weber.xerm 858 BlueComfort flislim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.xerm 858 BlueComfort flislim

weber.xerm 858 BlueComfort flislim
weber.xerm 858 BlueComfort flislim

Produktfordeler

  • Sigefritt flislim
  • Lang åpentid
  • Til innvendig og utvendig bruk

Fleksibelt flislim, sementbasert og plastforsterket. Klasse C2TE. Innvendig og utvendig. Inngår i Weber Våtromssystem.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.xerm 858 BlueComfort er et høyfleksibelt, kunststofftilsatt og hydraulisk bindende fliselim til tynn- og mellomtykk liming. Det er klassifisert som C2 TE/S1 etter DIN-EN 12004 for lim under keramiske belegg. weber.xerm 858 BlueComfort flislim er et kvalitetslim med et mangfold av anvendelsesområder, og er testet og godkjent i h.h.t. relevante, tyske normer. Limet har lavt kromatinnhold.

Limet anvendes til tynn- og mellombetts utførelse, og gir en usedvanlig stor sikkerhet i resultatet. weber.xerm 858 BlueComfort flislim er lett å arbeide med. weber.xerm 858 avbinder hydraulisk og har tilstrekkelig lang bearbeidelsestid. Limet er vannfast, forvitrings-, varme- og frostbestandig.

EGENSKAPER
• Sigefritt
• Både utvendig og innvendig anvendelse, vegg og gulv
• Anvendbar til mange ulike underlag og belegg
• Meget  lett å bearbeide
• Meget lang åpentid
• Høy standfasthet og heftfasthet
• Til tynn og mellomtynn liming
• Også til liming av flis til flis i innvendige rom
• For våtrom og varig undervannsbelastede områder
• Gang- og fugbar etter 24 timer ved +20°C.
• DNV Godkjenning

Med weber.xerm 858 BlueComfort flislim kan ujevnheter i underlaget utsparkles i tykkelse inntil 10 mm.

Underlag

Betong som underlag må være eldre enn 3 måneder, forutsatt normale herde- og tørkebetingelser.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

Ytelseserklæring/DoP
Nr. DoP-DE-xerm 858 BlueComfort

PR-nummer: 32585

EGENSKAPER
Anbefalt tykkelse 3-10 mm
Base Sement, kunststoff, tilsetningsstoffer, høyverdige utvalgte fyllstoffer
Brukstid Bearbeidelsestid: ca. 3 timer ved +20°C
Farge Grå
Konsistens Pulver
Rengjøring av utstyr I fersk tilstand: vann I herdet tilstand: mekanisk
Materialforbruk ca.1,5 kg/m2 pr. mm sjikttykkelse
Påføringstemperatur Ikke under +5°C
Åpentid Ca. 30 minutter
  Åpentiden avhengig av temperatur i underlag og omgivelse, og forhold på byggeplassen. Kaldt/varmt vær vil h.h.v. øke/redusere limets åpen/ herdetid. Prøv alltid kleberligheten til limet før flisene settes/legges. Skinnherding skal ikke forekomme. Skinnherdet lim skal fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før videre liming.
MATERIALFORBRUK
Forbruket er ca 1,5 kg/ m2 pr.
Tanning (mm) 4 6 8 middelbett
Forbruk (kg pulver/m2 1,5 2,0 2,5 4,3
En 25 kg sekk rekker til ca. 17 m2 ved en tanning på 4 mm.

Bruksområde

weber.xerm 858 BlueComfort flislim er egnet lim til liming av keramiske gulv og veggfliser, mosaikk, remser, av steintøy, finsteintøy, steingods og spalteplatter, glassmosaikk, handformstein, teglfliser, lettbygge-, glassfiber-, hardskumplater. I tillegg egner det seg til ikke fuktømfintlige natursteinplatter, til betong, puss, gulvpuss, anhydrite-puss, asfalt, murverk, klinker, montapanelfliseelementer, gipsfiber-, gipsbygge-, gipskartongplater, Lettbetong og porebetong. Limingen utføres i tynn- eller mellomtykk utførelse.

weber.xerm 858 flislim er spesielt godt egnet for:
• Underlag hvor der oppstår mindre spenninger og svingninger
• Gulv med varmekabler
• Svømmebasseng

Tørke-/herdetid

Gangbar etter: Gangbar etter 24 timer. Fugbar etter 24 timer. Fullt belastbar etter 7 dager. Angivelsene er gitt ut fra +20°C og relativ luftfuktighet på 65 %. Ved underlag som ikke suger og hvor der er lagt ut store limsjikttykkelser vil herdetiden bli forlenget.

Lagring

Tørt lagret i lukket originalemballasje er lagringstiden minst 12 måneder.

Utførelse

Blanding

7,5 l vann pr.sekk. ca. 0,3 l vann pr. kg. pulver.
Ved delmengder ca.1 romdel vann til 2,5 romdeler pulver

Påføring

PÅFØRING
Påføres med enten tannsparkel eller glattebrett. Gipskartongplater, gipspuss (oppruet overflate) samt sugende underlag primes først med weber.prim 801. Gipsholdige underlag må mekanisk opprues før priming med weber.prim 801.
Anhydritepuss (i tilstrekkelig tørr tilstand) slipes og deretter primes med weber.prim 801.
Gamle og skitne asfaltgulv opprues og rengjøres mekanisk, og deretter primes med weber.prim 803.
Ny asfalt som ikke er avstrødd med kvartsand, må også primes med weber.prim 803 (innvendig anvendelse).

LEGGING
Bland weber.xerm 858 BlueComfort flislim i et rent blandekar med den angitte vannmengden. Blandingen foretaes med en drill påsatt rørepaddel. Massen blandes til man oppnår en homogen klumpfri masse (ca. 3 min. blandetid). Blandingsforhold er 7,5 l vann til en 25 kg sekk med weber.xerm 858 flislim pulver (0,3 L vann pr. kg. weber.xerm 858 flislim ). Ved delmengder blandes 1 romdel vann til 2,5 romdeler pulver. Bland ikke mer lim enn det kan forbrukes innen 3 timer.
Fliselimet trekkes ut med brett og kammes over med tannsparkel. De keramiske flisene legges ned i limet med en lett trykkende og vridende bevegelse.  Montering av flisene gjøres umiddelbart etter utkammingen av limen, og før limet får anledning til å skinnherde. Skinnherdet lim skal fjernes og nytt lim påføres underlaget. Limrester oppå flisene fjernes med en fuktig svamp, og verktøyet rengjøres umiddelbart med vann.
weber.xerm 858 BlueComfort flislim trenger ingen priming dersom underlaget består av gammelt flisebelegg innvendig i boligrom, uten vannbelastning og bare lett mekanisk belastning. På underlag med større mekanisk belastning, for eksempel salgslokaler, butikker m.m., primes det gamle flisebelegget med weber.prim 803.

FUGING
Fugingen av keramisk flisebelegg, limt med weber.xerm 858 BlueComfort flislim kan fuges etter 24 timer ved +20°C. Fliser limt til gamle fliser med weber.xerm 858 flislim er gangbar, og kan fuges etter 24 til 48 timer - alt etter temperatur i underlag og omkringliggende luft.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Avhengig av temperatur og forhold på byggeplassen kan flislimets åpentid påvirkes; kaldt/varmt vær vil h.h.v. forlenge/forkorte limets åpentid. Kontroller limets klebeegenskaper jevnlig. Skinnherdet lim skal fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim.

Bruks- og herdetider er basert på temperatur på +20°C og relativ luftfuktighet på 65 %. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden bli forlenget.

Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av
våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten  forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 3: Oppmåling og flislegging