Weber Universal Flislim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Universal Flislim

Weber Universal Flislim
Weber Universal Flislim

Produktfordeler

  • Lett
  • Støvredusert
  • Lavt forbruk

Weber Universal Flislim er ny generasjon hvitsementbasert og støvredusert lettvektslim. Klasse C2TE i henhold til NS- EN 12004. Bruk av produktet reduserer risikoen for uønskede utfellinger og reaksjoner i forhold til tradisjonelle flislim.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Universal Flislim er ny generasjon hvitsementbasert og støvredusert lettvektslim. Klasse C2TE S1 i henhold til NS- EN  12004. Bruk av produktet reduserer risikoen for uønskede utfellinger og reaksjoner i forhold til tradisjonelle flislim..

Underlag

Betong eldre enn 2 måneder med luftfuktigheten er mindre enn 95%, sparklet lettbetong eller Leca. Også for ekstra avstivet trebjelkelag med min 12 mm fiberforsterket avrettingsmasse. Weber våtromssystem, eksisterende keramikk eller andre stabile ikke-vannabsorberende underlag. Utmerket i kombinasjon med elektrisk gulvvarme og vannbåren varme, gipsplater og andre stabile våtromsplater og underlag av keramisk flis.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0198

PR-nummer: 312014

EGENSKAPER
Materialforbruk Tannsparkel størrelse:
4 mm: ca. 1,2 kg/m2
6 mm: ca 1,8 kg/m2
8 mm: ca 2,3 kg/m2
10 mm: ca. 2,8 kg/m2
Påføringstemperatur +10 - +25°C
Tørketid Åpentid utkammet: 20 minutter
Brukstid 3 timer
Fugbar Etter ca 1 dag avhengig av temperatur
Fullt lastbare etter Minst 7 dager
Tilsetningsstoffer Polymer
Åpentid Ca. 20 min. NO 1346
Maks tykkelse 6 mm tykkelse ved 100% dekning
For utendørs bruk Ja
For innendørs bruk Ja
Vannbehov Ca 0, 36-0,38, l vann pr kg pulver
Ca 4, 3-4,5 l pr sekk med 12 kg
Strekkfasthet > 1 MPa. NO 1348
28 dager 1,5-1,8MPa. NO 1348
Bindemiddel Portlandsement, spesialsement
Tilslag Naturlig sand, Dolomitt, lette fyllstoffer
Våt volum vekt Ca 1500 kg/m³. Intern test metode 124
Vanntett Nei
Limevne/dekning På 10 min 80-100 %
På 20 min > 65 %. NO 1347
Deformasjonsklasse 3 SP metode i 1910, Edition 4
Frost motstand Ja. NO 1348
Glid motstand 0,10 til 0,20 mm. NO 1308

Bruksområde

weber Universal Flislim brukes for setting og legging av all type keramisk flis, både vannabsorberende og ikke-vannabsorberende fliser i våte og tørre rom. Passer også til mosaikkfliser, kunstige fliser som terazzo, samt transparente fliser som glassmosaikk og glassfliser.

For underlag av betong eldre enn 2 måneder med luftfuktighet mindre enn 95%, sparklet lettbetong eller Leca. Også for ekstra avstivet trebjelkelag med miniumum 12 mm fiberforsterket avrettingsmasse, Weber våtromssystem, eksisterende keramikk eller andre stabile ikke-vannabsorberende underlag. Utmerket i kombinasjon med elektrisk gulvvarme og vannbåren varme, gipsplater og andre stabile våtromsplater. Fungerer både innvendig og utvendig.

Lagring

Oppbevares tørt og kjølig. Lagring i uåpnet original emballasje i ca 12 måneder fra produksjonsdato.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Støpt etasjeskiller: betong skal være plan. Ujevnheter opptil 10 mm avrettes med Weber Flytlim, eller alternativt med den riktige Weber gulvavrettingsprodukt.

Lettbetong må avrettes med weber.floor 4320 i tykkelse 6-20 mm. Sterkt absorberende overflater forkorter åpentiden på produktet. Underlaget primes med weber.floor 4716 fortynnet med 3 deler vann før påføring av flislimet. Underlaget skal være dokumentert hensiktsmessig som underlag for keramisk flis. Det bør være rent, tørt, fritt for støv, olje, fett, sprekker og annet som kan påvirke vedheften. Betong bør ha hatt gunstige herdebetingelser. Material og underlag bør ikke ha en lavere temperatur enn +10°C de 3 etterfølgende dagene. Når produktet brukes utendørs anbefales det å ikke bruke primer, men å forfukte underlaget med vann. Underlaget skal først være rengjort. Underlaget skal ikke ha en vannfilm ved liming.

Blanding

weber Universal Flislim blandes med 0,36 - 0,38 liter vann pr. kilo pulver (4,3-4,5 liter pr 12 kg sekk). Bland med blandemaskin og visp i minst 3 minutter. La den blandede massen stå og modne i minst tre minutter og rør deretter opp igjen i ca. 1 minutt eller til en jevn masse er oppnådd. Mengden vann bør ikke overskrides, da for mye vann minsker styrken.

Påføring

Trekk ut weber Universal Flislim på overflaten, bruk den glatte siden av tannbrettet. Deretter kammes massen ut med den tannede siden av brettet. Utkammet flislim kan ikke skinnherde før flisene legges. Sjekk at flislimet er klebrig nå og da med fingrene. Trykk og vri fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. En 100% dekning under keramisk flis er spesielt viktig ved flislegging på gulv. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen.

Praktiske råd

Verktøy rengjøres i vann før massen har stivnet.

Sikkerhet/miljø

Merknader

weber Universal Flislim som har startet å stivne, må ikke blandes med mer vann. Les produktdatablad og anvisninger før arbeidet startes. Alle tider som er angitt er ut fra et tørkeforhold på +20°C og < 65% relativ fuktighet. På sugende underlag og ved høyere temperatur forkortes åpentiden. Ved lavere temperatur og høyere fuktighet kan tørketiden forlenges. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelt produktdatablad er fulgt.

Miljøanvisninger

Sekker: Tom sekk kan kastes som restavfall.
Rester (pulver) oppbevares tørt for senere bruk.
Herdet produkt kan brukes/leveres som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging