weber.tec 827/827 S Membran - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 827/827 S Membran

weber.tec 827/827 S Membran
weber.tec 827/827 S Membran

Produktfordeler

  • Høyfleksibel
  • Løsningsmiddelfri
  • 2-komponent lakk/membrantetting
  • NB! Dette produktet finner du på Miljøgiftslisten A20

Høyfleksibel, løsningsmiddelfri 2-komponent lakk/membrantetting.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber.tec 827 er en høyfleksibel, selvnivellerende, rullbar 2-komponent lakk/membran på epoxybasis for horisontale flater og flater med fall inntil 1,5 %. Weber.tec 827 S er en høyfleksibel, løsningsmiddelfri sparkelferdig 2-komponent lakk/membran på epoxybasis for horisontale, vertikale og hellende flater. Begge produkter har stor klebekraft til glasserte og uglasserte keramiske belegg, beton, puss, gulvpuss og tre.

Ferdig herdet er Weber.tec 827 og Weber.tec 827 S:
• Rissoverbyggende
• Vanntett
• Høyfleksibel
• Varme og frostbestandig
• Bestandig mot tallrike fortynnete syrer og luter. 

Underlag

Underlaget må være tørt, bæredyktig, støv-, olje- og fettfritt samt fritt for løse deler og malinger. Mindre fett- og voksurenheter på glasserte underlag (f.eks. ved bruk av husholdnings-rengjøringsmidler) fjernes helt med tynner. Ved overflatebehandlete, uglasserte fliser og platter, som enten er behandlet fra fabrikk eller ved vedlikeholdspreparater, må vedheften av Weber.tec 827/827 S prøves. Er heften ved prøving ikke god nok, primes underlaget med Weber.prim 807 og vedheftsprøven foretaes på nytt. Større hull og skader i underlag må på forhånd utsparkles. Egnete underlag er glasserte og uglasserte keramiske belegg, sugende mineralske flater og tre. Underlagets temperatur må minst være 3°C over duggpunktet. Avhengig av underlaget anbefales følgende priming:  

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer:
827 komp A/B: 32601/32603
827S komp A/B: 32870/32871

Underlag Undervannsområder Øvrige områder
Glasserte og uglasserte keramiske belegg Ingen grunning. Underlag rues opp mekanisk Ingen grunning. Underlag rues opp mekanisk
Sugende mineralske underlag Grunnes med Weber.prim 807 Forbruk: ca. 150 – 300 g/m2, alt etter sugeevnen til underlaget Grunnes med Weber.prim 807 Forbruk: ca. 150 – 300 g/m2, alt etter sugeevnen til underlaget
Tre   Priming rundt alle sider inkludert not og fjær med Weber.prim 807 (forbruk: ca. 150 – 200 g/m2)

 

EGENSKAPER
Base Epoxyharpiks
Løsningsmidler Ingen
Farge Betonggrå
Konsistens Weber.tec 827: Halvflytende Weber.tec 827 S: Pastøs
Komponenter 2
Egenvekt Weber.tec 827: ca. 1,3 g/cm3
Weber.tec 827 S: ca. 1,25 g/cm3
Tykkelse 1,2 – 2 mm
Blandingsforhold Blandingsforhold i vektdeler av A komponent : B komponent: Weber.tec 827: 100 : 46 Weber.tec 827 S: 100 : 45
Påføringsart Weber.tec 827: Utsparkling/ rulle i minst 2 – 3 strøk Weber.tec 827 S: Utsparkling i minst 2 strøk
Temperaturområde under utførelse (luft- og objekttemperatur) +10oC til +30oC
Bearbeidelsestid 2-kg emballasje ca. 30 minutt
8-kg emballasje ca. 20 minutt
Herdetid Gangbar etter 24 – 48 timer
Fullt belastbar etter 7 dager
Temperaturbestandighet I herdet tilstand: inntil +70oC
I fukt og undervannsområder: Inntil +40oC
Forbruk Weber.tec 827: ca. 1,7 til 2,6 kg/m2 (Tykkelse 1,2 mm til 2 mm)
Weber.tec 827 S: ca. 1,5 til 2,5 kg/m2 (Tykkelse: 1,2 mm til 2 mm)
Rengjøring Tynner
Fareklasse VbF

Leveringsform

Leveres i 2 kg og 8 kg beholdere (nettoinnhold).

Bruksområde

Weber.tec 827og Weber.tec 827 S hefter særdeles godt til glasserte og uglasserte keramiske flisebelegg og sugende mineralske underlag samt til treverk, både utvendig og innvendig. Produktene danner en høyfleksibel tettemembran direkte under flisebelegget og anvedes både i forbindelse med nybygging og reparasjon av: 

• svømmebasseng
• laboratorier
• storkjøkken
• solarium og oppvarmede terapibad
• fukt- og våtrom
• balkonger og terrasser  

Lagring

Kjølig og tørt (minst + 5°C) lagret i lukket originalemballasje er lagringstiden minst 12 måneder.

Utførelse

Blanding

Weber.tec 827og Weber.tec 827 S leveres i 2-komp. emballasjer. Mengdene er avstemt i forhold til hverandre. I beholdertoppens bunn slås flere hull med en stålstang (skrujern) og man må spesielt påse at alt av herderen i beholdertoppen renner ned i grunnmassen i beholderens nedre del. Unøyaktigheter ved blandingsforholdet blir derved unngått. Blandingen foretas så i den nedre beholderdel med en langsomtgående drill påsatt rørepaddel (f.eks. Deitermann rørepaddel nr. 1 eller nr. 8, alt etter emballasjestørrelse). Pass på at masse som ligger i emballasjens vegger og bunn blir godt innblandet. Etter blanding skal man ikke kunne se noen slør. Blandingstiden er minst 3 minutter.

Påføring

Den etterfølgende besjiktning med Weber.tec 827 og Weber.tec 827 S foretaes på den ennå ikke klebrige primeren, eller på utherdet primer som da må være sandavstrødd med kvartssand i kornstørrelse 0,1 til 0,5 mm. Weber.tec 827 påføres horisontale flater eller flater med max fall 1,5 % med en spisstannsparkel (Deitermann-påføringsbrett med tannstørrelse nr. 1). Massen utkammes og umiddelbart deretter glattet med glattebrett i jevn tykkelse. Påføringstykkelsen i 1. arbeidsgang er ca. 1,5 mm som tilsvarer et forbruk på ca. 2 kg/m2. I 2.arbeidsgang ca. 0,5 mm tilsvarende ca. 0,6 kg/m2. Weber.tec 827 kan også påføres med en rulle av perlon (art. nr. 4042). For å få en porefri tekking i ca. 2 mm påført med rulle, må dette foretas i 3 arbeidsganger med ca. 0,9 kg/m2 pr. gang. Den 2. påføringen foretas tidligst 24 timer etter 1. påføring og tilsvarende tidsavstand mellom 2. og 3. påføring. For større flater anbefales massen utlagt med storflateraker med riktig tannstørrelse (art.nr. 4091). Anbefalte påføringer med spisstannglatter/ tannet brett: 2, med rulle: 3 påføringer. Weber.tec 827 S anvendes til horisontale, vertikale eller hellende flater og påføres med spisstannglatter (Deitermannpåføringsbrett med tannstørrelse nr. 2), utkammes og glattes umiddelbart i jevn tykkelse på 2 mm i en arbeidsoperasjon (Forbruk: ca. 2,5 kg/m2). Skal det limes keramiske fliser til membranen med sementbaserte flislim sandavstrøes det siste strøk Weber.tec 827 S med ovnstørret kvartssand (0,7 til 1,2 mm) i den friske massen. Det siste strøk med Weber.tec 827 S bør da ikke være tykkere enn 0,5 mm. Limingen kan tidligst foretas 24 timer etter at membranen er sandavstrødd. Skal de keramiske flisene limes til membranen med Weber.tec 827 S eller Weber.xerm 847,  er det ikke nødvendig å sandavstrø Weber.tec 827 eller Weber.tec 827 S membranen  dersom limingen foretaes  innen 5 dager etter at membranen er lagt.

Praktiske råd

Bruksområde Membrantykkelse
Storkjøkken (koke og gulv sone/ områder med stor påkjenning) 2,0 mm
Svømmebasseng 2,0 mm
Storkjøkken (på vegg utenfor kokesonen/ områder med stor påkjenning) 1,2mm
Laboratorier 1,2mm
Fukt- og våtrom 1,2mm
Balkong- og terrasse 1,2mm

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

NB! Dette produktet finner du på Miljøgiftslisten A20

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.