Weber Fiberremse - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Fiberremse

weber Fiberremse
weber Fiberremse

Produktfordeler

  • Fiberoverflaten gir god vedheft til membran
  • Armerer membranen slik at den tåler små bevegelser
  • Brukes over skjøter samt hele flater som ønskes ekstra forsterket

For tetting i våtrom i kombinasjon med keramiske fliser og plater.

Generelt

Produktbeskrivelse

Polypropenfilt armeringsremse for tetting i våtrom i kombinasjon med keramiske fliser og plater. Fiberremsen bakes inn i Weber smøremembraner.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

Data Polypropenfilt
Farge Gul
Størrelse 120 mm x 25 m
Bruddtøyning, langsretning: ca 38 %
Bruddtøyning, tversretning: ca 42 %

Leveringsform

25 meters ruller leveres i eske med 12 stk. 

Bruksområde

weber Fiberremse brukes sammen med Webers membranprodukter og brukes over plateskjøter, overgang gulv/vegg samt ved sammenføyninger av forskjellige materialer hvor det ikke blir store bevegelser.

Lagring

Oppbevaringen skal skje tørt og stående, ikke i det fri.
Oppbevaring i riktig omgivelser, minst 12 mnd holdbarhetstid.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Riktig og vellykket anvendelse av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. Derfor kan vi kun påta oss en garantiytelse for kvaliteten av våres produkter innenfor rammene av våre salgs- og leveringsbetingelser, og ikke for en vellykket utførelse. Med dette datablad erklæres alle tidligere tekniske opplysninger vedr. dette produkt for ugyldige. Vi forbeholder oss retten til endringer som betyr teknisk fremskritt. Opplysninger fra våre medarbeidere som går utover rammene for dette datablad, krever en skriftlig bekreftelse. Mottakeren av våre produkter skal på eget ansvar iaktta eventuelle rettigheter samt eksisterende lover og bestemmelser, som f.eks. vedrører forebyggelse av uhell.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 2: Fuktsikring og membran.