weber.tec 826 Folie/duk - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 826 Folie/duk

weber.tec 826 Folie/duk
weber.tec 826 Folie/duk

Produktfordeler

  • Vanntett
  • Alkalibestandig
  • Høy vanndampstetthet

Vanntettings- og avkoblingsduk

Generelt

Produktbeskrivelse

Kunststoffolie med polypropylen overflate weber.tec 826 (DEITERMANN DE) i forbindelse med det fleksible flislimet weber.set 860 F er et vanntetting-/avkoblingssystem direkte under keramiske belegninger. Vanntetting- og avkoblingssystem spesielt for altaner/terrasser, nybygg og renovering. Ingen lange ventetider, fliser kan legges ut direkte etter at duken er herdet.

Underlag

Egnet underlag betong, oppvarmet støp, betong, støbeasfalt (innv.) fliser. Ujevne underlag i innvendige områder avrettes med weber.floor gulvavrettingsmasse, utvendige områder med Weber Støpemørtel bad eller B 20 eller Weber Vetonitt 4400 for tynnere sjikt.

Ved altaner og fuktig belastede flater skal underlaget ha et tilstrekkelig fall, den eksisterende keramiske belegning skal være tilstrekkelig bæredyktig. Flisbelegg med dårlig heft fjernes. Riss i underlaget injiseres med epoxy.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Data Basis/art Polyethylenfolie med polypropylen-overflate
Farve Blå
Tykkelse Ca. 1,5 mm
Bredde Ca. 100 cm
SD-verdi Ca. 120

Bruksområde

Weber.tec 826 (DEITERMANN DE) vanntetting-/avkoblingsduk egner seg til inn- og utvendig bruk Altan-/terrasserenovering Bolig- og oppholdsrom med trafikkbelastning ≤ 2 KN/m². 

Lagring

15 meter ruller. Oppbevaringen skal skje tørt og stående, ikke i det fri.

Utførelse

Utførelse

PRIMING
Sandete, mineralske underlag primes med weber.floor 4716 eller weber.prim 801.

På gamle flislagte flater påføres weber.prim 803. Gamle eller oppruede støpeasfaltunderlag rues opp mekanisk og primes med weber.prim 803.

Nye støpeasfaltunderlag, som ikke er strødd med kvartssand, skal også primes med weber.prim 803 (innvendig anvendelse). På avstivet trebjelkelag med sponplater påføres weber.prim 803. Liming av vanntettings- og avkoblingsduken weber.tec 826 (blå side opp) limes med weber.set 860 F fortrinnsvis i avrenningsretiningen på det primede underlaget, maks. 6 mm tanning.

Unngå luftblærer under duken, det underste sorte overflatebelegget skal være 100% dekket med lim. Duken skal limes jevnt til underlaget uten overlapp og føres til kantavslutninger ved altaner. Overhold 10 mm avstand til andre bygningsdeler. Sammenliming av skjøter med weber.tec 826 DB 120 (DEITERMANN DE-F) Gummibåndet limes med weber.set 860 F over skjøter og overganger.

KANTAVSLUTNINGER
Kantavslutningsprofiler, feks Watec Fin FA, Fa. Gutjahr, sammendybles og sparkles med weber.set 860 F. weber.tec 826 vanntettings-/og avkoblingsduk påføres til kantavslutningsprofilen og limes til underlget med weber.set 860 F. Beslag i zink eller kobber avfettes og smøres med weber.tec 827 S og sandstrøs i fersk tilstand. Når epoxyen har herdet, fjernes overskytende kvartssand før Weber.tec 826 limes med Weber.set 860 F.

VEGGTILSLUTNINGER
I overgang mot vegg limes weber.tec 828 gummibånd eller Weber.tec 826 DB 120 med weber.set 860 F.

BEVEGELSESFUGER
Ved bevegelsesfuger limes weber.tec 828 gummibånd med weber.set 860 F.

GULVSLUK
Ved sluk med klemring limes weber.tec 826 helt til sluk kanten. La duken få herde før klemring festes. Smør tynt på med weber.set 860 F på kanten før klemringen skrus til.

LIMING AV KERAMISKE FLISER
Keramiske belegninger limes med flytlim weber.set 860 F med 100% dekning. For å få en god lastfordeling anbefales det å bruke fliser større enn 15 x 15 cm og maks 40 x 40cm Eksisterende bevegelsesfuger skal avsettes i utlegging av duken og flisene.

FUGING
Etter liming av fliser og plater fuges flatene tidligst etter 3 timer med weber.color 877 eller weber.color rapid. Bevegelses- og tilslutningsfuger utføres med langtidselastisk silikon, weber.color silikon.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Riktig og dermed vellykket anvendelse av våres produkter ligger utenfor vår kontroll. Derfor kan vi kun påta oss en garantiytelse for kvaliteten av våres produkter innenfor rammene av våres salgs- og leveringsbetingelser, og ikke for en vellykket utførelse. Med dette datablad erklæres alle tidligere tekniske opplysninger vedr. dette produkt for ugyldige.

Vi forbeholder oss retten til endringer, som betyr teknisk fremskritt. Opplysninger fra våre medarbeidere, som går utover rammene for dette datablad, krever en skriftlig bekreftelse. Mottakeren av våres produkter skal på eget ansvar iakta eventuelle rettigheter samt eksisterende lover og bestemmelser, som feks. vedrører forebyggelse av uhell.