Weber Slukmansjett - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Slukmansjett

weber Slukmansjett
weber Slukmansjett

Produktfordeler

  • Fiberoverflaten gir god vedheft til membran
  • Selvklebende underside som hefter til det meste
  • Danner en vanntett overgang til sluket

Fiberoverflaten gir god vedheft til membran - selvklebende underside som hefter til det meste - danner en vanntett overgang til sluket.

Generelt

Produktbeskrivelse

Slukmansjett 370 x 370 mm; Butyl-tetningsmiddel med overside av Polypropenfilt. Selvklebende mansjett til tetting av sluk i våtrom i kombinasjon med keramiske fliser og plater. Slukmansjetten limes ned til underlaget og smøres over med Weber smøremembraner.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

Data Kjerne av Butyl-tetningsmiddel
Overside av Polypropenfilt
Farge Gul
Størrelse 370 x 370 mm
Total tykkelse: ca 1,1 mm
Bruddtøyning, langsretning: ca 50 %
Bruddtøyning, tversretning: ca 62 %

Leveringsform

20 stk i kartong.

Bruksområde

weber Slukmansjett egner seg til tetting av overgang fra sluk til omkringliggende overflater i våtrom sammen med Weber Smøremembraner.

Lagring

Oppbevares mørkt, tørt og stående i temperaturer mellom 5 og 25oC og ikke i det fri. Oppbevart i riktige omgivelser; minst 12 mnd holdbarhetstid.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Riktig og vellykket anvendelse av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. Derfor kan vi kun påta oss en garantiytelse for kvaliteten av våres produkter innenfor rammene av våre salgs- og leveringsbetingelser, og ikke for en vellykket utførelse.

Med dette datablad erklæres alle tidligere tekniske opplysninger vedr. dette produkt for ugyldige. Vi forbeholder oss retten til endringer som betyr teknisk fremskritt. Opplysninger fra våre medarbeidere som går utover rammene for dette datablad, krever en skriftlig bekreftelse. Mottakeren av våre produkter skal på eget ansvar iaktta eventuelle rettigheter samt eksisterende lover og bestemmelser, som f.eks. vedrører forebyggelse av uhell.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.