weber.set 860 F Flytlim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 860 F Flytlim

weber.set 860 F Flytlim
weber.set 860 F Flytlim

Produktfordeler

  • Hurtigherdende
  • Gir bedre limdekning mellom flis og gulv
  • Egnet for store gulvarealer

Høyfleksibelt, hurtigsettende flytlim, gangbar og fugbar etter kort tid.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.set 860 F er et høyfleksibelt og hurtigsettende flytlim for keramiske fliser og klinker. weber.set 860 F er testet etter DIN EN 12004, og klassifisert C2 FTE/S1.

EGENSKAPER
• Lettbearbeidelig, blandes kun med vann.
• Gangbar og fugbar etter kort tid (ca 3 timer)
• For legging av gulv
• For tørre og våte rom
• For innendørs og utendørs bruk
• Gode heftegenskaper
• Høy holdfasthet
• Lavt forbruk
• Til liming av weber.sys 831

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_DE_xerm 860 F

PR-nummer: 92690

EGENSKAPER
Rengjøring av utstyr Arbeidsredskapene rengjøres i vann direkte etter bruk. I herdet tilstand må limrester fjernes mekanisk.
Materialforbruk 6 mm tannet brett: ca 2,1 kg/m²
8 mm tannet brett: ca
Påføringstemperatur Min. + 5°C, max. + 30oC
Lagringstid Minst 6 måneder ved tørre og kjølige forhold i uåpnet, original forpakning.
Minimum tykkelse 2 mm
Maksimum tykkelse 10 mm
Base Sement, førsteklasses kunststoffer, kvarts, fyllstoffer
Brukstid Bearbeidingstid ved + 20°C: Ca. 45 minutter
Bearbeidingstid ferdig utkammet: Ca. 30 minutter
Densitet Ca 1,2 kg/dm3
Farge Grå
Deformasjonsklasse 3
Trykkfasthet 28 døgn: 28 N/mm2
Bøyestrekkfasthet 28 døgn: Ca 7 N/mm2

Bruksområde

weber.set 860 F er spesielt velegnet til fullflatedekning på store fliser og klinker samt spaltefliser og teglfliser, hvor det ønskes full dekning med flislim under flisen – for eksempel på balkonger og terrasser, i industrihaller og utstillings og salgslokaler. Flytlimet er velegnet til våtområder og områder under konstant vanntrykk samt til underlag som utsettes for små spenninger og gulv med varme.

Flislimet erstatter behovet ”buttering/floatingmetoden” (metode for å sørge for full limdekning), noe som bidrar til en mer økonomisk fremdrift ved liming av fliser på gulv med krav til full limdekning.

Tørke-/herdetid

Limets herdetid påvirkes av forhold i underlag og omgivelser. Kaldt/varmt vær vil h.h.v. forlenge/forkorte herdetiden.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast, bærekraftig, formstabilt, tørt og fritt for støv, smuss, fett og løse deler. Mineralske og gipsholdige underlag samt anhydritunderlag (slipes) grunnes med weber.prim 801 primer. Gipspuss rues opp.  Gamle keramiske belegninger grunnrenses, gammel støpeasfalt rues opp mekanisk og grunnes med weber.set 803. Ny støpeasfalt, som ikke er sandstrødd, grunnes med weber.set 803. Avsmittende malinger og faste lakk og plastmalinger skal fjernes. Betong bør være min. 2 mnd gammel

Blanding

weber.set 860 F blandes med vann i en ren bøtte til en klumpfri masse (ca. 3 minutter). La massen stå og hvile i ca. 5 minutter før den til slutt røres opp igjen. Blandingsforhold: 6,5 - 7 l vann pr. 25 kg weber.set 860 F. Delmengder blandes i forholdet ca 1 del vann til 2,5 deler pulver. Bland ikke mer enn det kan bli brukt på 45 minutter.

Påføring

I lett flytende konsistens helles flytlimet ut på underlaget. Trekk deretter igjennom med en tannsparkel (størrelse avpasset etter flisstørrelsen). Flytlimet skal være klebrig når flisene legges. Flisene trykkes og vris på plass, så det oppnåes full dekning under flisene. Ved ikke flytende tilstand trekkes et lag med tannsparkelens glatte side over underlaget for så å dra den tannete siden igjennom limet. Ferske limrester fjernes med vann. Fuging kan utføres etter ca 3 timer med weber.color 870, weber.color 872 og weber.color 877. Elastiske fuger utføres med weber.color 881.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Avhengig av temperatur og forhold på byggeplassen kan flislimets åpentid påvirkes; kaldt/varmt vær vil h.h.v. forlenge/forkorte limets åpentid. Kontroller limets klebeegenskaper jevnlig. Skinnherdet lim skal fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim.

Bruks- og herdetider er basert på temperatur på +20°C og relativ luftfuktighet på 65%. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden bli forlenget.

Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av
våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten  forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging