weber.set 862 Skifer og natursteinslim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 862 Skifer og natursteinslim

weber.set 862 Skifer og natursteinslim
weber.set 862 Skifer og natursteinslim

Produktfordeler

  • Til liming av stein
  • Fra 5 til 20 mm tykkelse
  • Hindrer faren for utfelling
  • Innvendig og utvendig
  • Til liming på gulv og vegg

Skifer- og natursteinslim til liming av skifer og naturstein på vegg og gulv, ute og inne. Spesielt egnet til å legge stein med forskjellig tykkelse. Minsker faren for utfellinger.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.set 862 er et mellomtykt lim/mørtelmasse for innvendig og utvendig anvendelse på både gulv og vegg. Det kan benyttes i sjikttykkelser fra 5 til 20 mm. Massen kan benyttes til innstøping av gulvvarmekabler. Massens sammensetning reduserer faren for misfarging av naturstein.

Underlag

Underlaget må være fast, formstabilt og fritt for heftreduserende bestanddeler, som f.eks. støv og smuss. Egnede underlag kan være gulvpuss med innstøpte varmekabler, eller vannbåren varme. Andre typer underlag kan være ahydritpuss, sementpuss, fullfuget murverk, ferdig herdet og tørket betong (min. 6 mnd. gammel gitt normale tørke og herdebetingelser), Leca, porebetong, gipsplater eller gipsfiberplater. Asfalt som underlag kun på innvendige flater.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_DE_xerm 862

PR-nummer: 93974

EGENSKAPER
Rengjøring av utstyr Vann (etter utherding mekanisk)
Materialforbruk Ca. 1,5 kg/m2 (pulver) pr. mm sjikttykkelse.
Påføringstemperatur + 5°C til +30°C
Påføringsmetode Murskje, tannsparkel
Åpentid Ca. 2 timer ved +20°C
Lagringstid Kan lagres tørt i maks. 12 måneder i lukket, original emballasje
Tid før belegging Overflaten er fugbar etter ca. 24 timer
Base Utvalgte additiver, sand, hvit sement, trass, og utvalgte tilsetningsstoffer av høy kvalitet
Konsistens Pulver
Løsemiddel Ingen
Farge Grå

Bruksområde

weber.set 862 benyttes til legging av fabrikkfremstilte, ukalibrerte natur- og ukalibrete natur og betongstein – både innvendig og utvendig. Anvendes også som lim på weber.tec Superflex D2 sementbasert smøremembran eller weber.plan 819 sparkelmasse.

Tørke-/herdetid

Gangbar etter ca. 24 timer.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Heftreduserende stoffer må fjernes helt. Anhydrit/ kalsiumsulfatpuss må være tørr, og slipes og primes med Weber.prim 801 før videre liming. Asfalt, kun innvendig, primes med weber.prim 803. Før liming kontrolleres underlaget.

For restfukt i underlag:
Sementpuss: maks. 2,0 vekt-%
Anhydrit-/kalsiumsulfatpuss: maks. 0,5 vekt-%
Gulv med varme: maks. 0,3 vekt-%
Gipsbundne underlag: maks. 1,0 vekt-%
Sement- og kalksementpuss: lufttørr

Blanding

weber.set 862 blandes med vann i et rent blandekar. Blandingen skal være klumpfri med en homogen konsistens. Blandingsforholdet er  5,8 liter vann pr. 25 kg sekk. Blandes med en drill påsatt rørepaddel. Etter blandingen skal mørtelen "hvile" i ca. 3 minutter før den blandes på nytt. Bland ikke mer mørtel enn det kan forbrukes på ca. 2 timer.

Påføring

Mørtelen trekkes på med et brett og kammes ut med en tannsparkel. Flisene presses ned i mørtelen med en lett roterende bevegelse og justeres på plass umiddelbart. Påse at mørtelen ikke har "skinnherdet" før flisene settes. Før mørtelen herder, skal overskytende mørtel krasses ut av fugene. Verktøy rengjøres med vann mens mørtelen ennå er våt. Avhengig av belegningsmaterialets beskaffenhet fuges det med weber.color 877. Fugingen foretas tidligst etter et døgn.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Lavt kromatinnhold – se eget sikkerhetsdatablad

Merknader

Avhengig av temperatur og forhold på byggeplassen kan flislimets åpentid påvirkes; kaldt/varmt vær vil hhv. forlenge/forkorte limets åpentid. Kontroller limets klebeegenskaper jevnlig. Skinnherdet lim skal fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim.

Bruks- og herdetider er basert på temperatur på +20°C og relativ luftfuktighet på 65%. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden bli forlenget.

Retningslinjer for uhell og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.