weber.set 854 Flislim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 854 Flislim

weber.set 854 Flislim
weber.set 854 Flislim

Produktfordeler

  • Støvredusert
  • Sigefritt flislim
  • Innvendig og utvendig
  • Fra 0-10mm tykkelse
  • Hvit farge

Hvitt støvredusert flislim som benyttes til liming av alle type fliser. Klasse C2TE, S1. Innvendig og utvendig. Passer utmerket til naturstein som er fuktømfintlig og kan få fargegjennomslag.

Generelt

Produktbeskrivelse

• Hvitt universal flislim egnet for de aller fleste typer fliser og underlag.
• Klassifisert som C2 TE/S1 i h.h.t. EN 12004.
• Tilnærmet støvfritt.
• Redusert vekt, men samme dekkevne – ca. 40% redusert vekt av ordinært flislim.
• Limer til de aller fleste typer underlag.
• Egnet til liming av ”flis på flis”.
• Liming av fargeømfintlige fliser og naturstein.
• Til inn- og utvendig bruk på våte og tørre flater.
• Meget god bearbeidbarhet, åpentid og fleksibilitet.
• Sigefritt.
• Fug-/gangbar etter 24 timer, fullt belastbar etter 3 døgn ved +20°C.•

Underlag

Betong, mur, puss, sparkel, gips, våtroms- og membranplater, keramiske fliser. Betongunderlag må være min. 3 mnd. gammel og være gitt normale herde- og tørkebetingelser.

Gipskartongplater, gipspuss (oppruet flate), samt sugende underlag primes med weber.prim 801.
Anhydrittpuss (i tilstrekkelig tørr tilstand) slipes og primes med weber.prim 803.

Gamle og skitne asfaltgulv opprues og rengjøres mekanisk og deretter primes med weber.prim 803. Ny asfalt, som ikke er sandavstrødd med kvartssand, må også primes med weber.prim 803 (innvendig anvendelse).

Påse at underlagets krav til jevnhet og stivhet samsvarer med evt. krav før liming iverksettes.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_DE_xerm 854

PR-nummer: 92687

EGENSKAPER
Materialforbruk Tanning 6-8 mm: 1,3-1,8 kg/m²
Dekkevne: 20 kg dekker ca. 12-16 m²
Påføringstemperatur +5°C til +30°C
Åpentid Bearbeidelsestid er ca. 3 timer.
Klebeåpentid er ca. 30 minutter (ved +20°C og RF 65%).
Base Polymere, hydraulisk bindemiddel, lette aggregater
Farge Hvit
Konsistens Pulver
Løsemiddel Ingen

Bruksområde

weber.set 854 er et hvitt universal sementbasert, fleksibelt, støvredusert lettvekts flislim egnet for inn- og utvendig bruk på våte og tørre flater.

Det egner seg for liming av de aller fleste typer fliser – keramiske gulv- og veggfliser, naturstein (også fargeømfintlig naturstein), porselen, cotto, terrazzo. På grunn av limets hvite farge kan også glass og glassmosaikk limes med weber.set 854.

weber.set 854 egner seg til liming på de aller fleste underlag – betong (min. 3 mnd. gammel under normale herde- og tørkebetingelser; +20oC og RF > 65%), lettbetong, Leca, murverk, mur- og kalkpuss, gipsplater, kalsiumsilikatplater, marmor, kunststeinplater, XPS-baserte våtroms- og membranplater. weber.set 854 kan benyttes på betonggulv med innstøpt gulvvarme. Limet egner seg også til liming av ”flis på flis”. Limets fleksible egenskaper gjør det egnet på underlag utsatt for mindre spenninger og bevegelser, som f.eks. lettvegger.

weber.set 854 inneholder alle de egenskaper man vanligvis finner separat i ordinære tynn-, middels- og tykksjikts flislim. weber.set 854 kan benyttes sammen med de fleste av Webers ulike systemløsninger. Av membransystemer kan nevnes weber.tec 822, weber.tec 824, weber.tec Superflex D2, weber.xerm 827/827 S.

weber.set 854 utmerker seg ved sin høye fasthet og gode heft- og bearbeingsegenskaper.

Tørke-/herdetid

Gangbar etter ca. 24 timer.
Fullt belastbar etter ca. 3 døgn (ved + 20 °C og RF 65%).

Lagring

Holdbar i minst 12 måneder når lagret tørt i uåpnet originalemballasje.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget må være fast, bæredyktig, formstabilt og være fritt for støv, olje, fett , løse partikler samt fritt for annen forurensning. Sugende underlag må primes med Weber.prim 801, mens ikke-sugende underlag må primes med weber.prim 803.

Blanding

Til 20 kg pulver skal det benyttes 9,2 - 10,65 liter vann. Bland weber.set 854 i et rent blandekar med den angitte vannmengden. Hell vannet i blandekaret før pulver tilsettes. Blanding gjøres med en drill påsatt rørepaddel – ca. 3 min. blandetid. Massen blandes til man oppnår en homogen klumpfri masse. Blandingen trenger ikke å ”hvile” og blandes opp igjen før den benyttes.

Husk å ikke blande opp mer limmasse enn det som kan brukes på ca. 3 timer. Om nødvendig kan blandingen gis ytterligere omrøring, men det må da ikke tilsettes mer vann.

Påføring

weber.set 854 påføres først med glattebrett og dras deretter ut med tannet brett. Tannstørrelse avhenger av flisstørrelse. Påfør først weber.set 854 med tannsparkelens glatte side. Dra/kam så limet ut med den tannede siden. Pass på å holde tannsparkelen i en 45-60 graders vinkel med underlaget. Sjekk alltid om limet har begynt å skinnherde ved å trykke f.eks. en finger ned i limet. Limet skal være klebrig og ”feste” seg til fingeren. Skinnherdet lim skal fjernes helt og nytt, ferskt lim påføres på nytt.

Flisene trykkes ned i limet med en samtidig lett roterende bevegelse. Grad av limdekning beror på forventet belastning. Liming utendørs, og på flater med tung belastning skal det limes med full limdekning. Påse underveis i arbeidet at grad av limdekning oppnås. Dette gjøres ved å løfte opp enkeltfliser og sjekke limdekningen.

Naturstein må skrapsparkles på undersiden før de legges/settes i utlagt lim. Limrester fjernes med en lett fuktet svamp under arbeidets gang.

Fuging kan starte etter ca. 24 timer (gitt +20oC og RF > 65%). Merk at ved lavere temperaturer vil herdingen av limet ta lengre tid, mens herdetiden kortes ned ved høyere temperaturer.
Fuging gjøres med weber.color Universal og weber.color Rapid, avhengig av krav til fugeutforming. Elastisk fuging gjøres med weber.color Silikon.

Etterbehandling

Fugbar etter ca. 24 timer.

Vær oppmerksom på

På underlag med lav trykkfasthet (gipspuss, porebetong o.l.) må ikke limsjiktets tykkelse overskride 3 mm.

Praktiske råd

RENGJØRING
I fersk tilstand: vann
I herdet tilstand: mekanisk

Sikkerhet/miljø

Merknader

Avhengig av temperatur og forhold på byggeplassen kan flislimets åpentid påvirkes; kaldt/varmt vær vil h.h.v. forlenge/forkorte limets åpentid. Kontroller limets klebeegenskaper jevnlig. Skinnherdet lim skal fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim.

Bruks- og herdetider er basert på temperatur på +20°C og relativ luftfuktighet på 65 %. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden bli forlenget.

Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av
våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten  forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging