weber.tec 824 Smøremembran - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 824 Smøremembran

weber.tec 824 Smøremembran
weber.tec 824 Smøremembran

Produktfordeler

  • Lettbearbeidelig
  • Høy sprekkoverbygning
  • Høy holdfasthet
  • Frost og aldringsbestandig

Sementbasert, 1.komp. fleksibel smøremembran med gode heftegenskaper. For inn- og utvendig fukttetting.

Generelt

Produktbeskrivelse

• Lettbearbeidelig
• Herder uten egenspenning og sprekker
• Vanntett, t.o.m. ved konstant vanntrykk
• Høy sprekkoverbygning
• Gode heftegenskaper
• Høy holdfasthet
• En-komponent
• Miljøvennlig, på mineralsk basis
• Frost og aldringsbestandig
• Sulfatbestandig
• For innvendig og utv. bruk
• Diffusjonsåpen

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 75273

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,5 kg pr. m² pr. mm sjikttykkelse. En 20 kg sekk gir ca 13-14 liter ferdig masse.
Forbruk/m³: Flater utsatt for vannsprut ca. 2,8 kg = 2 mm. Ved vanntrykk ca. 4,2 kg = 3 mm.
Påføringstemperatur min. +5°C, max.+30°C
Lagringstid 12 måneder ved tørre og kjølige forhold i uåpnet forpakning.
Rengjøring av utstyr Arbeidsredskapene rengjøres i vann direkte etter bruk. Ikke herdet materiale kan tas bort med vann. Herdet materiale kan kun løsnes mekanisk.
Anbefalt tykkelse 2-3 mm
Base Sement, gips, kvartssand
Densitet 1,1 kg/dm³ (pulver) 1,58 kg/dm³ (ferdig masse)
Farge Grå
Deformasjonsklasse 3

Bruksområde

weber.tec 824 brukes for tetting inne og ute, i for eksempel yttervegger i kjellere, balkonger, terrasser, veggog gulvflater i våtrom, svømmebassenger. På trafikkerte overflater bør tettingen belegges med et slitesterkt yttersjiktf.eks. keramisk belegging eller naturstein.

Tørke-/herdetid

Det ferske membransjiktet skal beskyttes mot sol, frost og regn i min. tre dager. I noen tilfeller kan det også være nødvendig å tildekke den nylagte overflaten med plastfolie. Etter ca. 24 timer, ved 20°C og 65% luftfuktighet, har Weber.tec 824 oppnådd god fasthet og toleransestabilitet, og kan belegges med f. eks keramiske fliser o.l

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast, bærekraftig, formstabilt og fritt for støv, smuss, olje, fett og løse deler. Som passende olje og fettløsemiddel anbefaler vi Weber.sys 894. Krittlignende, såvel som harde lakk og dispersionsstrykninger skal fjernes mekanisk og overflaten grunnes med Weber.prim 801. Sterkt sugende underlag skal grunnes med weber.prim 801.

Blanding

weber.tec 824 blandes med vann, i en ren bøtte, til en klumpfri masse (ca. 3 minutter). La massen hvile i ca. 5 minutter før den til slutt røres opp igjen. Blandingsforhold: 5-5, 4 liter vann pr. 20 kg sekk. Bland med en drill med visp (max. 500 omdreininger/min).

Påføring

Påføring av smøremembranen skal utføres i minimum to operasjoner, heldekkende hver gang, og skjer med murekost eller stålsparkel. Ferdig sjikttykkelse skal være tilstrekkelig for å tåle forventet vanntrykkpåkjenning. For bassenger anbefales en tredje påføring. Den andre og tredje påleggingen skjer når første sjikt er tilstrekkelig herdet (NB! Tidligst etter ca. 10 timer ved + 20°C). Sørg for at første sjikt ikke på noen måte skades under og etter utherding. For å sikre tilfredsstillende uttørking, samt redusere faren for at riss og krakeleringer opstår i sjiktet under herding, bør det ikke påføres mer enn 1,5kg/m2 pr. sjikt. Weber.tec 824 må ikke benyttes på frossent underlag, ved frost, eller høy temperatur (over +30°C i underlaget). Bearbedingstid ved +20°C 1,5 –2 timer. Antall strøk: Minst 2. For å unngå porer i membranen bør det påføres et tynt skraplag først.

Etterbehandling

Flissetting/legging etter 20 timer
Mekanisk belasting etter 3 dager
Vanntrykk/belastning etter 7 dager

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.