weber.sys 838 Klinkerrens - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys 838 Klinkerrens

weber.sys 838 Klinkerrens
weber.sys 838 Klinkerrens

Produktfordeler

  • Rensevæske
  • Til fjerning av sementslør på flis
  • Utblandet syre

Utblandet syre til fjerning av sementfilm på keramiske flis etter fuging.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.sys 838 er en ferdigblandet syre til fjerning av sementfilm på keramiske fliser etter fuging. Klinkerrens kan også brukes til å fjerne kalkbelegg, smuss og såperester.

• Fjerner sementfilm etter fuging
• Ferdigblandet

Underlag

Fliser, klinker, porcellanato, glass, mosaikk eller andre typer plater som ikke er ømfiendtlige for syrer.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 19690

Materialforbruk: Ca 0,1 - 0,4 liter/m²

Lagring

Holdbar i 24 måneder ved frostfri lagring i lukket beholder.

Utførelse

Forbehandling av underlag

La fugemassen herde ordentlig. Fugene skal fuktes med vann slik at fugene ikke skal suge til seg klinkerrens.

Påføring

Påfør weber.sys 838 med svamp eller børste og la den virke i noen minutter. Bearbeid flisene med skurebørste eller skureblokk. Gjenta behandlingen ved behov. Skyll rent med vann.

Vær oppmerksom på

Bruk gummihansker og beskyttelsesbriller. Må ikke brukes på marmor og fliser med håndmalte motiv eller gull og platinadekorer. Vær forsiktig ved bruk på keramiske fliser som har et høyt vannopptak, da dette kan føre til skjolder på flisene. Inneholder fosforsyre 5-10 %. Produktet er bruksferdig i forpakningen.

På grunn av mange typer fliser og ulike kvaliteter som finnes på markedet idag, anbefaler vi å rådføre seg med flisleverandøren før rensevæsken kan benytter. For sikkerhetsskyld, prøv på en liten test flate for å finne ut om produktet påvikrer flisen på en negativ måte.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.