Weber.tec 828 Gummibånd - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec 828 Gummibånd

webertec 828 Gummibånd
webertec 828 Gummibånd

Produktfordeler

  • Vanntett
  • Fiberoverflate
  • Meget elastisk gummi

Vanntett gummibånd med fiberoverflate. Brukes i områder hvor det kan oppstå små bevegelser.

Generelt

Produktbeskrivelse

Meget elastisk gummibånd på basis av thermo-plastisk kautchuk med filt på overflaten.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Data Thermo-plastisk kautchuk med filt på overflaten
Farge Gul
Størrelse 120 mm x 10 m
120 mm x 50 m
Bruddforlengelse ca 190 %
Temperaturbestandighet ca -30 til 90oC
Bestandighet mot trykkende vann ca 2 bar

 

 

Leveringsform

10 og 50 meter-ruller leveres i egen eske.

Bruksområde

webertec 828 Gummibånd egner seg til armering med Webers smøremembraner og brukes over plateskjøter, overgang gulv/vegg samt ved sammenføyninger av forskjellige materialer hvor det kan oppstå små bevegelser.

Lagring

Oppbevares tørt og stående, ikke i det fri. Oppbevart i riktige omgivelser; minst 12 mnd holdbarhetstid.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Riktig og vellykket anvendelse av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. Derfor kan vi kun påta oss en garantiytelse for kvaliteten av våre produkter innenfor rammene av våre salgs- og leveringsbetingelser, og ikke for en vellykket utførelse. Med dette datablad erklæres alle tidligere tekniske opplysninger vedr. dette produkt for ugyldige.

Vi forbeholder oss retten til endringer som betyr teknisk fremskritt. Opplysninger fra våre medarbeidere som går utover rammene for dette datablad, krever en skriftlig bekreftelse. Mottakeren av våre produkter skal på eget ansvar iaktta eventuelle rettigheter samt eksisterende lover og bestemmelser, som f.eks. vedrører forebyggelse av uhell.

Bestandig mot saltløsninger og alkaliske løsninger, samt fortynnede syre- og lutløsninger. Ikke bestandig mot mineralolje, bensin, kraftstoff og aromater som Toluol.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.