Weber MultiGlue - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber MultiGlue

Weber MultiGlue
Weber MultiGlue

Produktfordeler

  • Lett å påføre
  • God vedheft til de fleste underlag
  • Passer til alle fliser
  • For innendørs og utendørs bruk

Allround, fleksibelt flislim perfekt til mindre arbeider. Lys farge.

Generelt

Produktbeskrivelse

Allround, fleksibelt flislim perfekt til mindre arbeider. Lys farge.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Større sår eller ujevnheter i underlaget utbedres på forhånd med produkt tilpasset underlaget. Under flislegging og 2 dager etter applisering må temperaturen på
underlaget og flisene være over +10 °C.

Kan benyttes på f eks. underlag av betong (eldre en 2 måneder), Leca, eksisterende keramikk eller andre stabile ikke-vannabsorberende underlag.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

Ytelseserklæring/DoP:
DoP-FI-130010-010916

PR-nr. 603748

EGENSKAPER
Forbruk ca. 3 kg/m²
Vannbehov ca. 1,5 l/5 kg (= ca. 0,29 l/kg)
Brukstemperatur Under flislegging og 2 dager etter applisering må temperaturen på underlaget og flisene være over +10 °C. Kjølige forhold reduserer fastheten til produktet betydelig.
Brukstid 3 timer etter tilsetning av vann
Åpentid ca. 20 min
Herdetid Ca. 2 uker ved normal bruk (T = 20 °C, RH = 50%)
Bindemiddel Sement
Adhesjonsstyrke 28 dager > 1,0 N/mm² (EN 1348)
Utendørs bruk Egnet for små områder, montering av individuelle fliser
Farge Lys
Produktsertifisering CE

Leveringsform

5 kg plastsekk

Bruksområde

Til flislegging av keramiske fliser og naturstein innen- og utendørs på passende underlag. Også velegnet til å lime løse eller frittliggende fliser, samt andre flisreparasjoner.

Lagring

Ca. 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet pakning under tørre forhold.

Utførelse

Blanding

Weber MultiGlue blandes med 1,5 ltr vann til 5 kg pulver. Vanntemperatur skal ikke overstige +30 °C. Blandes med drill og visp i ca. 5minutter til en jevn masse. Mindre mengder kan også blandes for hånd med for eksempel en sparkel. La så limet stå i ro i ca. 10 min og rør deretter forsiktig igjen.

Støvmaske skal brukes under blandingen, og hansker skal brukes på alle stadier av arbeidet.

Påføring

Trekk ut Weber MultiGlue på overflaten, bruk den glatte siden av tannbrettet. Deretter kammes massen ut med den tannede siden av brettet. Utkammet flislim skal ikke skinnherde før flisene legges. Sjekk derfor at flislimet er klebrig nå og da med fingrene. Tørt klima, høy temperatur og absorberende underlag forkorter åpentiden.

Trykk og vri fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. En 100% dekning under keramisk flis er spesielt viktig ved flislegging på gulv. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen. Plasseringen av flisene kan justeres i en periode på ca. 10 minutter.
Bredden på fugene kan justeres ved hjelp av en snor eller fugekryss hvis ønskelig. Ved legging av store fliser påføres limet med en stor tannsparkel for å sikre tilstrekkelig tykkelse. Ved legging av store fliser påføres limet også på flisens bakside. Overflødig lim som presses ut i fugene fjernes.
Verktøy skal rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Fugearbeid kan påbegynnes tidligst etter 24 timer. Tørkeforhold, type fliser og underlag påvirker herdetiden betydelig.

Ved reparasjon av en eldre flis som er løs, fjern først forsiktig det gamle limrester fra både underlaget og flisen. Nytt lim påføres underlaget/flisen, og flisen presses så mot underlaget.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.