Weber Rørmansjett 100 - 120mm - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Rørmansjett 100-120 mm

weber Rørmansjett 100-120 mm
weber Rørmansjett 100-120 mm

Produktfordeler

  • Vanntette gummimansjetter med fiberoverflate
  • Enkle og trygge å montere
  • Fiberoverflaten gir god vedheft til membran

Vanntette gummimansjetter med fiberoverflate - enkle og trygge å montere - fiberoverflaten gir god vedheft til membran.

Generelt

Produktbeskrivelse

Rørmansjett 100 - 120 mm; PU-Folie med overside av Polypropenfilt. Til tetting av rørgjennomføringer i våtrom i kombinasjon med keramiske fliser og plater. Rørmansjetten bakes inn i Weber smøremembraner.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

Data Kjerne av PU- Folie
Overside av Polypropenfilt
Farge Gul
Størrelse 200 x 200 mm
Total tykkelse ca 0,45 mm
Bruddtøyning, langsretning ca 71 %
Bruddtøyning, tversretning ca 77 %

Leveringsform

10 stk i kartong.

Bruksområde

weber Rørmansjett egner seg til tetting av rørgjennomføringer i våtrom med Weber Smøremembraner.

Lagring

Skal oppbevares tørt og stående, ikke i det fri. Oppbevart i riktige omgivelser; minst 12 mnd holdbarhetstid.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Riktig og vellykket anvendelse av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. Derfor kan vi kun påta oss en garantiytelse for kvaliteten av våres produkter innenfor rammene av våre salgs- og leveringsbetingelser, og ikke for en vellykket utførelse. Med dette datablad erklæres alle tidligere tekniske opplysninger vedr. dette produkt for ugyldige. Vi forbeholder oss retten til endringer som betyr teknisk fremskritt. Opplysninger fra våre medarbeidere som går utover rammene for dette datablad, krever en skriftlig bekreftelse. Mottakeren av våre produkter skal på eget ansvar iaktta eventuelle rettigheter samt eksisterende lover og bestemmelser, som f.eks. vedrører forebyggelse av uhell.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 2: Fuktsikring og membran.