weberset 854 universal flislim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberset 854 universal flislim

weberset 854 universal flislim
weberset 854 universal flislim

Produktfordeler

  • Støvredusert
  • Sigefritt flislim
  • Innvendig og utvendig
  • Fra 0-10 mm tykkelse
  • Hvit farge

Hvitt, støvredusert flislim som benyttes til liming av de fleste typer fliser. Innvendig og utvendig. Passer utmerket til naturstein som er fuktømfintlig og kan få fargegjennomslag. Klasse C2TES1.

Generelt

Produktbeskrivelse

weberst 854 Universal flislim er et hvitt, støvredusert, lettvekts flislim som benyttes til liming av de fleste typer fliser og underlag. Innvendig og utvendig. Passer utmerket til naturstein som er fuktømfintlig og kan få fargegjennomslag. Klasse C2TES1.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Sprekker, sår eller ujevnheter i underlaget utbedres på forhånd med produkt tilpasset underlaget.

weberset 854 Universal flislim kan benyttes på stabile underlag av f.eks. betong (RF<90%), Leca, sementbasert puss, formstabile våtroms-/membranplater, gipsplater, fliser, overflater tettet med webertec 822, webertec 824 og weber Superflex D2, eller andre stabile, ikke vannabsorberende underlag. Påse at underlagets krav til jevnhet og stivhet samsvarer med evt. krav før liming iverksettes.

Ved flislegging på sugende underlag, primes underlaget med weberprim 801 eller weberfloor 4716 (kun innendørs). Flislegging på ikke sugende underlag primes med weberprim 803 (kun i tørre rom). Se tilhørende produktdatablad for mer info.

Material og underlag skal ved påføring og de 3 påfølgende døgnene ha en temperatur på minimum +10°C.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Forbruk Forbruk kg/m2 ved ulike dimensjoner på tannsparkel:
- 6 mm; ca. 1,3 kg
- 8 mm; ca. 2,0 kg
- 10 mm; ca. 3,0 kg
Vannbehov 9,2-10,65 ltr/20kg
Påføringstemperatur +10°C til +30°C
Brukstid ca. 3 timer etter tilsetning av vann.
Åpentid Bearbeidingstid utkammet: ca. 30 min. (ved +20°C og RF 65%).
Herdetid før fuging Fugbar etter ca. 24 timer. 
Herdetid før gangbelastning ca. 24 timer
Herdetid før full belastning Fullt belastbar etter ca. 3 døgn (ved + 20 °C og RF 65%).
Farge Hvit
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Emballasje; vekt og type Papirsekk á 20 kg


PRODUKTSERTIFISERING/DOKUMENTASJON
DoP/Ytelseserklæring DoP_DE_xerm 854
PR-nummer 92687
Klasse iht EN 12004 C2TES1
NOBB-nr. 43017743

 

Bruksområde

weberset 854 kan benyttes til flislegging av de fleste typer av keramikk. Kan benyttes på både sugende/ikke sugende underlag i våte og tørre rom. Til bruk innendørs på vegg og gulv. Kan også benyttes utvendig, men her vil f.eks weber rex fix være et bedre produktvalg. Passer også til mosaikkfliser, terazzofliser og glassmosaik.

Passer utmerket sammen med elektrisk eller vannbåren gulvvarme. Ved bruk på gulv med gulvvarme må varmen være slått av minimum to dager før liming av flis. Gulvvarmen skal ikke skrus på før tidligst en uke etter at gulvet er fuget. NB: Nystøpt gulv kan kreve lenger herdetid. Varmen kan da gradvis økes.

Se også tabell "Velg rett flislim" på www.weber-norge.no for mer info.

Utførelse

Blanding

Til 20 kg pulver skal det benyttes 9,2-10,65 liter vann. Bland weberset 854 i et rent blandekar med den angitte vannmengden. Hell vannet i blandekaret før pulver tilsettes. Blandes med drill og visp i ca. 3 min. Massen blandes til man oppnår en homogen klumpfri masse. Blandingen trenger ikke å ”hvile” og blandes opp igjen før den benyttes. Husk å ikke blande opp mer limmasse enn det som kan brukes på ca. 3 timer. Om nødvendig kan blandingen gis ytterligere omrøring, men det må da ikke tilsettes mer vann.

Påføring

Påfør først weberset 854 med tannsparkelens glatte side. Dra så limet ut med den tannede siden. Pass på å holde tannsparkelen i en 45-60 graders vinkel med underlaget. Sjekk alltid om limet har begynt å skinnherde ved å trykke f.eks. en finger ned i limet. Limet skal være klebrig og ”feste” seg til fingeren. Skinnherdet lim skal fjernes helt og nytt, ferskt lim påføres på nytt. Flisene trykkes ned i limet med en samtidig lett roterende bevegelse. Grad av limdekning avhenger av forventet belastning. Liming utendørs og på flater med tung belastning, skal det limes med full limdekning. Påse underveis i arbeidet at grad av limdekning oppnås. Dette gjøres ved å løfte opp enkeltfliser og sjekke limdekningen. Naturstein må skrapsparkles på undersiden før de legges/settes i utlagt lim. Limrester fjernes med en lett fuktet svamp under arbeidets gang. Fuging kan starte etter ca. 24 timer (gitt +20oC og RF > 65%). Merk at ved lavere temperaturer vil herdingen av limet ta lengre tid, mens herdetiden kortes ned ved høyere temperaturer. 

Vær oppmerksom på

På underlag med lav trykkfasthet (gipspuss, porebetong o.l.) må ikke limsjiktets tykkelse overskride 3 mm.
Avhengig av forhold som temperatur og relativ fuktighet i omgivelsene kan limets åpnings og bearbeidingstid endres. Høy/lav temperatur kan f.eks. forlenge/forkorte disse tidene.

Pass på å alltid kontrollere limets kleberlighet underveis i limeprosessen. Skinnherdet lim skal alltid fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før man fortsetter limingen. Skinnherdet lim ”kleber” ikke til fingeren.

Praktiske råd

Verktøy skal rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet flislim kan kun fjernes mekanisk. 

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging