weber.set 853 F Flislim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 853 F Flislim

weber.set 853 F Flislim
weber.set 853 F Flislim

Produktfordeler

  • Hurtigherdende
  • Sementbasert
  • Plastforsterket
  • Innvendig og utvendig

Hurtigherdende fleksiibelt flislim, sementbasert og plastforsterket. Klasse C1FT. Innvendig og utvendig. Inngår i Weber Våtromssystem.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber.set 853 F er en fleksibel, lett bearbeidbar hurtigbindende flislim med høy andel kunststofftilsetning. Limet binder hydraulisk og svinnfritt. Weber.set 853 F er vannfast, samt forvitrings-, varme- og frostbestandig.

EGENSKAPER
• Til både ut- og innvendig bruk
• Kort herdetid
• Gangbar og fugbar etter 2,5 timer
• Full belastbar etter 24 timer. Ved større/tyngre belastninger (f.eks. offentlige arealer) bør det vente i ca. 4 døgn.
• For våtrom og for konstruksjoner utsatt for konstant vanntrykk.

Underlag

Underlaget må være fast, bæredyktig, formstabilt, tørt og fritt for støv, smuss, olje, fett og løse partikler. Som olje- og fettløser anbefaler vi Weber.set 894. Krittende malinger, samt faste lakk- og dispersjonsmalinger fjernes mekanisk og arealet primes deretter med Weber.prim 801. Gipsmaterialer og andre sterkt sugende underlag primes med Weber.prim 801. Gipspuss må før priming med Weber.prim 801 rues godt i overflaten. Anhydritpuss i tilstrekkelig uttørret tilstand rues og primes med Weber.prim 801. Gamle eller smussete asfaltunderlag, så vel som nye asfaltunderlag som ikke er avstrødd med kvartssand, rues mekanisk i overflaten og utsparkles med Weber.set 853 F. Ved utførelser i fukt- og våtrom på ovennevnte underlag, påse at anbefalinger gitt i produktdatabladet til Weber.tec 822 er fulgt.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 90624

EGENSKAPER
Påføringstemperatur Luft og underlagstemperatur må ikke ligge under + 5 °C.
Åpentid Ca. 20 min.
Maksimum tykkelse 3 til 10 mm
Farge Grå

 

MATERIALFORBRUK
Tannstørrelse mm 4 6 8 mittelbrett
Forbruk (kg/ pulver/ m2) 1,5 1,9 2,2 4,5

Bruksområde

weber.set 853 F er et egnet flislim til keramiske gulv- og veggfliser, mosaikk, remser av steintøy, finsteintøy, steingods, spalteplater og håndformstein, teglfliser, lette byggeplater, glassfiber og hardskumplater på underlag av betong, puss, anhydritpuss, asfalt, murverk, klinker, styrodurvfliseelementer, sponplater, gipsfiber, gipskartong-, Leca- og siporexplater, samt gulv med varmekabler. weber.set 853 F benyttes spesielt til arbeider som er gjenstand for tidspress, f.eks.:
• Utstillings- og butikklokaler
• Persontrafikkterminaler
• Banklokaler
• Ventehaller
• Inngangspartier
• Balkong- og terrasser

Weber.set 853 F er spesielt utviklet for liming og legging av:
• Marmor
• Naturstein
• Kunststeinplater-/fliser

Merk: Med det mangfold av natur- og kunststein som er på markedet kan det ikke gis noen generell bruksgaranti. Derfor bør det, i tvilstilfeller, foretas prøveliming i forkant av utførelsen.
weber.set 853 F egner seg spesielt godt for våtrom og for arbeider med konatant vanntrykkpåkjenning, samt for underlag utsatt for små bevegelser eller mindre spenninger, f.eks. lettvegger eller puss/påstøp med innlagte varmekabler. Weber.set 853 F kan benyttes direkte på membranproduktene weber.tec 822, weber.tec 827/827 S, eller Weber.xerm 847 POX (vi henviser til disse produktenes respektive tekniske datablader). Mer utfyllende informasjon om Webers membran- og limsystemer kan gis på forespørsel.

Tørke-/herdetid

Gangbar etter 2 timer

Lagring

Ved tørr og lufttett lagring i original emballasje: Minst 6 måneder.

Utførelse

Blanding

Blandingsforhold: Pulver : Vann 3 : 1 volumdeler

Påføring

Weber.set 853 F skal blandes ut med ca. 6,25 liter vann til 25 kg pulver. Bland ikke opp større mengder limmasse enn hva som kan brukes/utlegges innen ca. 30 minutter. Limet dras ut med den glatte siden av en tannsparkel, for deretter å tannes opp med en tannstørrelse avpasset til valgt flisstørrelse. Flisene trykkes godt inn/ned i det ferske limet med en lett vridende bevegelse. Pass på at ikke limet får anledning til å skinnherde (dvs. at det danner seg en tørr limhinne) før flisene legges/settes. Limrester, i fersk tilstand, på flisene fjernes med en våt svamp. Verktøyet rengjøres i vann.
Fuging av fliser limt med Weber.set 853 F kan foretas etter 2,5 timer. Vi anbefaler å fuge flisflatene med de sementbaserte fugemassene Weber.color 870, Weber.color 872 eller Weber.color 877.
I elastiske fuger (mot f.eks. tilstøtende konstruksjonselementer, rørgjennomføringer o.l.) anbefaler vi å benytte Weber.color 881.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Avhengig av temperatur og forhold på byggeplassen kan flislimets åpentid forkortes. Prøv derfor det  utkammete limet med fingeren for å kontrollere klebrigheten.
Tidsangivelsene er gitt ut fra + 20 °C og relativ luftfuktighet på 65 %. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden bli forlenget. Giscode ZP 1. Benyttes ikke i kontakt med ikke-rustende metall, som f.eks. sink, bly, kobber eller aluminium. Kantlister og profiler må være av edelstål.

Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av
våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten  forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging