Weber Steinlim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Steinlim

Weber Steinlim
Weber Steinlim

Produktfordeler

  • Til utvendig og innvendig bruk
  • Liming/setting av skifer og naturstein
  • Til gulv og vegg

Weber Steinlim er et mellomtykt lim/mørtelmasse for innvendig og utvendig bruk på både gulv og vegg.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Steinlim er et mellomtykt lim/mørtelmasse for innvendig og utvendig bruk på både gulv og vegg.
Sjikttykkelser fra 5 til 30 mm. Massen kan benyttes til innstøping av varmekabler. Massens sammensetning reduserer faren for misfarging av naturstein og kalkutfelling.

 

Underlag

Underlaget må være fast, formstabilt og fritt for heftreduserende bestanddeler, som f.eks. støv og smuss. Egnede underlag kan være gulvstøp med eller uten innstøpte varmekabler eller vannbåren varme. Andre typer underlag kan være anhydritpuss, sementpuss, fullfuget murverk, ferdig herdet og tørket betong, Leca, porebetong, gipsplater eller gipsfiberplater. Steinlim kan også benyttes på eldre/slitt asfalt men vil ha dårlig heft på nylagt og oljerik asfalt

FOR RESTFUKT I UNDERLAG
Sementpuss: maks. 2,0 vekt-%
Anhydrit-/kalsiumsulfatpuss: maks. 0,5 vekt-%
Gulv med varme: maks. 0,3 vekt-%
Gipsbundne underlag: maks. 1,0 vekt-%
Sement- og kalksementpuss: lufttørr

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_NO_M41972886

PR-nummer: 322005

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 17 kg/m2 (pulver) pr. cm tykkelse.
Forbruk Ved 10 mm tannet brett ca 4,5 - 5 kg/m2
Påføringstemperatur +5oC til +30oC
Påføringsmetode Murskje, tannsparkel
Åpentid Ca. 2 timer ved + 20oC
Herdetid Gangbar etter ca. 24 timer.
Fugbar etter 24 timer
Farge Grå

Bruksområde

Weber Steinlim benyttes til liming av fabrikkfremstilt kalibrert og naturlig ukalibrert skifer, natur- og betongstein. Anvendes også som lim på membran weber.tec Superflex D2. Fuging kan tidligst gjøres ca 1 døgn etter liming med f.eks weber.color Rapid eller Weber Skiferfug.

Lagring

Weber Steinlim kan lagres tørt i original lukket emballasje i minimum 12 måneder.

Utførelse

Blanding

BLANDINGSFORHOLD
Weber Steinlim blandes med 3,6 til 4,0 liter vann pr 20 kg sekk.

BEARBEIDING
Blandetid ca. 3 minutt. La ”hvile” i ca. 3 minutter før den blandes på nytt. Bland ikke mer mørtel enn det kan forbrukes på ca. 2 timer.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se teknisk datablad på www.weber-norge.no

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.