underlag av betong eldre enn 2 måneder med luftfuktigheten er mindre enn 95%, Sparklet lettbetong eller leca. Også for ekstra avstivet trebjelkelag med min 12 mm fiberforsterket avrettingsmasse. Weber våtroms system, eksisterende keramikk eller andre stabile ikke-vannabsorberende underlag. Utmerket i kombinasjon med elektrisk gulvvarme og vannbåren varme. Overflater kan avrettes i tynne sjikt opp till 10mm med Weber Flytlim før flislegging utføres.

Lagring

Oppbevares tørt og kjølig. Lagring i uåpnet original emballasje ca 12 måneder fra produksjonsdatoen.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Støpt etasjeskiller: betong skal være plan. Ujevnheter opptil 10 mm, avrettes med Weber Flytlim, eller alternativt med den riktige Weber gulvavrettingsprodukt. Lettbetong må avrettes med Weber Floor 4320 i tykkelse 6-20 mm. Sterkt absorberende overflater forkorter åpentiden på produktet. Underlaget primes med Floor 4716 fortynnet med 3 deler vann før påføring av flislimet. Underlaget skal være dokumentert hensiktsmessig som underlag for keramisk flis. Det bør være rent, tørt, fritt for støv, olje, fett, sprekker og annet som kan påvirke vedheften.. Betong bør ha hatt gunstige herdebetingelser. Material og underlag bør ikke ha en lavere temperatur enn +10°C de 3 etterfølgende dagene.

Blanding

Weber Flytlim blandes med 0,23 - 0,25 liter vann pr. kilo pulver (4,65 liter per 20 kg bag). Bland materialet i en 20 liters bøtte som holder en hel sekk og vannmengden. Bland med blandemaskin og visp i minst 3 min. La den blandede massen stå og modne i minst tre minutter og Rør deretter opp igjen i ca. 1 minutt eller til en jevn masse er oppnådd. Mengden vann bør ikke overskrides når for mye vann minsker styrken.

Påføring

Trekk ut Flytlim på overflaten, bruk den glatte siden av tannbrettet. Deretter kammes massen ut med den tannede siden av brettet. Utkammet flislim kan ikke skinnherde før flisene legges. Sjekk flislimet nå og da med fingrene. Trykk fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. En 100% dekning under keramisk flis er spesielt viktig hvis flisene utsettes for Intensiv trafikk eller rullende laster. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen. Flytlim erstatter som regel dobbelt-liming.

Vær oppmerksom på

Flislim som har startet å stivne må ikke blandes med mer vann. Les produktdatabladene og anvisninger før arbeidet startes. Alle tider som er angitt er ut ifra et tørkeforhold på +20°C og < 65% relativ fuktighet. På sugende underlag, og ved høyere temperatur forkortes åpen tiden. På lavere temperatur og høyere fuktighet kan tørketiden forlenges. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelt produktdatablad er fulgt.

Praktiske råd

Ikke herdede limrester på verktøy kan fjerrnes med vann. Herdet lim må fjernes mekanisk.

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

Tom sekk kan kastes som restavfall.
Rester (pulver) oppbevares tørt for senere bruk.
Herdet produkt kan brukes/leveres som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging