Weber.set 620 Pastalim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 620 Pastalim

weber.set 620 Pastalim
weber.set 620 Pastalim

Produktfordeler

  • Ferdig til bruk
  • Lett å bruke

Ferdigblandet, pastabasert flislim for montering av keramiske fliser og klinker på vegg innendørs i tørre rom.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber.set 620 er et ferdigblandet pastaflislim for montering av keramiske fliser og klinker på vegg innendørs i tørre rom. Flislimet har meget god fleksibilitet og fester mot de fleste underlag.

Underlag

Betong eldre enn 1 måned (gitt normale herde og tørkebetingelser), puss, gipsplater samt andre platematerialer. Eksisterende keramiske fliser og malte flater. Underlaget skal være plant, tørt, stabilt og være godt rengjort for støv, fettstoffer eller andre slippmidler. Eventuell sementfilm må fjernes.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0032

EGENSKAPER
Rengjøring av utstyr I fersk tilstand: vann. I herdet tilstand: mekanisk
Påføringstemperatur Laveste arbeidstemperatur: +10°C
Åpentid Ca. 15 minutter
Lagringstid Beskyttes mot frost.
Lagringstid ca 12 måneder i original, uåpnet emballasje.
Maksimum tykkelse Maksimal sjikttykkelse: 5 mm

MATERIALFORBRUK

Keramiske fliser med slett bakside:
• Flisformat: 10 x 10 cm, 4 mm tannsparkel gir matr.forbruk: 2,2 kg/m² 5 kg forp. rekker til 2,3 m², 2 kg forp. rekker til 0,9 m².
• Flisformat: 20 x 20 cm, 6 mm. tannsparkel gir matr.forbruk: 3,0 kg/m²; 5 kg forp. rekker til 1,7 m², 2 kg forp. rekker til 0,7 m².
• Flisformat: >20 x 20 cm, 8 mm tannsparkel gir matr.forbruk: 3,8 kg/m²; 5 kg forp. rekker til 1,3 m², 2 kg forp. rekker til 0,5 m².

Keramiske fliser med ujevn bakside:
• Flisformat: 10 x 10 cm, 6 mm tannsparkel gir matr.forbruk: 3,0 kg/m²; 5 kg forp. rekker til 1,7 m², 2 kg forp. rekker til 0,7 m².
• Flisformat: 20 x 20 cm, 6 mm tannsparkel gir matr.forbruk: 3,8 kg/m²; 5 kg forp. rekker til 1,3 m², 2 kg forp. rekker til 0,5 m².
• Flisformat: >20 x 20 cm, 8 mm tannsparkel gir matr.forbruk: 3,8 kg/m²; 5 kg forp. rekker til 0,5 m², 2 kg forp. rekker til 0,5 m².

De angitte verdien er omtrentlige, og avvik oppeller nedover kan forekomme. Valg av tannsparkel må tilpasses flisens størrelse, bakside og forventet belastning på ferdig. flislagt areal.;

Tørke-/herdetid

Herdetid før normal trafikk:
Ferdig limte fliser kan fuges etter 1-2 døgn, beroende på temperatur og fuktnivå i underlag og omgivelser.

Lagring

Beskyttes mot frost. Lagringstid ca 12 måneder i original, uåpnet emballasje.

Utførelse

Påføring

Dra ut Weber.set 620 med lim/ tannsparkelens slette side. Bre omgående ut pastalimet med den tannede siden av sparkelen. Pastalimet skal være klebrig når flisene monteres. Lim som har skinnherdet (dvs. at det har dannet seg en tørr hinne utenpå limet) skal fjernes og nytt lim påføres underlaget før videre liming. Kontroller nå og da med fingertuppen at flislimet kleber mot fingrene. Trykk fast flisene ned i limet med en lett vridende bevegelse. Pass på at det oppnås full limdekning mellom flisunderside og underlaget.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Ved sugende underlag samt ved høye temperaturer forkortes åpentiden. Ved lavere temperaturer forlenges tørketiden.

Angivelsene er gitt ut fra +20°C og relativ luftfuktighet på 65 %. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden bli forlenget. Retningslinjer for uhell og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging