weber supra light fix - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber supra light fix

weber supra light fix
weber supra light fix

Produktfordeler

  • Sigefritt
  • Lettvektslim
  • Lavt forbruk ca 35% lavere enn vanlig lim
  • Hvit farge - mindre risiko for misfarginger

Hvitt, støvredusert lettvektslim. Kan benyttes til de fleste typer fliser i tørre og våte tom. Klasse C2TS1 iht. EN 12004. .

Generelt

Produktbeskrivelse

Sementbasert, hvitt, støvredusert lettvektslim. Kan benyttes til de fleste typer fliser i tørre og våte tom. Klasse C2TS1 iht. EN 12004. weber supra light fix er listet i husproduktportalen og kan brukes i Svanemerkede bygg, og har EPD, Environmental Product Declaration.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Sprekker, sår eller ujevnheter i underlaget utbedres på forhånd med produkt tilpasset underlaget.

Benyttes på stabile underlag av f.eks. betong (RF<90%), Leca, sementbasert puss, formstabile våtroms-/membranplater, gipsplater eller andre stabile ikke vannabsorberende underlag.

Ved flislegging på sugende underlag primes underlaget med weberprim 801 eller weberfloor 4716 (kun innendørs). Flislegging på ikke sugende underlag primes med weberprim 803 (kun i tørre rom). Se tilhørende produktdatablad for mer info.

Material og underlag skal ved påføring og de 3 påfølgende døgnene har en temperatur på minimum +10°C. 

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Forbruk Forbruk kg/m2 ved ulike dimensjoner på tannsparkel:
- 6 mm; ca. 1,3 kg
- 8 mm; ca. 2,0 kg
- 10 mm; ca. 3,0 kg
Vannbehov 6,75 ltr/15 kg (= 0,45 ltr/kg)
Påføringstemperatur +10°C til +30°C
Brukstid ca. 2 timer etter tilsetning av vann.
Åpentid ca. 20 min
Herdetid før fuging Vegg: ca 4-24 timer avhengig av flistype
Gulv: ca 48 timer
Herdetid før gangbelastning ca. 2 døgn (T=23°C, RF=50%)
Herdetid før full belastning ca. 2 uker (T=23°C, RF=50%)
Bindemiddel Hvitsement
Vedheftstyrke, 28 døgn > 1,0 N/mm² (EN 1348)
Farge Hvit
Lagring 2 år fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Emballasje; vekt og type Plastsekk á 15 kg

 

PRODUKTSERTIFISERING/DOKUMENTASJON
DoP/Ytelseserklæring DoP-FI-130012-171218
PR-nummer 617190
CE, Emisjon, EPD CE / EPD / Emisjon:M1
Klasse iht EN 12004 C2TS1
NOBB-nr. 55365463

Bruksområde

Benyttes til flislegging av de fleste typer av keramikk. Kan benyttes på både sugende/ikke sugende underlag i våte og tørre rom. Til bruk innen- og utendørs på vegg og gulv. Passer også til mosaikkfliser, terazzofliser og glassmosaik. Kan også benyttes utvendig men her vil weber rex fix være et bedre produktvalg.

Passer utmerket sammen med elektrisk eller vannbåren gulvvarme. Ved bruk på gulv med gulvvarme må varmen være slått av minimum to dager før liming av flis. Gulvvarmen skal ikke skrus på før tidligst en uke etter gulvet er fuget. NB: Nystøpt gulv kan kreve lenger herdetid. Varmen kan da gradvis økes.

Se også tabell "Velg rett flislim" på www.weber-norge.no for mer info.

Utførelse

Blanding

Blandes med ca. 6,75 ltr vann til 15 kg pulver. Vanntemperatur skal ikke overstige +30 °C. Blandes med drill og visp i ca. 3 minutter til en jevn masse. La så limet stå i ro i ca. 10 min og bland deretter igjen til en smidig konsistens. Vannmengden skal ikke overstiges, da dette gir dårligere fasthet/vedheft.

Påføring

Trekk ut weber supra light fix på underlaget, bruk den glatte siden av tannsparkelen. Spre deretter ut limet med den tannede siden. Trykk og vri fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. Flislimet skal være klebrig når flisene monteres. Åpentiden er ca. 20 min. Full dekning under keramisk flis er spesielt viktig ved flislegging på gulv, utendørs samt i våtsone. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen. Plasseringen av flisene kan justeres i en periode på ca. 5 minutter. Bredden på fugene kan justeres ved hjelp av en snor eller fugekryss hvis ønskelig. Overflødig lim som presses ut i fugene skal fjernes.

Ved legging av store fliser, påføres limet med en stor tannsparkel for å sikre tilstrekkelig tykkelse. Ved legging av store fliser påføres limet også på flisens bakside. Ved legging av storformatfliser på gulv, anbefales bruk av weber flow fix eller weber flow fix rapid.

Ved flislegging og 3 dager etter påføring må temperaturen på underlaget og flisene være over +10 °C.

Fugning kan utføres etter ca. 4-48 timer avhengig av underlaget og flisenes tetthet. På tette underlag og tette fliser anbefales 48 timer ventetid før fuging.

Vær oppmerksom på

Avhengig av forhold som temperatur og relativ fuktighet i omgivelsene, kan limets åpnings- og bearbeidingstid endres. Høy/lav temperatur kan f.eks. forlenge/forkorte disse tidene.

Pass på å alltid kontrollere limets kleberlighet underveis i limeprosessen. Skinnherdet lim skal alltid fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før man fortsetter limingen. Skinnherdet lim ”kleber” ikke til fingeren! 

 

Praktiske råd

Verktøy skal rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet flislim kan kun fjernes mekanisk.                                                               

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 2):
Produktet har sertifikat for emisjonsklasse M1 for byggematerialer.

EPD (Mat 1):
NEPD-1727-705

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 3):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.