weber.prim 805 Primer - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.prim 805 Primer

weber.prim 805 Primer
weber.prim 805 Primer

Produktfordeler

  • Løsemiddelfri
  • Bruksferdig
  • Enkel å påføre

Flytende, løsemiddelfri fuktsperre i bruksferdig konsistens.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.prim 805 er en enkomponent, bruksferdig fuktsperre som kommer i flytende form og er uten løsemidler. Ferdig utherdet/tørket gir produktet et vannog damptett sjikt som kan videre overflatebehandles.

Av produktets spesielle egenskaper fremheves:

  • Høy diffusjonsmotstand
  • Høy elastisitet
  • Fri for løsemidler og tungmetaller
  • Hefter godt til de fleste underlag
  • Enkel å påføre
  • Gir liten sjikttykkelse
  • Tåler konstant vanntrykkpåkjenning

Underlag

Underlaget må være tørt og fritt for støv, smuss og løse partikler. Underlaget må også ha tilstrekkelig bærekapasitet for dimensjonerende laster, slik at bevegelser unngås i størst mulig grad (formstabilt). Underlaget må være mest mulig fritt for hull, porer og andre større ujevnheter. I slike tilfeller må underlaget utjevnes med egnede fugeeller sparkelmasser. Egnede underlag kan være mur, puss, betong, kalkog gipspuss, bitumen og tre.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 250 til 300 ml/m² pr. strøk
Påføringstemperatur +5°C til + 40°C
Tørketid Gjennomtørr etter ca. 24 timer pr. strøk ved +20°C
Lagringstid Kan oppbevares kjølig og frostfritt i opptil 6 måneder i uåpnet, tett originalemballasje.
Rengjøring av utstyr I våt tilstand: vann
I uttørket tilstand: mekanisk
Bruddforlengelse 400%
Vanndamp (μ) permeabilitet 400000
Våt volumvekt 1,6 kg/dm³
Tørrstoffinnhold 45 %
Vanndampdiffusjonsmotstand weber.prim 805 har et sdtall (ekvivalent luftlagstykkelse) lik ca. 80 meter
Farge Flytende: lys blå
Herdet: transparent
Sammensetning Dispergent COpolymer
Konsistens Male- og rullbar
Løsemiddel Ingen
Densitet Volumvekt tørr tilstand: ca. 1,25 kg/dm³

Bruksområde

weber.prim 805 er spesielt egnet for å fuktbeskytte materialer som er fuktømfintlige. Produktet fungerer primært som en fuktsperre, men kan også fungere som en primer.

Utførelse

Blanding

Weber.prim 805 skal benyttes ublandet rett fra forpakning

Utførelse

PRIMING FØR PÅFØRING AV FUKTSPERRE
På sugende underlag kan bedre heft oppnås ved å benytte ulike weber primere (se respektive produktdatablad) før weber.prim 805 påføres.
• Mineralske underlag: weber.prim 801 ca. 200 til 400 ml/m2
• Treunderlag: weber.prim 807 ca. 250 til 300 ml/m2

GRUNNING ETTER PÅFØRING AV FUKTSPERRE
For å eventuelt jevne ut underlaget påført weber.prim 805 kan overflaten skrapsparkles med weber.tec 822, slik at alle ujevnheter glattes ut.

I overganger mellom f.eks. gulv/vegg, hvor krav er satt til fukttetthet, samtidig som relative bevegelser må påregnes, må det vurderes å benytte f.eks. weber Gummibånd, eller weber Fiberbånd i slike overganger. Disse båndene kan festes til underlaget med f.eks. weber.tec 822, eller annet egnet monteringslim.

Påføring

Påføres med kost, rulle eller trykkluftsprøyt.

Etterbehandling

weber.prim 805 kan overflatebehandles med bl.a. smøremembran av typen weber.tec 822 der hvor krav til vanntetting (våtsoner) gjelder. I tillegg må slike flater vurderes beskyttet av et mekanisk slitasjebelegg (f.eks. keramiske fliser el.l.). weber.prim 805 kan benyttes som underlag for f.eks. keramiske fliser i områder med kun krav til motstand mot sporadisk vannpåkjenning (dvs. ikke våtsoner).

Vær oppmerksom på

weber.prim 805 må ikke utsettes for direkte, eller indirekte solbestråling før det gis en permanent tildekking (membran, keramiske fliser o.l. Dersom produktet skal påføres med trykkluftsprøyte vil produktets sprøytbarhet forbedres dersom det fortynnes med inntil 5% vann.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.