weber.tec 977 Fugemasse - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 977 Fugemasse

weber.tec 977 Fugemasse
weber.tec 977 Fugemasse

Produktfordeler

  • 2-komponent flytende fugemasse
  • Elastisk
  • Høy kjemisk bestandighet

2-komponent flytende fugemasse på basis av hydrokarbon og polyuretan. Elastisk og høy kjemisk bestandighet

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.tec 977 er løsemiddelfri. Etter utherding er massen varig elastisk og bestandig mot vær, saltvann, røyk, et mangfold av alkalier, syrer og andre kjemiske stoffer. Weber.tec 977 har høy elastisitet og god vedheft.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer
Komp. B: 92980
Komp. A er ikke merkepliktig.

EGENSKAPER
Base Hydrokarbon, polyuretan
Løsningsmidler Ingen
Farge Svart
Konsistens Flytende
Egenvekt Ca. 1.2 kg/dm3
Fugebredde Maks. 15mm
Påføringsart Den flytende massen helles i fugen
Temperaturområde under utførelse (luft- og objekttemperatur) + 10 °C opp til + 35 °C
Bearbeidelsestid ved + 18 °C Ca. 2 timer
Herdetid Ca. 24 til 30 timer
Tørrstoff innhold 100%
Praktisk elastisitet ± 10 %
Shore hardness A Ca. 16 ved +20 °C
Flammepunkt > + 100 °C
Temperaturbestandighet fuktig: ca. + 80 °C,Tørr: ca. + 110 °C
Forbruk ca. 1.2 kg/dm3.
Rengjøring I fersk tilstand Tynner
Fareklasse VbF  

Bruksområde

weber.tec 977 er egnet for:
• Tetting av fuger I plasstøpt betong
• Tetting av koniske fuger i prefabrikkert betong/betongelementer
• Tetting av horisontale fuger i trafikkerte områder som fuger i veier, broer og industrigulv (fugesider avbetong til betong og betong til stål)
• Utfylling av fuger ved renovering  

Lagring

Lagres tørt og frostfritt i original lukket emballasje i minst 12 måneder.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Fugekantene må være faste, tørre, klebrige, olje og fettfrie. Glatte, polerte, støvete, bitumen og ru overflater må sandblåses eller rengjøres på andre måter for å oppnå en ren og klebrig overflate. Bakfyllingsmateriale av en rundprofil skal benyttes. 

Blanding

Ved bruk av 2-komponent reaksjonsharpiks, er kvaliteten på produktet nøyaktig tilpasset I komponentene A og B I produksjonsfabrikken. På grunn av dette bør det unngås å blande delblandinger. Tøm komponent B i beholderen med komponent A for å få et klart-til-bruk produkt. Ved bruk av slike ferdig tilpassede spann, slå hull i det øverste spannet med komponent B slik at dette renner ned i spannet med komponent A. Dette kan gjøres med en skrutrekker. Bland så begge komponentene I det nederste spannet med en elektrisk drill påsatt en blandevisp. For eksempel blandevisp nr 1 eller 2 (avhengig størrelsen på settet). Vær nøyaktig med å få blandet massen i bunn og vegger i spannet.

Blandetid: minst 2 minutt. En homogen masse med jevn farge uten slør skal oppnås. Hell de blandede komponentene I hverandre og tøm spannene. Bland en gang til i et minutt. Ved delblandinger må blandeforholdet på emballasjen I vektandel følges nøye.  

Påføring

weber.tec 977 helles direkte fra blandespannet i fugene, mens primeren fortsatt er klistrete. Fugebredden og dybden må være lik.

Verktøy kan rengjøres med tynner i fersk tilstand.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Retningslinjer for uhell- og helseskader som er angitt i produktets sikkerhetsdatablad og emballasjens merking er å iaktta. Ved anvendelse av Plastikol TKS som fuger på bensinstasjoner, er utførelsesanvisningen ”Tetting/Fuging på bensinstasjoner” å iaktta.

Den riktige, og derved den suksessfulle anvendelse og utførelse med våre produkter underligger ikke vår kontroll. En garanti kan derfor bare gis ut fra våre kunnskaper om produktet og innenfor rammen av våre salgs og leveringsbetingelser og omfatter ikke utførelsen. Med dette datablad utgår alle tidligere tekniske angivelser over dette produkt. Vi forbeholder oss rett til produktendringer som har betydning for produktets tekniske kvalitet. Angivelser ut over dette datablad krever skriftlig bekreftelse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.