weber.set 860 Flislim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 860 Flislim

weber.set 860 Flislim
weber.set 860 Flislim

Produktfordeler

  • Flytlim
  • Gir bedre limdekning mellom flis og gulv
  • Egnet for store gulvarealer

Sementbasert og plastforsterket flytlim for rasjonell liming av keramiske fliser på golv. Klasse C2TE/ S1, dvs forlenget åpentid. Erstatter behovet for dobbeltliming. Til innvendig og utvendig bruk.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber.set 860 er et fleksibelt flytlim for flislegging på gulv.

EGENSKAPER
• Lettbearbeidelig, blandes kun med vann
• Heldekking av lim for store fliser
• For sparkling fra 5 til 10 mm
• Lang bearbeidingstid
• For tørre og våte rom
• For innendørs og utendørs bruk
• Gode heftegenskaper
• Høy holdfasthet
• Variabel konsistens

Underlag

Betongen skal være eldre enn 2 måneder (betongen skal være gitt normale herde- og tørkebetingelser). Ved ugunstige herdebetingelser forlenges tiden. Underlaget skal være fast, bærekraftig, formbestandig, fritt for smuss, olje, fett og løse partikler. I enkelte tilfeller må påregnes mekanisk bearbeiding for å oppnå tilfredsstillende underlag.

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

FDV

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 32587

EGENSKAPER
Rengjøring av utstyr Arbeidsredskapene rengjøres i vann direkte etter bruk. I herdet tilstand må limet fjernes mekanisk.
Materialforbruk 6 mm tannet brett
Påføringstemperatur Min. + 5 °C max. + 30 °C
Minimum tykkelse 3 mm
Maksimum tykkelse 10 mm
Vannbehov 5,8 - 8 ltr vann per 25 kg sekk
Brukstid 3-4 timer. Utkammet er tiden ca. 30 minutter (avhengig av temperatur og fuktforhold i omgivelsene.)
Densitet 1,2 kg/dm³
Farge Grå
Deformasjonsklasse 3
Trykkfasthet 28 døgn: Ca 28 MPa
Bøyestrekkfasthet 28 døgn: Ca. 7 MPa
Fysiske egenskaper Emodul: 5000 N/mm²

Bruksområde

Weber.set 860 er spesielt tilpasset keramiske fliser på gulvflater som er utsatt for høy belastning, på underlag av betong, sparkel, anhydridgulv, støpeasfalt (innendørs), samt oppvarmede gulvkonstruksjoner. Limet gir en 100% fylling under flisene og har meget god vedheft mot tettsintret materiale som for eksempel granittkeramikk med veldig lav vannabsorpsjon. Weber.set 860 er passende for bruk i vått miljø, så vel inne som ute, samt på underlag som er utsatte for små svanker eller lette spenninger. Samt kjølerom. Produktet er tilsatt Trass sement for å hindre utfellinger.

Lagring

9 måneder ved tørre og kjølige forhold i uåpnet, original forpakning.

Utførelse

Blanding

Weber.set 860 blandes med vann i en ren bøtte til en klumpfri masse (ca. 3 minutter). La massen hvile i ca. 5 minutter før det til slutt røres opp igjen. Ved variabel tilsetning av vann kan Weber.set 860 justeres for sparkling eller fastere konsistens: 25 kg Weber.set 860: 8 liter vann (ved delmengder blandes 2,5 deler pulver med en del vann.
Fast konsistens: 25 kg Weber.set 860: 5,8 liter vann (ved del mengder blandes 3,3 deler pulver med en del vann). Bland ikke mer masse enn hva som kan bearbeides innen ca. 3-4 timer.

Påføring

Weber.set 860 legges på med skje eller sparkel og arbeides inn i underlaget for så å dras av med en tannet sparkel min. 8 x 8 mm. En rundtanning er å foretrekke. Flisene trykkes og skyves ned i den ferske festemasen før en hinne begynner å dannes. Juster flisene omgående. Fugingen kan utføres etter 12-16 timer.

Etterbehandling

For å hindre for rask uttørking bør limet, under herdeprosessen beskyttes mot direkte sollys og kraftig vind. I noen tilfeller kan det være nødvendig å dekke den nylagte flisoverflaten med en plastfolie.

Praktiske råd

RENGJØRING
I fersk tilstand: vann
I herdet tilstand: mekanisk

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se eget sikkerhetsdatablad.

Merknader

Avhengig av temperatur og forhold på byggeplassen kan flislimets åpentid påvirkes; kaldt/varmt vær vil h.h.v. forlenge/forkorte limets åpentid. Kontroller limets klebeegenskaper jevnlig. Skinnherdet lim skal fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim. Bruks- og herdetider er basert på temperatur på + 20°C og relativ luftfuktighet på 65 %. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden bli forlenget.

Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges.
Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere  produktdatablader.
Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.