weber.sys 831 Trinnlydsplate - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys 831 Trinnlydsplate

weber.sys 831 Trinnlydsplate
weber.sys 831 Trinnlydsplate

Produktfordeler

  • Fleksibel
  • Bruddsikker
  • Kan kuttes, sages og freses
  • Keramiske belegg kan legges direkte på platen
  • Høy trykkfasthet

Fleksibelt trinnlydisolasjonssystem under fliser og naturstein inne.

Generelt

Produktbeskrivelse

Polyuretanbundet, lateksert kokosfiberplate. Til legging under keramiske belegg samt under gulvstøp. Reduksjon av trinn og luftlyd Kan limes på hele flaten, høy lydisoleringseffekt. Fleksibel, bruddsikker, kan kuttes, sages og freses. Keramiske belegg kan legges direkte på platen. Høy trykkfasthet

weber.sys 831/Montapaneel SDS leveres i 100 stk/pall (60 m²) (dimensjoner 600 x 1000 mm).

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Materialforbruk MONTAPANEEL SDS, avhengig av underlagets størrelse, ca. 1,05 til 1,1 m²/m².
Maksimum tykkelse 6 mm
Base Lateksert kokosfiber, PURbundet
Fysiske egenskaper Brannklasse Brannklasse etter DIN 4102 B 2
Farge Kokosfiberbrun
Tetthet etter DIN 1306 800 g/dm³
Format 600 mm x 1000 mm
Platetykkelse 6 mm
Sammentrykkbarhet under belastning etter DIN 18 164 del 2 (tetthet under belastning) 0,2 mm
Trinnlydforbedringsmål under keramikk etter DIN 52 210* opp til 14 dB (regneverdi 12 dB)
Trinnlydforbedringsmål under keramikk etter DIN 52 210* under gulvpuss opp til 19 dB (regneverdi 17 dB)
Varmeledeevne etter DIN 52 612 0,12 W/(m • K)
Flaterelatert masse ca. 4 kg/m²
Brannklasse etter DIN 4102 B 2 * (ved komplett oppbygning som er nevnt i testsertifikatet)

 

Lagring

Lagres tørt, liggende, ikke utendørs.

Utførelse

Blanding

weber.sys 831/Montapaneel SDS er velegnet som trinnlydisolasjon til legging rett under keramiske belegg, på tre-underlag, betong og avrettingsmasse ved alle gulvområder.

Avhengig av den totale konstruksjonen oppnås trinnlydforbedringsverdier på opp til 19 dB. I enkelte tilfeller kan de oppnådde verdiene ligge betydelig lavere weber.sys 831/Montapaneel SDS kan limes direkte på underlag av:

• Gulvsponplater på tre-bjelkelag - platene limes da med weber.tec Superflex D 2
• Betong og gulvstøp - platene limes da med weber.tec Superflex D 2 eller Weber.set 860 F. Keramiske belegg kan limes direkte på platene med weber.tec Superflex D 2 eller weber.set 860 F

I våtrom i benyttes smøremembranen weber.tec 822 til vanntetting over platene etter priming med weber.prim 801/ floor 4716 (husk å ta hensyn til databladet). De keramiske beleggene limes på vanntettingen med Weber.set 854.

weber.sys 831/Montapaneel SDS trinnlydisolasjonsplater kan i tillegg brukes som avkoblingsmaterial eller som isolerende mellomsjikt ved trekonstruksjoner samt i områder der det skal renoveres, på dårlig isolerte underlag i gamle og nye bygg.

På grunn av den enkle og raske bearbeidingen, er weber.sys 831/Montapaneel SDS trinnlydisoleringssystemet Spesielt velegnet for bearbeiding på store flater som f.eks. hoteller, etasjeforretninger, varemagasiner,korridorer, trappe ganger etc.

Utførelse

GRUNNING
På tregulvbord og sponplater påføres weber.prim 803. Krittende malingsstrøk samt fast-sittende lakk og Dispersjonsmalinger må fjernes mekanisk. Anhydrittgulvpuss (i tilstrekkelig tørr tilstand) må rues opp ved sliping og sparkles med weber.set 854 maks 10mm (se teknisk datablad for 854). Sandete og mineralske underlag grunnes med weber.prim 801/ Floor 4716 Liming av weber.sys 831/Montapaneel SDS trinnlydisolering med en tannsparkel (8 mm tanning) jevnt på underlaget, og platene trykkes jevnt inn i limet.

De neste platene må sammenføyes meget nøyaktig. For å skjære til trinnlydsplaten kan det brukes en teppekniv. For å unngå trinnbroer i overgang til vegg, søyler eller gjennomføringer benyttes weber floor 4960 kantlist. Ved høydeforskjell i romovergangsområdet blir kanter beskyttet med begrensningsskinner av messing eller aluminium. Ved legging bør kryssfuger unngås. /Fallende lengder er å foretrekke). Liming av keramiske belegg Når platelimet er gjennomherdet, tidligst etter 3-4 timer, Utføres limingen av de keramiske beleggene. Avhengig av flisestørrelsen må det velges passende tanning, f.eks. 15x15cm flis: 6 mm, 30x30cm flis: 10 mm. Innenfor justeringstiden skyves de keramiske beleggene inn i det utkammede flislimet. Ved liming av naturstein må det tas hensyn til valg av lim og limemetode i forhold til steintype. Til lastfordeling velges 15 x 15 cm flis som minimumsformat og 40 x 40 cm flis som maks format for de keramiske beleggene. Det må kun legges gulvfliser med høy bøye og strekkfasthet. Fuging Etter at flisene og platene er lagt , må flatene fuges med weber.color 877 tidligst etter 24 timer. Bevegelses og Tilslutningsfuger lages permanent elastisk med weber.color 881 Silikon.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Den riktige og dermed den vellykkete anvendelsen av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. En garanti kan derfor kun gis for kvaliteten av våre produkter innenfor rammene av våre salgs og leveringsbetingelser, men ikke for at anvendelsen er vellykket. Forholdsregler angående forebygging av ulykker og helsetiltak som nevnt i sikkerhetsdatabladet og merkingen, må overholdes. Med dette databladet blir alle tidligere tekniske informasjoner om dette produktet ugyldige. Vi forbeholder oss retten til endringer. Informasjoner av våre medarbeidere som går ut over rammen av dette databladet, er kun gyldige sammen med en skriftlig bekreftelse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.