weber multiglue - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber multiglue

weber multiglue
weber multiglue

Produktfordeler

  • For innendørs og utendørs bruk
  • God vedheft til de fleste underlag
  • Passer til de fleste typer fliser

Allround flislim perfekt til mindre arbeider.

Generelt

Produktbeskrivelse

Allround, fleksibelt flislim med god vedheft til de fleste underlag. Multiglue har lys farge som gjør at den ikke misfarger lyse fuger eller tynne fliser. Støvredusert.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Større sår eller ujevnheter i underlaget utbedres på forhånd med produkt tilpasset underlaget.

Kan benyttes på f eks. underlag av betong (RF<90%), Leca, eksisterende keramikk eller andre stabile ikke-vannabsorberende underlag. Ved flislegging på sugende underlag primes underlaget med weberprim 801 eller weberfloor 4716. Flislegging på ikke sugende underlag primes med weberprim 803 (kun i tørre rom). Se tilhørende produktdatablad for mer info.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Forbruk Forbruk kg/m2 ved ulike dimensjoner på tannsparkel:
- 6 mm; ca. 2,0 kg
- 8 mm; ca. 3,0 kg
Vannbehov ca. 1,5ltr/5kg (= ca. 0,3 lltr/kg)
Påføringstemperatur +10°C til +30°C
Brukstid ca. 3 timer etter tilsetning av vann.
Åpentid Klebeåpentid ca. 20 min
Herdetid før fuging 24 timer (48 timer for ikke absorberende flis)
Herdetid før gangbelastning ca. 2 døgn (T=23°C, RF=50%)
Herdetid før full belastning ca. 2 uker (T=23°C, RF=50%)
Bindemiddel Sement
Vedheftstyrke, 28 døgn > 1,0 N/mm² (EN 1348)
Farge Lysegrå
Lagring 2 år fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Emballasje; vekt og type Plastsekk á 5kg

 

PRODUKTSERTIFISERING/DOKUMENTASJON
DoP/Ytelseserklæring DoP-FI-130010-010916
PR-nummer 603748
CE, Emisjon, EPD CE
Klasse iht EN 12004 C2TES1
NOBB-nr. 51960633

Bruksområde

Til bruk innen- og utendørs på både vegg og gulv. Velegnet til mindre arbeider. F.eks. til å lime løse eller frittliggende fliser, samt andre flisreparasjoner.

Utførelse

Blanding

Blandes med 1,5 ltr vann til 5 kg pulver. Vanntemperatur skal ikke overstige +30 °C. Blandes med drill og visp i ca. 5 minutter til en jevn masse. Mindre mengder kan også blandes for hånd med for eksempel en sparkel. La så limet stå i ro i ca. 10 min og rør deretter forsiktig igjen. Støvmaske skal brukes under blandingen, og hansker skal brukes på alle stadier av arbeidet.

Påføring

Trekk ut weber multiglue på underlaget, bruk den glatte siden av tannsparkelen. Spre deretter ut limet med den tannede siden. Trykk og vri fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. Full dekning under keramisk flis er spesielt viktig ved flislegging på gulv, utendørs samt i våtsone. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen. Plasseringen av flisene kan justeres i en periode på ca. 10 minutter. Bredden på fugene kan justeres ved hjelp av en snor eller fugekryss hvis ønskelig. Ved legging av store fliser, påføres limet med en stor tannsparkel for å sikre tilstrekkelig tykkelse. Ved legging av store fliser påføres limet også på flisens bakside. Overflødig lim som presses ut i fugene fjernes. Ved reparasjon av en eldre flis som er løs, fjern først forsiktig gamle limrester fra både underlaget og flisen. Nytt lim påføres underlaget/flisen, og flisen presses så mot underlaget.

Ved flislegging og 2 dager etter påføring, må temperaturen på underlaget og flisene være over +10 °C.

Fugearbeid kan påbegynnes tidligst etter 24 timer. Tørkeforhold, type fliser og underlag påvirker herdetiden betydelig. 

Vær oppmerksom på

Avhengig av forhold som temperatur og relativ fuktighet i omgivelsene, kan limets åpnings- og bearbeidingstid endres. Høy/lav temperatur kan f.eks. forlenge/forkorte disse tidene.

Pass på å alltid kontrollere limets kleberlighet underveis i limeprosessen. Skinnherdet lim skal alltid fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før man fortsetter limingen. Skinnherdet lim ”kleber” ikke til fingeren! "

Praktiske råd

Verktøy skal rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet flislim kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.