weber.prim 803 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.prim 803

weber.prim 803
weber.prim 803

Produktfordeler

 • Primer for glatte underlag
 • Tørker hurtig
 • Ferdig blandet

Løsningsmiddelfri heftbro på kunstharpiksdispersjonsbasis.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.prim 803 er en 1-komponent, løsningsmiddelfri heftbro på kunstharpiksdispersjonsbasis. weber.prim 803 har stor heftfasthet til glatte og tette underlag.

 • Miljøvennlig, løsningsmiddelfri.
 • For innvendig anvendelse.
 • Lavt materialforbruk, konsistens for påføring med malerpensel eller rulle.

weber.prim 803 oppnår en særdeles god heft til mineralske, keramiske, metalliske samt et mangfold av organiske underlag som for eksempel sponplater og kunststoff til sementbaserte besjiktninger og mørtler.
PH-verdi: ca 7 - 8.

Underlag

Underlaget må være fast, tørt og fritt for olje, fett, støv og andre heftreduserende stoffer.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Rengjøring av utstyr I fersk tilstand: vann.
Materialforbruk Ca. 100 g/m2 alt etter sugeevne i underlaget. Egenvekt er ca. 1,15 kg/dm3. Nødvendig strøk: 1
Påføringstemperatur Luft og objekttemperatur under påføringen: + 10°C til + 40°C
Base Kunstharpiksdispersjon
Farge Lys rød
Konsistens Male eller rullekonsistens. Konsistensområde: ca 200 mPa s.

Bruksområde

weber.prim 803 anvendes innvendig som primer på glatte og tette underlag som for eksempel:

 • Keramiske fliser
 • Sponplater
 • Terrazzo
 • Sandstein
 • Klinker
 • Glatte og tette betonggulv
 • Gulvpuss
 • Anhydritepuss
 • Varmasfalt
 • Kunststoffbesjiktninger
 • Tette malingsfilmer


weber.prim 803 anvendes spesielt under en fleksible gulvsparkelmasse weber.Floor/weber avrettningsmasser og andre tynnbettmørtler. Ikke egnet på konstruksjoner utsatt for vanntrykk, eller konstant våte arealer hvor Weber membranløsninger benyttes som tettesjikt. Utførelse på utvendige flater krever også membran som tettesjikt.

Lagring

Tørt og frostfritt lagret i lukket originalemballasje er lagringstiden minst 12 måneder.

Utførelse

Påføring

Før bruk omrøres primeren. Man må påse at weber.prim 803 blir påført jevnt i en tynn film. Unngå materialansamlinger i fordypninger i underlaget, samt i fugene i flisebelegg. Etter at primerfilmen er tørket ut til en klar film (etter ca. 1 til 4 timer), kan etterfølgende arbeider starte. Påføring av lim må foretaes innen 2 dager, ellers må det primes på nytt.

Påføringsart: Rulle eller pensel.

Etterbehandling

Utluftingstid etter påføring: 4 timer til max. 48 timer

Vær oppmerksom på

Retningslinjer for uhell- og heIsebeskyttelse som er angitt i produktets sikkerhetsdatablad, samt ved symbolmerking på emballasjen, må iakttas. Med dette datablad utgår alle tidligere angivelser over dette produkt. Vi forbeholder oss retten til produktendringer som har betydning for produktets kvalitet. Angivelser ut over rammen i dette datablad krever skriftlig bekreftelse.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.