webertec Fuktsperre - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec Fuktsperre

webertec Fuktsperre
webertec Fuktsperre

Produktfordeler

  • Primer og fuktsperre
  • Gir en høy damptetthet
  • Ferdig blandet

Systemprodukt som inngår i Weber våtromssystem sammen med webertec 822.

Generelt

Produktbeskrivelse

Primer og fuktsperre - et systemprodukt som inngår i Weber våtromssystem sammen med webertec 822.

Underlag

Betong eldre enn 2 måneder, lettbetong, Leca eller murverk pusset / sparklet med sementbasert puss, godkjent gipspuss, mineralsk bundet sparkel eller formstabile våtromsplater og gipsplater.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Materialforbruk Minst 0,25 kg/m² for å få en vanndampstetthet større enn: 1 000 000 s/m, (ca Sd verdi: 27m)
Minst 0,15 kg/m² for å få en vanndampstetthet større enn: 250 000 s/m, (ca Sd verdi: 6,7m)
Tørketid Minst 40 min
Vedheft >0,5 MPa i konstruksjonen
Densitet ca 1,2 kg/m³

 

 

Bruksområde

Som primer og fuktsperre i Weber våtromssystem.

Lagring

Tørt og frostfritt. Lagringstid i uåpnet forpakning minst 12 måneder.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være dokumentert godkjent som underlag for keramiske fliser. Underlaget skal oppfylle toleransekrav etter NS 3420.  Underlaget skal være rent, tørt, jevnt samt uten sprekker og annet som kan innvirke negativt på vedheften. Relativ fuktigheten i underlaget får ikke overstige 85%. 

Ved vannbåren varme med rør i betonggulv/dekke (nystøpt), skal varmen være påkoblet minst 1 måned før påføring av fuktsperre og membran. Før påføring av fuktsperre og membran skal gulvvarmen skrus ned slik at gulvtemperaturen ikke overstiger 20°C. Produktet skal omrøres (ikke ristes) før bruk.

Blanding

Produktet anvendes konsentrert.

Påføring

Rør om før bruk. Deretter påføres webertec Fuktsperre med rull eller pensel etter aktuell monteringsanvisning for Weber våtromssystem.

Vær oppmerksom på

Les alltid igjennom våre monteringsanvisningar samt emballasjetekstene og produktdatablad før bruk av produktet. Brukeren skal kunna dokumentere att aktuelt produktblad er fulgt. Våtromsarbeid skal alltid utføres forskriftsmessig etter gjeldende normer. Angitte tørke og herdetider gjeller ved +20°C och 50% RF, ved lavere temperature og/eller høy RF så forlenges tidene.  

Sikkerhet/miljø

Merknader

Vanndampstetthet: Målingene er utført ihht: BBR08 6:5331 mellom 75% og 100% RF.

Ansvar

Da det ved hvert tilfelle råder ulike forhold og forutsetninger kan Saint-Gobain Byggprodukter AS (Weber) ikke ta ansvar for annet enn informasjonen som står i dette produktdatabladet. Forhold som ligger utenfor Webers ansvar være seg lagring, konstruksjon, bearbeiding samvirkeeffekt med andre produkter. Arbeidsutførelsen og lokale forhold.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 2: Fuktsikring og membran.