weberset 851 Flislim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberset 851 Flislim

weberset 851 Flislim
weberset 851 Flislim

Produktfordeler

  • Sigefritt flislim
  • Lang åpentid
  • Innvendig og utvendig

Sementbasert, fleksibelt og plastforsterket flislim for de fleste bruksområder både innvendig og utvendig. Inngår i Weber Våtromssystem. Klasse C2TE.

Generelt

Produktbeskrivelse

Klassifisert som C2TE - flislim. weberset 851 er et sementbasert, fleksibelt og plastforsterket flislim for de fleste bruksområder både innvendig og utvendig. Inngår i Weber Våtromssystem. Klasse C2TE. 

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Sprekker, sår eller ujevnheter i underlaget utbedres på forhånd med produkt tilpasset underlaget.

weberset 851 kan benyttes på stabile underlag av f.eks. betong (RF<90%), Leca, sementbasert puss, eksisterende fliser, formstabile våtroms-/membranplater, gipsplater, trebjelkelag oppstivet med gulvavretting og overflater tettet med webertec 822, webertec 824 og weber Superflex D2.

Ved flislegging på sugende underlag, primes underlaget med weberprim 801 eller weberfloor 4716 (kun innendørs). Flislegging på ikke sugende underlag primes med weberprim 803 (kun i tørre rom). Se tilhørende produktdatablad for mer info.

Material og underlag skal ved påføring og de 3 påfølgende døgnene ha en temperatur på minimum +10°C.

Harde lakk- og dispersasjonsstrykninger skal løsnes mekanisk og grunnes med weberprim 803. Maskinelt produserte gipspusser må rues opp mekanisk før grunning med weberprim 803.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Forbruk Forbruk kg/m2 ved ulike dimensjoner på tannsparkel:
-  6 mm; ca. 2,0 kg
- 8 mm; ca. 3,0 kg
- 10 mm; ca. 4,5 kg
Vannbehov ca. 7,5 ltr/25 kg 
Påføringstemperatur Min. +5°C. Max. +30°C
Brukstid ca. 4 timer etter tilsetning av vann.
Åpentid Bearbeidingstid utkammet: ca. 20 minutter
Herdetid før fuging 24 timer (48 timer for ikke absorberende flis)
Herdetid før gangbelastning ca. 24 timer
Bindemiddel Sement
Anbefalt tykkelse 3-10 mm
Farge Grå
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Emballasje; vekt og type Papirsekk á 25kg


PRODUKTSERTIFISERING/DOKUMENTASJON
DoP/Ytelseserklæring DoP_DE_xerm 851
PR-nummer 90623
CE, Emisjon, EPD EC1
Klasse iht EN 12004 C2TE
NOBB-nr. 43016865

 

Bruksområde

weberset 851 benyttes til flislegging av de fleste typer av keramikk. Kan benyttes på både sugende/ikke sugende underlag i våte og tørre rom. Til bruk innen- og utendørs på vegg og gulv.

Skal ikke benyttes til fliser som en ømfintlige for misfarging, type glassmosaik, eller til fliser med reaktivt innhold av kisel pga risikoen for alkalikiselreaksjoner. Ved slike tilfeller viser vi til våre andre typer av flislim; supra light fix eller Steinlim. Fliser som er ekstremt tette med glatt bakside anbefales å limes med weberset 854 eller weberset 860.

Passer utmerket sammen med elektrisk eller vannbåren gulvvarme. Ved bruk på gulv med gulvvarme, må varmen være slått av minimum to dager før liming av flis. Gulvvarmen skal ikke skrus på før tidligst en uke etter gulvet er fuget. NB: Nystøpt gulv kan kreve lenger herdetid. Varmen kan da gradvis økes.

Se også tabell "Velg rett flislim" på www.weber-norge.no for mer info. 

Utførelse

Blanding

Blandes med 7,5 ltr. vann til 25 kg pulver. Vanntemperatur skal ikke overstige +30 °C. Blandes med drill og visp i ca. 3 minutter til en jevn masse. La så limet stå i ro i ca. 5 min og bland deretter igjen til en smidig konsistens. Vannmengden skal ikke overstiges, da dette gir dårligere fasthet/vedheft. 

Påføring

Trekk ut weberset 851 på underlaget, bruk den glatte siden av tannsparkelen. Spre deretter ut limet med den tannede siden. Trykk og vri fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. Flislimet skal være klebrig når flisene monteres. Åpentiden på weberset 851 er ca. 20 min. Full dekning under keramisk flis er spesielt viktig ved flislegging på gulv. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen. Plasseringen av flisene kan justeres i en periode på ca. 10 minutter. Bredden på fugene kan justeres ved hjelp av en snor eller fugekryss hvis ønskelig. Ved legging av store fliser påføres limet med en stor tannsparkel for å sikre tilstrekkelig tykkelse. Ved legging av store fliser påføres limet også på flisens bakside. Overflødig lim som presses ut i fugene skal fjernes.

Ved flislegging og 3 dager etter påføring må temperaturen på underlaget og flisene være over +10 °C.

Fugning kan utføres etter ca. 24 timer avhengig av underlaget og flisenes tetthet. På tette underlag og tette fliser anbefales 48 timer ventetid før fuging.

Vær oppmerksom på

Avhengig av forhold som temperatur og relativ fuktighet i omgivelsene kan limets åpnings og bearbeidingstid endres. Høy/lav temperatur kan f.eks. forlenge/forkorte disse tidene.

Pass på å alltid kontrollere limets kleberlighet underveis i limeprosessen. Skinnherdet lim skal alltid fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før man fortsetter limingen. Skinnherdet lim ”kleber” ikke til fingeren! 

Praktiske råd

Verktøy skal rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet flislim kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging