weber.set 851 Flislim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 851 Flislim

weber.set 851 Flislim
weber.set 851 Flislim

Produktfordeler

  • Sigefritt flislim
  • Lang åpentid
  • Innvendig og utvendig

Flexibelt flislim, sementbasert og plastforsterket. Klasse C2TE. Innvendig og utvendig. Inngår i Weber Våtromssystem.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.set 851 er et flislim for keramiske fliser, klinker og naturstein. Klassifisert som C2TE - flislim.

EGENSKAPER
• Lettbearbeidelig, blandes kun med vann
• Lang bearbeidingstid
• For legging av gulv, vegger og tak
• For tørre og våte rom
• For innendørs og utendørs bruk
• Gode heftegenskaper
• Høy holdfasthet
• Max kornstørrelse: 0,5 mm
• Deformasjonskl. 3
• Gang- og fugingsbar etter 24 timer
• Sigefritt

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_DE_xerm 851

PR-nummer: 90623

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 1,5 kg pr. m2 pr. mm sjikttykkelse.
Forbruk/m2 tannsparkel:
-   4 mm/ca 1,5 kg
-   6 mm/ca 2,0 kg
-   8 mm/ca 2,5 kg
- 10 mm/ca 4,5 kg
Påføringstemperatur Påføringstemperatur: Min. +5°C Max. +35°C
Anbefalt tykkelse 3-10 mm
Brukstid Bearbeidingstid ved +20°C: ca 4 timer
Bearbeidingstid utkammet: ca. 25 minutter
Avhengig av forhold som temperatur og relativ fuktighet i omgivelsene kan limets åpnings og bearbeidingstid endres. Kaldt/varmt vær kan f.eks. h.h.v. forlenge/forkorte disse tidene. Pass på å alltid kontrollere limets kleberlighet underveis i limeprosessen. Skinnherdet lim skal alltid fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før man fortsetter limingen. Skinnherdet lim "kleber" ikke til fingeren!
Farge Grå
EMICODE EC1
Bøyestrekk Volumvekt: 1,5 kg/dm3

Bruksområde

weber.set 851 er spesielt passende for legging av keramiske fliser, klinker, mosaikk, steingods, granittkeramikk og teglfliser/limtegl på underlag av betong, sparkel, oppvarmede gulv, puss murverk, gipsplater, lettbetong samt på overflater tettet med weber.tec 822, weber.tec 824 og weber.tec Superflex D2.

Fliser som er ekstremt tette med glatt bakside anbefales å limes med weber.set 854 eller weber.set 860.

Tørke-/herdetid

Gang og fugbar etter 24 timer.

For å hindre for rask uttørking bør limet beskyttes for direkte sollys og kraftig vind. I noen tilfeller kan det være nødvendig å dekke den nylagte overflaten meden plastfolie.

Lagring

12 måneder ved tørre og kjølige forhold i uåpnet forpakning.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast, bærekraftig, formstabilt og fritt for støv, smuss, olje, fett og løse deler. Harde lakk- og dispersasjonsstrykninger skal løsnes mekanisk og grunnes med weber.prim 803. Maskinelt produserte gipspusser må rues opp mekanisk før grunning med weber.prim 803.

Blanding

weber.set 851 blandes med vann i en ren bøtte til en klumpfri masse (ca. 3 minutter). La massen stå og hvile i ca. 5 minutter før den til slutt røres opp igjen. Blandingsforhold: 7,5 liter vann per 25 kg sekk. En hel forpakning skal blandes med en drill med visp. Delmengder blandes i forholdet ca 1 del vann: 2,5 deler pulver. Bland ikke mer mørtel enn hva som kan bearbeides innen ca. 3 timer.

Etterbehandling

Arbeidsredskapene rengjøres i vann direkte etter bruk. Ikke herdet materiale kan tas bort med vann. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Praktiske råd

RENGJØRING
I fersk tilstand: vann
I herdet tilstand: mekanisk

Sikkerhet/miljø

Merknader

Angivelsene er gitt ut fra +20°C og relativ luftfuktighet på 65 %. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden kunne bli forlenget.

Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten  forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging