Weber Innvendig og utvendig hjørnemansjett - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber innvendig og utvendig hjørnemansjett

weber innvendig og utvendig hjørnemansjett
weber innvendig og utvendig hjørnemansjett

Produktfordeler

  • Vanntette gummimansjetter med fiberoverflate
  • Enkle og trygge å montere
  • Fiberoverflaten gir god vedheft til membran.

Vanntette gummimansjetter med fiberoverflate - enkle og trygge å montere - fiberoverflaten gir god vedheft til membran.

Generelt

Produktbeskrivelse

Inn- og utvendige hjørner, PU-Folie med overside av Polypropenfilt. Til tetting av rørgjennomføringer i våtrom i kombinasjon med keramiske fliser og plater. Rørmansjetten bakes inn i Weber smøremembraner

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

Data Kjerne av PU- Folie
Overside av Polypropenfilt
Farge Gul
Størrelse 120 x 120 mm
Total tykkelse ca 0,48 mm
Bruddtøyning, langsretning ca 34 %
Bruddtøyning, tversretning ca 100 %

 

Leveringsform

10 stk i kartong.

Bruksområde

weber Rørmansjett egner seg til tetting av rørgjennomføringer i våtrom med Weber Smøremembraner.

Lagring

Skal oppbevares tørt og stående, ikke i det fri. Oppbevart i riktige omgivelser; minst 12 mnd holdbarhetstid.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Riktig og vellykket anvendelse av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. Derfor kan vi kun påta oss en garantiytelse for kvaliteten av våres produkter innenfor rammene av våre salgs- og leveringsbetingelser, og ikke for en vellykket utførelse. Med dette datablad erklæres alle tidligere tekniske opplysninger vedr. dette produkt for ugyldige. Vi forbeholder oss retten til endringer som betyr teknisk fremskritt. Opplysninger fra våre medarbeidere som går utover rammene for dette datablad, krever en skriftlig bekreftelse. Mottakeren av våre produkter skal på eget ansvar iaktta eventuelle rettigheter samt eksisterende lover og bestemmelser, som f.eks. vedrører forebyggelse av uhell.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 2: Fuktsikring og membran.